K. A.: Az öt boldog angol vértanú Jézus Társaságából PPEK szám: 870

A 16. és 17-ik században Anglia iszonyú vérengzésnek volt színhelye. A szomorú emlékű egyházszakadás, melynek szerzője VIII. Henrik angol király volt, számtalan áldozatába került a katolikus anyaszentegyháznak. Mind egyháziak, mind világiak készebbek voltak egyházukért és katolikus hitükért vérüket és életüket áldozni, mint egy zsarnok bitorolt lelki fennhatóságának szolgalelkűleg hódolni. Megkezdődött a hithű katolikusoknak véres és vérnélküli üldöztetése, melynek áldozatai kivált a katolikus papok voltak. A könyv öt jezsuita vértanú történetét adja: Campion Ödön, Woodhouse Tamás, Nelson János, Briant Sándor és Cottam Tamás.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.427.362 K_A_Az_ot_boldog_angol_vertanu_Jezus_tarsasagabol_1.pdf
DOC 908.800 K_A_Az_ot_boldog_angol_vertanu_Jezus_tarsasagabol_1.doc
EPUB 629.221 K_A_Az_ot_boldog_angol_vertanu_Jezus_tarsasagabol_1.epub
MOBI 736.573 K_A_Az_ot_boldog_angol_vertanu_Jezus_tarsasagabol_1.mobi