Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon PPEK szám: 628

Ez az 1980-ban megjelent füzet a szerző nyugati emigrációban, az "Életünk", illetőleg a "Nemzetőr" hasábjain előzőleg publikált önálló cikkeinek a gyűjteménye. Ezek a rövidlélegzetű egyházpolitikai cikkek vázlatos képet adtak a magyar kereszténység és az orosz megszállók védelmét és támogatását élvező kommunista párt kezében lévő és hatalmi eszközének számító államhatalom viszonyáról. Megmutatja a kádári egyházpolitika rosszindulatú körmönfontságát, amely lelkiismereti és vallásszabadságról beszél, az egyházakkal való békés együttműködést hirdeti, de ugyanakkor az istenhitnek a nép lelkéből való kiirtását és az egyházi intézmények fölöslegessé tételét tekintette végső feladatának. Mindszenty bíboros Rákosi Mátyás egyházpolitikáját "ravaszkodással álcázott vallásüldözés"-nek nevezte. Az őt követő vezetés egyetlen szóval sem mondott ellent rosszemlékű elődjének. Egyházpolitikai szándékainak a megfogalmazásában azonban óvatosabb, az álcázásban ügyesebb és a ravaszkodásban találékonyabb. Ezért szerepel e mű címében a "rafinált" jelző.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 445.528 Kozi_Horvath_Jozsef_Rafinalt_vallasuldozes_Magyarorszagon_1.pdf
DOC 392.704 Kozi_Horvath_Jozsef_Rafinalt_vallasuldozes_Magyarorszagon_1.doc
EPUB 230.917 Kozi_Horvath_Jozsef_Rafinalt_vallasuldozes_Magyarorszagon_1.epub
MOBI 242.588 Kozi_Horvath_Jozsef_Rafinalt_vallasuldozes_Magyarorszagon_1.mobi