Jacques Maritain: A garonne-i paraszt PPEK szám: 301

Maritain (1882-1973) a XX. századi neotomizmus egyik legeredetibb és legnagyobb jelentőségű gondolkodója. Hatalmas terjedelmű életműve a metafizikától a politikai filozófián át az ész esztétikáig a bölcselet szinte minden ágát felölei. Sok írása a II. Vatikáni Zsinat által deklarált elveket előlegezte meg.
Ebben a művében a zsinat utáni túlkapások ellen emeli fel szavát. A világ előtti „térdre borulás”, a kereszténységnek a szociális problémák megoldására irányuló tömegmozgalommá redukálása ellen mondja el kifogásait.
Igazában egyetlen nagy szenvedély hajtotta egész életében: Isten keresése.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.372.623 Jacques_Maritain_A_garonne_i_paraszt_1.pdf
DOC 1.881.600 Jacques_Maritain_A_garonne_i_paraszt_1.doc
EPUB 766.658 Jacques_Maritain_A_garonne_i_paraszt_1.epub
MOBI 1.115.874 Jacques_Maritain_A_garonne_i_paraszt_1.mobi