Regőczi István: Isten vándora a szeretetről PPEK szám: 383

Regőczi István atya életének eseményeiből merítve ír a szeretet különféle megnyilvánulásairól. A Mennyei Atya, Jézus, a Szentlélek, a Mennyei Édesanyánk, Szent József, az angyalok, a szentek felénk áradó szeretetéről, aztán a Szent Kereszt, a rózsafüzér, az édesanyai, az édesapai szeretetről és végül ahogy ő szerette testvéreit, a felnevelt árvagyerekeket (sasfiókákat) és jótevőit. Akik ismerik Regőczi atya életútját, megértik, hogyan tud ő szeretni, leginkább azokat az árva kisgyermekeket, akik annyira vágyódtak az édesanyai szeretet után. Regőczi atyával együtt megértik, hogy a Boldogságos Szűz Mária szíve az, ami igazán az anyai szeretetet sugározza. Mert Isten a Szeretet és Ő minden szeretetét beleoltatta ebbe a legdrágább, legszeretetreméltóbb anyai szívbe, amelyben az Ő Szent Fiának Szentséges Szíve a Szentlélek által formálódott, mert csak ezen a drága Szeplőtelen Anyai Szívén keresztül lehet érzékelni és megérteni az Isteni Szeretet végtelenségét, magasságát, mélységét, szélességét, hosszúságát, amely minden képzeletet meghalad. A Boldogságos Szűz Mária a tökéletes szeretet, a szolgáló szeretet, a szenvedő szeretet, amelyben a hit, a remény és a szeretet, az isteni erények csúcspontja teljesül.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.563.737 Regoczi_Istvan_Isten_vandora_a_szeretetrol_1.pdf
DOC 938.496 Regoczi_Istvan_Isten_vandora_a_szeretetrol_1.doc
EPUB 134.148 Regoczi_Istvan_Isten_vandora_a_szeretetrol_1.epub
MOBI 136.331 Regoczi_Istvan_Isten_vandora_a_szeretetrol_1.mobi