Mona Ilona és Szeghalmi Elemér: Salkaházi Sára élete és munkássága PPEK szám: 438

A súlyos katasztrofális korszakok a történelemben mindig megszülik az önfeláldozó, karizmatikus személyeket is. Így volt ez a második világháború idején is, amikor a pusztítás mértéke meghaladva a képzeletet, végveszélybe sodorta magát az embert és a civilizált világ értékeit. Ebben az embert üldöző, pokoli korszakban élt és működött Salkaházi Sára (1899-1944) szociális testvér, aki az üldözöttek védelmében néhány hónappal a világégés befejeződése előtt életét adta embertársaiért.
Ezt a különleges életsorsot, Salkaházi Sára földi pályafutását mutatja be a könyv két egymást kiegészítő részben. Az elsőben Mona Ilona – aki Salkaházi fiatalabb társaként közvetlen közelről figyelhette meg az „idősebb testvér” kivételes pályáját –, a kimagasló személy életéről, emberi kibontakozásáról, majd igazi hivatásának megtalálásáról vall monografikus pontossággal, felkészültséggel és keresztényi lelkülettel. Salkaházi életének és működésének felidézésekor kirajzolódik a két világháború közötti korszak Magyarországának számos ellentmondása, lehúzó ereje és pozitív alkotó munkássága is; ez az a kor, amely emberiséget, nemzeteket pusztító diktátorokat és szentéletű, humanista kiválóságokat egyaránt adott a világnak.
Salkaházi modern korunk érdekes és sokrétű személyisége volt, benne élt a korban, határozott és színes egyéniségével sokak tiszteletét és megbecsülését kivívta. Nemcsak, mint a katolikus közösségek lelkiismeretes szervezője vált ismertté, hanem, mint keresztény szellemiségű újságíró és író is.
Salkaházi irodalmi és sajtóbeli munkásságát foglalja össze a könyv második részében Szeghalmi Elemér, rámutatva e friss szellemiségű, kiművelt emberfő hírlapírói és szépírói tehetségére, hamisítatlan keresztény-magyar lelkületére is. Ez a rész átfogó elemzéssel kíséri végig Salkaházi Sára haladó, keresztény felfogását a hírlapi cikkekben, s azt a magasrendű, esztétikai téren is kiemelkedő igényt az irodalmi művekben, amelyek segítségével, mint Krisztus mai tanúja nyilatkozik meg az olvasónak.
Az az önfeledt szeretet, amelynek fényében Salkaházi korunk „evangelizálását” végezte szociális munkásságában éppúgy, mint változatos írásaiban, példa értékű lehet jelen korunkban is. A könyv tanúsága nem kisebb, mint hogy az eszményektől megfosztott, tétova ember – korunk embere – jócskán meríthet Salkaházi hitéből, emberszeretetéből és evangéliumi tisztaságából egy jobb és szebb korszak megteremtése, felvirágoztatása érdekében.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 8.199.658 Mona_Ilona_Szeghalmi_Elemer_Salkahazi_Sara_elete_es_munkassaga_1.pdf
DOC 14.885.376 Mona_Ilona_Szeghalmi_Elemer_Salkahazi_Sara_elete_es_munkassaga_1.doc
EPUB 10.059.873 Mona_Ilona_Szeghalmi_Elemer_Salkahazi_Sara_elete_es_munkassaga_1.epub
MOBI 14.735.297 Mona_Ilona_Szeghalmi_Elemer_Salkahazi_Sara_elete_es_munkassaga_1.mobi