Mindszenty József: Esztergom, a prímások városa PPEK szám: 553

Mindszenty József bíboros prímás, mint esztergomi érsek, tehát mint a valóság legilletékesebb ismerője és a hazai történelem magas tudományos felkészültségű ismerője, hosszú évek során kutatta Esztergom történelmét, a művészetben és a hitéletben betöltött szerepét és helyét.
E kötetből az olvasók megismerik Esztergom prímásainak, mint az ország államférfiainak, diplomatáinak és hadvezéreinek szerepét és helytállását a magyar történelem viharos korszakaiban, sorsuk változását, még ha az börtönt, vagyonfosztást vagy halált jelentett is. Felsorolja Esztergom 78 prímását, az elsőtől az író személyéig, emléket állít nevüknek és tetteiknek. Avatott tollal adja az egyes korok összképét, közel hozza az olvasóhoz Esztergom változóan fényes és gyászos napjait.
Hangnemének mérsékletét megtartja ott is, ahol saját huszonhárom éves fogsága és az Egyház akkori helyzete folytán joggal használhatna szenvedélyesebb szavakat is. Nem vádol, hanem hiteles történelmet ad, az olvasóra bízva az állásfoglalást.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 21.091.222 Mindszenty_Jozsef_Esztergom_a_primasok_varosa_1.pdf
DOC 6.490.112 Mindszenty_Jozsef_Esztergom_a_primasok_varosa_1.doc
EPUB 602.3990 Mindszenty_Jozsef_Esztergom_a_primasok_varosa_1.epub
MOBI 610.3015 Mindszenty_Jozsef_Esztergom_a_primasok_varosa_1.mobi