Szent Bonaventúra: Életem Krisztus PPEK szám: 32

Ez a kötet Szent Bonaventúrának, a kis művek zsenijének, öt kisebb elmélkedését tartalmazza. Az első A Kisded Jézus ünneplése, amelyben leírja, miképp is lehetne lelkileg megünnepelni az Istengyermek életének eseményeit: fogantatását, születését, a napkeleti bölcsek imádását, Jézus névadását és a templomban való bemutatását. A második: Hogyan készüljünk a szentmisére?, amelyet papok és hívek egyaránt haszonnal olvashatnak. A harmadik A lelki élet alapelvei, amely a keresztény tökéletesség legfontosabb törvényeit foglalja össze klasszikus rövidséggel. A negyedik mű, Krisztus követése, példákkal szemléltetett lelkigyakorlatos gondolatmenet. Az ötödik a Szent Bonaventúra siralmai, A mi Urunk kínszenvedésének zsolozsmája. Szent Bonaventúra lelkiéletének központi eszméje a szenvedő Krisztus, ennek a nagy titkoknak a tiszteletére írta ezt a zsolozsmáját.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.007.257 Szent_Bonaventura_Eletem_Krisztus_Kisebb_muvek_1.pdf
DOC 748.544 Szent_Bonaventura_Eletem_Krisztus_Kisebb_muvek_1.doc
EPUB 241.458 Szent_Bonaventura_Eletem_Krisztus_Kisebb_muvek_1.epub
MOBI 506.244 Szent_Bonaventura_Eletem_Krisztus_Kisebb_muvek_1.mobi