Az egyházatyák szentbeszédeiből II. PPEK szám: 64

A sorozat második kötete Aranyszájú Szent Jánosnak a Római-levélhez írott homíliáit tartalmazza.
A VII. század óta „Aranyszájúnak” nevezett nagy Szent János, a keresztény ókor legkiválóbb egyházi szónoka volt. Kétségtelen, hogy a legjobb, ma is teljesen aktuális bibliamagyarázatoknak ő a szerzője. Mit jelenthetett a keresztény ókor részére a Biblia magyarázata, milyen újdonságot jelentene ma is, látható abból, hogy a nép a legnagyobb türelemmel hallgatta meg Szent Jánost, holott legtöbb homíliája bizonyára egy, másfél óráig tartott. Szent Pál apostolt szerette a nagy szónok az egész Bibliából legjobban. Hetenként kétszer- háromszor újra olvasta leveleit; a filológusok véleménye szerint görög nyelvezetén is erős nyomokat hagyott Szent Pálé. Magyarázatai e levelekhez pedig olyan kongeniálisak, hogy az ókor véleménye szerint maga Szent Pál sem tudta volna szebben magyarázni saját leveleit. (Isidorus Pelusiota) A Pál-levelekhez mondott magyarázó beszédeinek, homíliáinak sorozataiból a legkülönb, legmélyebb a Római-levélhez írt. Ebből csupán a parenétikus, az erkölcsös életre buzdító részeket vesszük ki. Ezek gyönyörűen használhatók fel teljes egészükben ma is.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.153.031 Gerecs_Szalez_Az_egyhazatyak_szentbeszedeibol_II_1.pdf
DOC 832.000 Gerecs_Szalez_Az_egyhazatyak_szentbeszedeibol_II_1.doc
EPUB 287.203 Gerecs_Szalez_Az_egyhazatyak_szentbeszedeibol_II_1.epub
MOBI 483.555 Gerecs_Szalez_Az_egyhazatyak_szentbeszedeibol_II_1.mobi