Wilhelm Egger: Közösen olvassuk a Bibliát PPEK szám: 172

E könyv bibliaórák segédkönyve, elsősorban az egyes lelkészségek, egyházközségek templomi használatára, de azon túl szemináriumokban, papi kurzusokon való felhasználásra is.
Számos keresztény örömmel olvasná – másokkal közösségben – a Bibliát, hogy eleven kapcsolatba jusson a Szentírásban Isten igéjével s így nyerjen indítást életének alakítására. E könyv éppen ilyeneknek kíván segítséget nyújtani, hogy közösen elgondolkozzanak a Szentírás egy-egy részletén és azt egymással megbeszéljék. A könyv rövid bibliai tájékoztatója az Újszövetségi Szentírás középponti gondolataira mutat rá és eközben mindig indításokat is nyújt, hogy közös munkában e gondolatokba elmélyedjenek és azokat elsajátítsák. Így „alaptudást” is nyújt az Újszövetség területén, ami azután továbbfejleszthető.
A könyv a gyakorlatból született, számos bibliai tanácskozás és megbeszélés tapasztalata mutatta, hogy a résztvevők értékelni tudják, ha a lényeges ismeretek közlése karöltve jár a közösségi elmélyítéssel.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
eggerw01.hlp 190.094 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
eggerw01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
eggerw01.txt 219.360 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.