Kovács Vince: A kórház angyala. Dr. Wettstein Vilma lelki élete PPEK szám: 1034

A könyv Wettstein Vilma, egy mélységes, őszintén Istent kereső, gyöngéden vallásos és meghatóan tiszta lélek élete lelki naplója és levelei alapján. Lelki élete végigjárja a keresztény tökéletesedés hármas útját: a megtisztító, megvilágító és megszentelő utat, hogy azután minden földi salaktól és földi vágytól megszabadulva, tiszta szeretetben szárnyaljon Teremtője felé. Életének minden egyszerűsége mellett is „igazi korunk hőse”. Példakép arra, hogyan lehet nagy lélekkel szolgálni Istent a mai világ zűrzavarában és a mai élet széttépő kicsinyességében. Íme, egy nagyműveltségű, előkelő és szentéletű modern leány. Nem idegen. Egy közülünk. Velünk egy levegőt szívott. Minden küzdelmünk, problémánk az övé is. Harcai a mi harcaink. Nem üvegházi lélek. Átérezte a modern élet egész hullámverését. Megküzdött a mának minden csábításával. Nem is tartozik azok közé a szerencsés lelkek közé, akik készen, szinte már a szentség glóriájával kerülnek ki Isten kezéből. Neki az életszentségért meg kellett harcolnia, meg kellett szenvednie. De ő nekünk csak annál érdekesebb, annál tanulságosabb.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.849.881 Kovacs_Vince_A_korhaz_angyala_1.pdf
DOC 1.010.688 Kovacs_Vince_A_korhaz_angyala_1.doc
EPUB 586.409 Kovacs_Vince_A_korhaz_angyala_1.epub
MOBI 773.942 Kovacs_Vince_A_korhaz_angyala_1.mobi