Rosty Kálmán: Magyar szentek legendái PPEK szám: 877

Ha a régi szent dal virágos kertnek nevezi híres Pannóniát, melyet öntöz vala a szép Szűz Mária, úgy ezen mennyei kertésznő bizonyára csak Jézus szentséges Szívéből meríthette ezt az örök életre szökellő vizet, vagyis a megszentelő és segítő malasztot. Ily öntözés mellett fakad is bokrosan a szentség virága, melynek jó illata betölté a késő századokat, hogy mi is, a szentek unokái, ezek után fussunk Jézus Szívének forrásához és annak éltető vizével öntözzük, üdítsük szívünkben a keresztény jóság virágait. Ezen célból hazánk szent hajdanából az eddig ismert szenteket s boldogokat (több mint harmicat) mutatjuk be neked, kedves olvasó, és pedig hónapok szerint akképp beosztva, amint őket a Magyarország Szentjeinek Jegyzéke című deák munka (Nagyszombat, 1745) felsorolja.
Mivel pedig e mű az életszentség vagy vértanú-halál miatt híressé vált emberek viselt dolgait, csodatételeit, kinyilatkozásait és Istentől az ő érdemükre nézve a többi halandóknak nyújtott jótéteményeket foglalja magában, hogy Szentséges atyánk, VIII. Orbán pápa végzéséhez szabjam magamat, ezennel ünnepélyesen kijelentem: hogy amit e műben felhozok, azt sem magam, sem bárki által nem akarom más értelemben vétetni, mint amelyet a történetírók emberi hitelének alapján elfogadni szoktak; kivévén mégis azon tényeket, melyeket a szentséges római közönséges egyház és az apostoli szék tekintélye már helybenhagyott és meghatározott (a könyv előszavából).

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.068.149 Rosty_Kalman_Magyar_szentek_legendai_1.pdf
DOC 1.112.576 Rosty_Kalman_Magyar_szentek_legendai_1.doc
EPUB 284.421 Rosty_Kalman_Magyar_szentek_legendai_1.epub
MOBI 504.759 Rosty_Kalman_Magyar_szentek_legendai_1.mobi