Ginder Katalin Mária Bonaventura: Adventi Angyaljáték PPEK szám: 167

Nem megszokott műfajú írást tart kezében az olvasó, nem az évszázadok során formálódott-kristályosodott adventi műfaj egy darabját, egy betlehemi játékot, amelynek megvannak az ismert szereplői – a Szentcsalád és az angyalok mellett – a kisbojtár, az öreg juhász, meg a többi pásztor; mondókáik, énekeik, és az általuk hozott ajádékok... Ennek a játéknak szereplői az angyalok és azok a tárgyak, amelyek a Karácsonyt, Betlehemet körülveszik, és az oda vivő úton találhatók.
Hogy a Karácsonynak szereplői az angyalok, ismerjük a Bibliából. Ők tudatják a pásztorokkal az örömhírt. Az egyházatyák szerint nagy örömmel és nagy tömegben szálltak le Megváltójukkal együtt a Földre azon az éjszakán. Ők azok, akik megnyitják a pásztorok szemét és szívét, hogy lássák Azt, Akit, amit mások nem látnak. Bizonyára ők nyitották meg eme angyaljáték írójának is a szemét, hogy megelevenedjenek előtte – és látomása nyomán előttünk is – a Karácsonyt körülvevő tárgyak, köztük olyanok is, amiket eddig talán észre sem vettünk: Mária és Szent József saruja, a lábnyomok a Betlehembe vezető úton, a barlang-istálló fala, a könnycsepp a Kisded szemében, a Szűzanya köntöse és vizeskorsója, a fűszál a betlehemi istálló küszöbén, József botja és tarisznyája, és hogy még mi-minden, megtudja az, aki végigolvassa ezt az angyaljátékot.
Sokaknak tette már gazdaggá és bensőségessé évek során ez az angyaljáték a karácsonyi készülődést. Megérett az idő, hogy ezzel a publikálással még többen merítsenek azokból a kegyelmekből, amelyek ebben a kis írásban rejtőznek.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 868.609 Ginder_Katalin_Maria_Bonaventura_Adventi_Angyaljatek_1.pdf
DOC 506.880 Ginder_Katalin_Maria_Bonaventura_Adventi_Angyaljatek_1.doc
EPUB 99.689 Ginder_Katalin_Maria_Bonaventura_Adventi_Angyaljatek_1.epub
MOBI 83.187 Ginder_Katalin_Maria_Bonaventura_Adventi_Angyaljatek_1.mobi