Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés PPEK szám: 832

A könyv célja Krisztus misztáriumának a bemutatása. A katolikus Egyház krisztusképéből indul ki; igyekszik annak hiteles történeti alapjait megmutatni, s egyben keresi mélyebb megértését. A vizsgálódások végén Krisztus személye és műve még egyértelműbben isteni misztériumként jelenik meg: meghaladja az emberi értelem határait, de ugyanakkor új értelmet ad az emberi életnek és a világegyetemnek. A könyv a Krisztus-misztérium egészére figyel, s annak fényében igyekszik a mai olvasó kérdéseire válaszolni.
Módszere a következő alaptételre épül: A keresztre feszített Krisztus feltámadása után a Szentlélekben velünk maradt, és a történelem folyamán – minden emberi egyoldalúság és tévedés ellenére – segíti Egyházát misztériuma fokozatos megértésében. Ebből az alapigazságból a katolikus hagyomány fényében három fontos következtetést vonhatunk le: 1. A Szentlélekben velünk maradó Krisztus garantálja az Újszövetség hitelességét. 2. Krisztus nemcsak a Szentírást író és a kánont megállapító Õsegyházat segíti Szentlelke által, hanem más módon ugyan, de az egyháztörténelem további szakaszaiban is működik. 3. A krisztológia megértése (mint a teológia művelése általában) elválaszthatatlan a lelkiélettől, azaz a Lélekben való élettől.
Az itt leírt módszernek megfelelően a könyv három, nagyjából egyenlő részre és két függelékre oszlik: 1. biblikus krisztológia, 2. krisztológiatörténeti válogatás, 3. rendszerező krisztológia. A két függelék vizsgálja a Krisztus-misztérium egyetemes jelentőségét: az első a Krisztus és a nem-keresztény vallások kapcsolatával foglalkozik; a második a Krisztus-misztérium jelentőségét kutatja egy feltételes más világegyetem, illetve a mi bolygónkon kívül esetleg létező értelmes lények számára.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 3.169.920 Kereszty_Rokus_Jezus_Krisztus_1.pdf
DOC 2.940.928 Kereszty_Rokus_Jezus_Krisztus_1.doc
EPUB 711.114 Kereszty_Rokus_Jezus_Krisztus_1.epub
MOBI 1.604.228 Kereszty_Rokus_Jezus_Krisztus_1.mobi