A jezsuita nevelés jellemzői és Az ignáci pedagógia PPEK szám: 70

A jezsuiták Ratio Studiorum-a (Az oktatás és nevelés alapdokumentuma), amelyet végleges formájában 1599-ben hagytak jóvá, századokon át nagy befolyást gyakorolt a nyugati világ nevelési rendszereire. Ha tekintetbe vesszük, hogy a Magyar Korona országai területén 1773-ban, a jezsuita rend föloszlatásának évében 42 jezsuita oktatási intézmény létezett, feltételezhetjük, hogy a „Ratio” hazánkban is éreztette hatását.
A majdnem 400 éves nevelési útmutatás azonban fölfrissítésre szorult. A jelen munka, a jezsuita nevelés elveit és alapirányulását megtartotta, de azokat a mai időkre alkalmazta
Ez a kötet két egymást kiegészítő részt tartalmaz. Az első, a Jezsuita Nevelés Jellemzői, 1986-ban látott napvilágot a Jezsuita Nevelési Apostolkodást Tanulmányozó Nemzetközi Bizottság gondozásában, a másod rész, az Ignáci Pedagógia 1993-ban jelent meg ugyanazon bizottság szerkesztésében, s nem más, mint az első rész 10. fejezetének bővebb kifejtése.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
jzsnev01.hlp 300.667 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
jzsnev01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
jzsnev01.txt 313.678 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.