Liguori Szent Alfonz: Szűz Mária dicsősége PPEK szám: 854

A könyv Liguori Szent Alfonz püspök és egyháztanító műve Szűz Mária dicséretéről, tiszteletéről és annak terjesztéséről. Mária dicsérete kimeríthetetlen forrás, mely annál jobban megtelik, minél inkább túlárad. Szent Ágoston szerint valamennyi ember nyelve, ha minden tagunk nyelvvé változnék is át, nem volna képes Máriát érdeme szerint dicsérni. A könyv Mária igazi tiszteletét szolgálja: azt kívánja, hogy mások is szeressék őt, hogy az egész világ szeresse őt, és az iránta érzett szeretet lángját nyíltan vagy titokban mások szívében is felgyújtsa.
A könyv tárgyal Mária nagy irgalmasságáról és hatalmáról, Isten Anyjának legfőbb ünnepeiről, elmélkedést nyújt erényeiről és tartalmazza az Anyaszentegyház által jóváhagyott leggyakoribb Mária-ájtatosságokat.
Üdvösségünk két horgonya: Jézus és Mária. Aki beléjük kapaszkodik, biztosan nem vész el.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.796.445 Liquori_Szent_Alfonz_Szuz_Maria_dicsosege_1.pdf
DOC 1.436.672 Liquori_Szent_Alfonz_Szuz_Maria_dicsosege_1.doc
EPUB 538.039 Liquori_Szent_Alfonz_Szuz_Maria_dicsosege_1.epub
MOBI 1.081.809 Liquori_Szent_Alfonz_Szuz_Maria_dicsosege_1.mobi