Wilhelm Egger: Közösen olvassuk a Bibliát PPEK szám: 172

E könyv bibliaórák segédkönyve, elsősorban az egyes lelkészségek, egyházközségek templomi használatára, de azon túl szemináriumokban, papi kurzusokon való felhasználásra is.
Számos keresztény örömmel olvasná – másokkal közösségben – a Bibliát, hogy eleven kapcsolatba jusson a Szentírásban Isten igéjével s így nyerjen indítást életének alakítására. E könyv éppen ilyeneknek kíván segítséget nyújtani, hogy közösen elgondolkozzanak a Szentírás egy-egy részletén és azt egymással megbeszéljék. A könyv rövid bibliai tájékoztatója az Újszövetségi Szentírás középponti gondolataira mutat rá és eközben mindig indításokat is nyújt, hogy közös munkában e gondolatokba elmélyedjenek és azokat elsajátítsák. Így „alaptudást” is nyújt az Újszövetség területén, ami azután továbbfejleszthető.
A könyv a gyakorlatból született, számos bibliai tanácskozás és megbeszélés tapasztalata mutatta, hogy a résztvevők értékelni tudják, ha a lényeges ismeretek közlése karöltve jár a közösségi elmélyítéssel.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.580.226 Wilhelm_Egger_Kozosen_olvassuk_a_Bibliat_1.pdf
DOC 726.528 Wilhelm_Egger_Kozosen_olvassuk_a_Bibliat_1.doc
EPUB 248.988 Wilhelm_Egger_Kozosen_olvassuk_a_Bibliat_1.epub
MOBI 235.550 Wilhelm_Egger_Kozosen_olvassuk_a_Bibliat_1.mobi