Naszályi Emil O. Cist.: Szomjazlak Istenem! Útmutatás az Isten vonzását elfogadók számára PPEK szám: 1101

„A legfontosabb az, hogy mindent Istenért tegyünk, vállaljunk, Érte szenvedjünk el vagy küzdjünk. Tehát egy nagy szándék, amely mindenkit Istenhez köt. Istenért! Isten iránti szeretetből! „Pro Dei amore!” A lélek nagy belső cselekedete ez! Az akarat – szándék – szüntelen állhatatos Istenbe kapaszkodása, amelynek végül már eszébe sem jut bármit is másért tenni.” Az Isten vonzásába kerültek. Megízlelték az élő vizek forrását, és azóta papként, szerzetesként, édesapaként vagy édesanyaként az értelmük, az akaratuk és szívük gazdagságával szomjazzák az Isten áldó megismerését és boldogító szeretetét. És kolostoraikban, zárdáikban, plébániájukon vagy panel lakásaikban lesznek hitvallók, szüzek és szentek, elégő áldozatok, a világ salakja és az örök élet áldottai. Hogyan? Ehhez segít e kis könyvecske szerzője, a lelkiélet avatott mestere, életformáló, szentté tevő iránymutatásával. E könyv azon útmutatása alapján született, melyet ő magyar földön a nehéz időkben kivirágzott Regina Mundi ciszterci nővéreknek nyújtott – életével hitelesítve tanítását.

1945-ben Endrédy Vendel zirci apát Naszályi Emilre bízta a Regine Mundi ciszterci női monostor alapítását és vezetését. Bakonyboldogasszony monostora az ősi fegyelem szerint akar élni a hazánkért való engesztelés gondolatával. P. Emil ezzel a Magyarországon 300 éve megszűnt ciszterci női monostorok életét újra indította. A szerzetesrendek szétszóratása után a nővérek titokban Érden folytatták szerzetesi életüket. Az Egyház szabadságának visszanyerése után ugyanitt építettek új monostort. Legfőbb feladatuknak az Isten dicséretét tekintik. A Regina Mundi ciszterci női közösség P. Naszályi Emil ciszterci szerzetesben a rend alapítóját, lelki vezetőjét, széleskörű tanítómesterét tiszteli.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 959.280 Naszalyi_Emil_Szomjazlak_Istenem_1.pdf
DOC 341.504 Naszalyi_Emil_Szomjazlak_Istenem_1.doc
EPUB 99.989 Naszalyi_Emil_Szomjazlak_Istenem_1.epub
MOBI 246.103 Naszalyi_Emil_Szomjazlak_Istenem_1.mobi