Béky Gellért: „Ti kinek tartotok engem?” PPEK szám: 1057

Eddig még senkinek sem sikerült kielégítően megírni Jézus „életét”. A kísérleteknek ugyan se szeri se száma, és mindezek a kísérletek egy és ugyanazon eredményre vezetnének: ti., hogy sem lélektanilag, sem történetileg nem lehetséges megírni Jézus életét. A Jézus-kérdés (beleértve a Jézus „Életrajzát” is) végeredményben misztérium, titok, történelmi-lélektani talány. Kizárólagosan „csak” tudományos módszerekkel nem sokra megyünk.
Jézusban legalábbis akkora titokkal találjuk magunkat szemben, mint pl. az élet és halál esetében. Keveset mondtam: ennél is nagyobb titok Ő. Talán csak magával Istennel, Izrael Istenével, Adonájjal lehetne ezt a titkot összehasonlítani. „Legalábbis” mert Jézus óta, vagy éppen Őmiatta, Isten titka is nagyot nőtt a teológiában.
De ugyanakkor Jézus titka sokkal közelebb áll hozzánk, jóval „emberibb”, kézzelfoghatóbb, mint Izrael Szentjéé, aki a kerubimok fölött trónol. Ám éppen ezért még nagyobb rejtély a Krisztus titka. Mint „csak” embert könnyű lenne elfogadni. Azonban minél jobban ismerjük Őt, mint az „Emberfiát”, annál erősebb lesz bennünk a gyanú, miszerint lehetetlen Őt megérteni, ha nem „úgy gondolkodunk Róla, mint az Isten Fiáról.” Ha meg csak úgy egyszerűen az Istent látjuk benne, egyre érthetetlenebbé válik előttünk, ha nem tekintjük Benne az embert, a testvért, a fájdalmak férfiát. Akárhogy nézzük is: képtelenek vagyunk Őt tökéletesen „megfogni”. Minduntalan kisiklik az értelem, az elemzés, a módszerek szorító gyűrűjéből, az érvek kerítő hálójából. Jézus a történelem legkibogozhatatlanabb talánya, rejtélye, misztériuma. Eddig még a hit és a szeretet bizonyult a legjárhatóbb útnak Hozzá, Aki „Út”-nak nevezi magát (Jn 14,6). Nyugodtan mondhatjuk: szinte a hitvallás és a tanúbizonyság az egyetlen út mindmáig Jézus megközelítéséhez.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.092.504 Beky_Gellert_Ti_kinek_tartatok_engem_1.pdf
DOC 569.344 Beky_Gellert_Ti_kinek_tartatok_engem_1.doc
EPUB 254.330 Beky_Gellert_Ti_kinek_tartatok_engem_1.epub
MOBI 627.191 Beky_Gellert_Ti_kinek_tartatok_engem_1.mobi