Pierre Charles – Gálffy László: Apostoli lelkeknek. Elmélkedések PPEK szám: 813

P. Charles nagyszerű összhangban egyesíti elmélkedéseiben az őskeresztény, evangéliumi szellemet a legidőszerűbb mai életfelfogással, és a mélységes, Istenbe merült aszkézist a tág látókörű, derült lelkű és erőteljes tevékenységre való ösztönzéssel.
Ez a könyve elsősorban hithirdetőknek írt elmélkedések, de minden más katolikus apostolkodás megtalálja benne a nagy távlatokat, az erős indításokat és a legmélyebb erőforrásokat. Hiszen minden apostoli tevékenység az egy krisztusi lelkiségből meríti ihletét. A hithirdető apostolságot pedig nem ok nélkül nevezte XI. Pius az összes apostoli művek között a legapostolibbnak.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.648.659 Charles_Galffy_Apostoli_lelkeknek_Elmelkedesek_1.pdf
DOC 1.148.416 Charles_Galffy_Apostoli_lelkeknek_Elmelkedesek_1.doc
EPUB 377.817 Charles_Galffy_Apostoli_lelkeknek_Elmelkedesek_1.epub
MOBI 1.109.041 Charles_Galffy_Apostoli_lelkeknek_Elmelkedesek_1.mobi