Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK szám: 563

Ki az igazán szentlelkes? Nem az, aki magát karizmatikusnak mondva nagy dérrel-dúrral nekiáll megújítani az Egyházat, hanem aki a Szentlelket utánozva háttérbe húzódik, észrevétlenné válik, mégis mindenütt ott van, mindenről gondoskodik, ahogy az édesanya teszi.
Mert az örök misztériumon, a Szentháromságon belül a Szentlélek az isteni termékenység, mégsem ered tőle egyetlen személy sem. A Szentlélek Isten alázata. Az Atyáé, aki benne adja magát teljesen a Fiúnak, és a Fiúé, aki benne szereti viszont az Atyát. Ő a kulcs, mely Isten titkát megnyitja, de nem ő az Atya képmása, hanem a Fiú, aki megtestesült, s akinek képére az ember teremtetett. A Lélek az Atya és a Fiú kapcsolatának kinyilatkoztatása, ő maga azonban kimondhatatlan marad. Az Atya és a Fiú így szól az Ó- és az Újszövetségben: én. A Szentlélek ezt nem mondja, ő mintegy inkognitóban működik.
Az Atya küldi a Fiút és a Fiú által a Szentlelket, a Szentlélek azonban nem küld senkit. Ő az ajándék, nem az ajándékozó. Ő az örök dicsőség, mellyel az Atya megdicsőíti a Fiút, a Fiú pedig az Atyát. Ő a közösség, a találkozási hely, az a közeg, atmoszféra, amelyben az Atya és a Fiú, Isten és ember, valamint az Egyház tagjaként ember és ember találkozik. Levegő, amelyből mindenki él, anélkül, hogy észrevenné.
Ki az igazán szentlelkes? Aki mer levegővé válni az emberek számára, és Isten életének örökké friss oxigénjét árasztani.
A könyv Barsi atya Szentlélekről szóló elmélkedéseit tartalmazza, melyeket az 1998-as egyházi évben a pesti ferenceseknél illetve az Örökimádás-templomban tartott.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 937.403 Barsi_Balazs_A_teremto_Lelek_1.pdf
DOC 935.424 Barsi_Balazs_A_teremto_Lelek_1.doc
EPUB 281.605 Barsi_Balazs_A_teremto_Lelek_1.epub
MOBI 366.825 Barsi_Balazs_A_teremto_Lelek_1.mobi