Szalai János: Igehirdetés és liturgia PPEK szám: 439

Ez a monumentális mű liturgikus papi segédkönyv. Az „igehirdetés és liturgia”, vagyis a kinyilatkoztatás révén kapott isteni szónak a keresztény közösség előtti hirdetése és kifejtése, valamint a liturgikus, az istentiszteleti tevékenység, mint a lelkipásztori munka két alapvető megnyilvánulása jelen összefüggésben elsősorban a szentmisét kívánja szem előtt tartani. A szentmise bemutatása mint Krisztusnak és a hierarchikusan tagolt Isten népének közös cselekménye az egész keresztény életmegnyilvánulás középpontja.
A liturgiának e mély tartalma és üdvösséges jelentősége miatt „az anyaszentegyház nagyon is kívánja, hogy valamennyi hívőt vezessenek el a liturgikus cselekmények bemutatásakor ahhoz a teljes, tudatos és cselekvő részvételhez, amit magának a liturgiának a természete is megkíván. De erre a krisztusi nép „mint választott nemzetség, mint királyi papság, mint szent nemzet, mint tulajdonul szerzett nép”, a keresztség által nemcsak jogot kapott, hanem kötelessége is lett.” (Lit. konst. 14.)
Ez a liturgikus segédkönyv a fenti szempontok figyelembevételével készült. Korszerű „kerygmatikus” igehirdetési anyagot nyújt az egész egyházi évre. Nincs szó egészen vagy félig kész szentbeszédekről. Minden vasárnap anyaga három fő részre tagolódik, és az első rész újból háromra a három évre beosztott perikópa anyagnak megfelelően. Az egyes évek jelei: A), B), C). Közli minden perikópa szövegét (vagyis a szentírási olvasmányokat), hogy a könyv használhatóságát ezzel is fokozza. A szövegeket rövid exegetikai megjegyzések követik, elsősorban az illető vasárnap, ill. ünnep főgondolatának megfelelően, a három szövegnek lehetőleg összefüggő szemlélete alapján. Ezt követi általában a liturgikus utalás a szentmisében megvalósuló krisztusi kultuszmisztérium két középpontjára, a kereszthalál áldozati valóságára, amelyben saját áldozatunkkal mi is benne foglaltatunk és az áldozat beteljesedésére, a szentháromságú Istennel való egyesülésre a szentáldozásban. A II. rész részint teológiai elmélyítését adja az olvasmányokkal kapcsolatos kérdéseknek, ill. szemelvényeket hoz a múlt és a jelen nagyjaitól, tehát a szó teljes értelmében nyersanyagot ad. A III. rész vázlatsorozat, mely hit- és erkölcsi életünk elmélyítését és a mindennapi, főleg a közösségi életre küldetéses alkalmazását kívánja nyújtani az igének.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 8.175.637 Szalai_Janos_Igehirdetes_es_liturgia_I_III_1.pdf
DOC 7.005.184 Szalai_Janos_Igehirdetes_es_liturgia_I_III_1.doc
EPUB 1.482.536 Szalai_Janos_Igehirdetes_es_liturgia_I_III_1.epub
MOBI 2.423.088 Szalai_Janos_Igehirdetes_es_liturgia_I_III_1.mobi