Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete PPEK szám: 113

A francia forradalom őrületében a csőcselék egy hírhedt színésznőt emelt oltárra, kiben a tudás megszemélyesítését akarta jelképezni s ezzel világgá kürtölni az újabb időknek öntelt, gőgös jelszavát: tudást és nem hitet! Az emberi műveltség folytonos fejlődése, de főleg a középkori hűbérséget követő szabadság szelleme elszédítette a büszke embert, ki azt hitte, hogy az új bálvány, az ész és tudás, boldoggá tudja varázsolni életét. Ezen szellemi irányzatból nőtt ki a racionalizmus, észelvűség, mely az újabb kor világnézetének alapja s mely a modern ember életének irányítója nagy részben még ma is.
A racionalista kriticizmus elszigetelt elveit, szétfolyó tanítását összefoglaltan és kiforrottan Kant nyújtotta. Kant nemcsak új bölcseleti rendszert akart megalapozni, hanem egészen új vallási elméletet felépíteni s a régi helyét a tiszta ész számára lefoglalni.
A könyv foglalkozik a racionalizmust megelőző és bele torkolló szellemi fejlődéssel (első fejezet), majd tárgyalja Kantnak és az új valláselméletének teista-atesita problematikáját (második fejezet). Az Isten megismerésének kérdése, mely alapja a racionalista kriticizmus valláselméletének, képezi a könyv harmadik fejezetét, az utolsó, negyedik fejezet pedig párhuzamba állítja Kant elméletével a katolikus egyház valláserkölcsi világnézetének ugyanazon kérdéseit, hogy így még jobban kidomborodjanak egyrészt az ateizmus felé evező Kant-féle valláserkölcsi elmélet tartalmi szegénysége, másrészt azok az életértékek, melyek a katolikus egyház hitében és világnézetében rejlenek, s melyeknek a modern ember éppen úgy, mint Kant és kora, nincsen eléggé tudatában.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.181.798 Erdey_Ferenc_Kant_vallaserkolcsi_vilagnezete_1.pdf
DOC 878.592 Erdey_Ferenc_Kant_vallaserkolcsi_vilagnezete_1.doc
EPUB 429.834 Erdey_Ferenc_Kant_vallaserkolcsi_vilagnezete_1.epub
MOBI 925.355 Erdey_Ferenc_Kant_vallaserkolcsi_vilagnezete_1.mobi