Szabó Ferenc (szerk.): Magyar jezsuiták vallomásai I–II. PPEK szám: 73

A jezsuita Rendalkotmány szerint a jezsuiták hivatása az, hogy a világ bármely táján (in quavis mundi plaga) szolgálják az emberek üdvösségét Isten nagyobb dicsőségére. Az itt közzétett „ vallomások” kitűnően illusztrálják, hogy a világ különböző részeire szétszóródott magyar jezsuiták miként teljesítették ezt a hivatásukat. Alig van jezsuita rendtartomány, amelynek élete ilyen színes.
Ez a kétkötetes kiadvány kiegészíti az „Anima Una”-könyvek nyolcadik darabjaként 1995-ben megjelent gyűjteményt: Üldözött jezsuiták vallomásai. Ebben az itthon maradt rendtestvérek vallottak a kommunista rendszerben átélt üldöztetésről, börtönről, szerzetesi és apostoli helytállásukról. Most a provincia másik fele, azok, akik misszióba mentek, vagy 1948–49-ben, ill. 1956–57-ben nyugatra menekültek, számolnak be külföldi éveikről.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
mjzsv01.hlp 959.779 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
mjzsv01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
mjzsv01.txt 1.397.001 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.