Arató László (szerk.): Reggeli és esti imák a cserkésztáborban PPEK szám: 131

A könyv a táborozó cserkészek – 10 törvényt figyelembe vevő – reggeli és esti közös imáihoz, valamint a tábornyitó és -záró szertartásokhoz nyújt hasznos segítséget. Továbbá tartalmazza a lelkipásztorok által végezhető tábori áldásokat.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
csima01.hlp 210.226 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
csima01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
csima01.txt 32.738 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.