Kelety Géza O. Cist.: Szeretetből élni PPEK szám: 119

„Ezen írásommal sem költői művet, sem szépprózát, sem regényt, sem mindenféle rég kitalált gondolatokat nem akarok közölni. Erre az írásra – amely nem napló, hiszen ilyenre nem kerülhetett sor – csak évek múltán jutott mód és idő, ezért csak olyan dolgokat tudok és akarok pontosan és életszerűen, időrendi sorrendben, hitelesen elmondani, amelyek oly mélyen vésődtek az emlékezetembe, hogy évtizedek múlva is 'bennem maradtak'. Olyan élmények, amelyeket nem lehetett egyszerűen elfelejteni...”
Kelety Géza ciszterci atya szavai ezek, aki minden körülmények között: szerzetesként, papként, kántorkánt, rabként –mint Isten csodálatos eszköze – számos meglepő ötlettel felvirágoztatta a fiatalok hitéletét, miközben nem mindennapi kalandokat élt élt. Így például titokban ávós tiszti egyenruhában a börtönben félig agyonvert ávós közlegény gyóntatását vállalta stb. Kelety Géza atya írását szenvedése és a még élő számos tanú hitelesíti. Szavai valóban fiatalokhoz szólnak fiatalokról, és lelkipásztorokhoz lelkipásztorokról - tanulságul.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
kelety01.hlp 611.486 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
kelety01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
kelety01.txt 833.789 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.