Zubriczky Aladár: A kereszténység lényege PPEK szám: 876

A kereszténység soknak kezében árucikké alacsonyodott le. Ennek következtében megkezdődött nagy arányokban való hamisítása. Mindenki a maga képe szerint alkot magának kereszténységet. Ha esetleg író vagy művész, aki a maga főztét másoknak is szánta, akkor lehetőleg figyelemmel van kortársainak ízlésére is. A modern kereszténység receptjeinek, rendelvényeinek száma végtelen. Ha sorra vennők e rendelvényeket, a kereszténység oly benyomást tenne reánk, mint örökké változó kaméleon, vagy reggeltől-estig öltözködő divathölgy, vagy tükör, amelyben mindenki maga-magát és környezetét látja. Hallottunk már panteista, buddhista, pesszimista kereszténységről; láttuk megjelenni mint szélsőséges individualizmust, mint nagy személyiség tiszteletét, mint szocialista ábrándot; találkoztunk vele a történeti kritikának rideg mezében, de találkoztunk vele mint luxuskereszténységgel is, melynek arca savószínű, melle beesett, szemei kialudtak, fején azonban kürtő-kalap, vállán raglán, lábain amerikai cipő. Szóval a választék bódítóan nagy.
A leírt törekvések és áramlatok szülték azt a kérdést, mi a kereszténység lényege? Az irodalom áttekintése után e rövid tanulmány válasza a következő.
A kereszténység az emberiségnek Istentől magától adott egyetemes és végleges vallása, mely lényegében egyistenhívő és lényegében megváltói;
a) de az egyistenhívésnek bölcseleti és ószövetségi ridegséget a Szentháromság tana élénkíti és erkölcsi tartalommal tölti meg,
b) a megváltás eszméjét pedig két azonos középponttal bíró eszmekörben nyújtja:
b1) Istennek valóságos Fia örökre egyetlen fizikai személyben egyesülvén egyetlen emberi természettel, halála által megszerezte számunkra e földön a fogadott istenfiúságnak és e földön túl Isten boldogító látásának és bírásának kegyelmi lehetőségét, sőt egyéni közreműködésünk feltételezésével annak tényét;
b2) Istennek valóságos Fia és a Szentlélek a világ végéig egyetlen erkölcsi személyben egyesülvén a látható egyházzal, vele és általa közli velünk a megváltás gyümölcseit, és pedig a csalatkozhatatlanná tett emberi tanítás által a hitet, a szentségek által a fogadott istenfiúságot, valamint az emberré lett Isten Fiának testét-vérét, az egy látható főben összefutó hierarchia által pedig az örökélet révpartjai felé való kormányzatot, úgy, hogy ebben a látható egyházban már e földön megteremti a mennyország előképét, a hitnek, a szeretetnek és az engedelmességnek kötelékeivel kapcsolt, tehát etikailag a legnemesebbre irányított, természetfölötti társadalmat.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 879.494 Zubriczky_Aladar_A_keresztenyseg_lenyege_1.pdf
DOC 601.088 Zubriczky_Aladar_A_keresztenyseg_lenyege_1.doc
EPUB 312.412 Zubriczky_Aladar_A_keresztenyseg_lenyege_1.epub
MOBI 407.899 Zubriczky_Aladar_A_keresztenyseg_lenyege_1.mobi