Salgó János: Krisztus tanúi a történelemben PPEK szám: 255

Pünkösdkor a Szentlélek tanúságot tett az induló Egyház mellett. Az Egyház azóta a Szentlélek erejében szüntelenül tanúságot tesz Jézusról. „Tanúim lesztek a föld végső határáig...” – mondotta Jézus. Jézus életével mutatta meg, hogyan kell érteni a tanítását, valamint azt is, hogy mennyire komolyan gondolta azt, amit tanított: föláldozta magát az emberekért. A keresztények igehirdetése is csak akkor hiteles, ha a krisztusi tanítás az emberekért való áldozatkészségre képesít. A tanító egyház feladata az igazság őrzése, de a krisztusi igazság bemutatása már mindenegyes keresztény feladata, legyen az püspök vagy király, szolga vagy munkás.
E könyv nem szokványos egyháztörténelmet nyújt, az Egyházat nem szervezetében tárgyalja. Azt mutatja be vázlatosan, mit valósított meg az Egyház abból, amiért Krisztus az emberiséghez küldte. Kettős szempontból figyeli az Egyház történelmét. Egyrészt azt nézi, hogy mit tett az Egyház a krisztusi igazság hirdetésében és védelmében. Másrészt állandóan szemmel tartja, eredményes volt-e az igehirdetés, vagyis ennek nyomán mit tettek a Krisztus-követők embertársaik javára. Az Egyház történelme tulajdonképpen a Krisztus erejéből táplálkozó tevékeny szeretet története. Számon kellene tartani minden jótettet, irgalmasságot, hűséget, megbocsátást, bűnbánatot, megtérést, újrakezdést, mely erejét Krisztus kegyelméből merítette és ma is meríti. Ez az Egyház története. Ezt persze senki emberfia nem tudja megírni. De az Egyháznak ezt a történetét fogja Jézus bemutatni az Ítélet Napján.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.876.010 Salgo_Janos_Krisztus_tanui_a_tortenelemben_1.pdf
DOC 1.231.360 Salgo_Janos_Krisztus_tanui_a_tortenelemben_1.doc
EPUB 393.820 Salgo_Janos_Krisztus_tanui_a_tortenelemben_1.epub
MOBI 874.156 Salgo_Janos_Krisztus_tanui_a_tortenelemben_1.mobi