Regőczi István: Isten vándora a szeretetről PPEK szám: 383

Regőczi István atya életének eseményeiből merítve ír a szeretet különféle megnyilvánulásairól. A Mennyei Atya, Jézus, a Szentlélek, a Mennyei Édesanyánk, Szent József, az angyalok, a szentek felénk áradó szeretetéről, aztán a Szent Kereszt, a rózsafüzér, az édesanyai, az édesapai szeretetről és végül ahogy ő szerette testvéreit, a felnevelt árvagyerekeket (sasfiókákat) és jótevőit. Akik ismerik Regőczi atya életútját, megértik, hogyan tud ő szeretni, leginkább azokat az árva kisgyermekeket, akik annyira vágyódtak az édesanyai szeretet után. Regőczi atyával együtt megértik, hogy a Boldogságos Szűz Mária szíve az, ami igazán az anyai szeretetet sugározza. Mert Isten a Szeretet és Ő minden szeretetét beleoltatta ebbe a legdrágább, legszeretetreméltóbb anyai szívbe, amelyben az Ő Szent Fiának Szentséges Szíve a Szentlélek által formálódott, mert csak ezen a drága Szeplőtelen Anyai Szívén keresztül lehet érzékelni és megérteni az Isteni Szeretet végtelenségét, magasságát, mélységét, szélességét, hosszúságát, amely minden képzeletet meghalad. A Boldogságos Szűz Mária a tökéletes szeretet, a szolgáló szeretet, a szenvedő szeretet, amelyben a hit, a remény és a szeretet, az isteni erények csúcspontja teljesül.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
riszer01.hlp 137.957 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
riszer01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
riszer01.txt 148.740 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.