Liguori Szent Alfonz: A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása PPEK szám: 849

A könyv bevezetőjéből: „Liguori Szent Alfonz (1696–1787) püspök és egyháztanító iratai valóságos gyöngyei az aszketikus irodalomnak. Rendkívüli tudás, az emberi lélek alapos ismerete, egy meleg szívnek gyöngéd érzelmessége s az Úr Jézus iránt való mélységes, odaadó szeretet jellemzi minden sorát. A keresztény népek lelki életének irányításában az újabb időben csak kevés írónak volt oly nagy része, mint őneki.
Ez a könyv nagyon hasznos szolgálatot tesz mindenkinek, aki komolyan veszi lelke üdvösségét, de különösen azoknak, akik – kolostorban vagy a világban – magasabb keresztény tökéletességre s az Úr Jézusnak áldozatos szeretetére törekszenek.”

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.446.435 Liguori_Szent_Alfonz_A_Jezus_Krisztus_irant_valo_szeretet_gyakorlasa_1.pdf
DOC 1.235.968 Liguori_Szent_Alfonz_A_Jezus_Krisztus_irant_valo_szeretet_gyakorlasa_1.doc
EPUB 486.977 Liguori_Szent_Alfonz_A_Jezus_Krisztus_irant_valo_szeretet_gyakorlasa_1.epub
MOBI 1.029.875 Liguori_Szent_Alfonz_A_Jezus_Krisztus_irant_valo_szeretet_gyakorlasa_1.mobi