XII. Pius pápa: „Mediator Dei et hominum” kezdetű apostoli körlevél a szent liturgiáról PPEK szám: 1042

XII. Pius nagyjelentőségű körlevele, mely a XX. század elején kibontakozó liturgikus megújulási törekvésekre válaszol. Világos és egyértelmű utasításokat tartalmaz, és ugyanakkor leállítja az észlelt túlkapásokat, mert „egyesek túlságosan is hajhásszák az újdonságokat, és ennek következtében eltérnek a helyes tanítás és az okosság útjáról. Gyakran ugyanis olyan elveket szőnek bele a liturgikus megújulásról szóló tanácsaikba és óhajtásaikba, amelyek néha csak elvi síkon, máskor azonban gyakorlati téren is kárt okoznak ennek a szent ügynek, sőt oly tévedéseket is kevernek belé, amelyek már a katolikus hitet és aszketikát érintik.” (8. pont)
A liturgikus reformot a II. Vatikáni Zsinat (1962–65) továbbfejlesztette, és e körlevél sok gondolata bekerült a zsinat dokumentumába (lásd a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciót a szent liturgiáról), bár annak a szövege nem ilyen egyértelmű.
Érdemes XII. Pius pápa enciklikájának egy-két gondolatát megemlíteni.
„A latin nyelv használata … a leghatásosabb biztosíték mindennemű tévtanítás becsúszása ellen. Bizonyos szertartásoknál a népi nyelv használata nagyon hasznos lehet a hívek számára, de ennek eldöntése egyes egyedül az apostoli Szentszék feladata, tehát megkérdezése és jóváhagyása nélkül ezen a téren semminemű újítást behozni nem szabad.” (59. pont)
„Abból azonban, hogy a hívek résztvesznek az eucharisztikus áldozatban, még nem következik, hogy papi hatalommal bírnak.” (80–81. pont)
„Felhívjuk ezért figyelmeteket, Tisztelendő Testvérek, hogy saját egyházmegyétekben … ellenőrizzétek, hogyan történik a nép részvétele a liturgikus cselekményeken, és rendezzétek ezeket a kérdéseket azoknak a szabályoknak megfelelően, amelyeket a misekönyv megállapít, és amelyeket a Rítuskongregáció és az egyházi törvénykönyv előír… senkinek, papnak se legyen szabad a templomokat a saját tetszése szerint kísérletezésekre felhasználnia… minden az apostoli Szentszék előírásainak megfelelően történjék. (107. pont)

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.091.469 XII_Pius_papa_Mediator_Dei_et_hominum_apostoli_korlevele_a_szent_liturgiarol_1.pdf
DOC 723.968 XII_Pius_papa_Mediator_Dei_et_hominum_apostoli_korlevele_a_szent_liturgiarol_1.doc
EPUB 311.997 XII_Pius_papa_Mediator_Dei_et_hominum_apostoli_korlevele_a_szent_liturgiarol_1.epub
MOBI 426.996 XII_Pius_papa_Mediator_Dei_et_hominum_apostoli_korlevele_a_szent_liturgiarol_1.mobi