Szent Benedek élete és szelleme PPEK szám: 503

Szent Benedek egyike azoknak a világtörténelmi nagyságoknak, kiknek a gondviselő Isten az emberiség nevelésében, szellemi és erkölcsi színvonalának emelésében sorsdöntő részt juttatott. A fiatal kereszténységet fölébresztette a római birodalom bukását követő ájulásából. Életszentségének messze ragyogó példájával, a krisztusi bölcsességnek nemesen egyszerű szavaival visszavezette kortársait Krisztushoz. Föltámasztotta az őskeresztények áhítatos istentiszteletét, lelkes buzgóságát. Szent Benedek „rendet” teremtett oly értelemben, hogy fegyelmezett szerzetesi testületet szervezett, s ezzel a fölfordulástól megcsömörlött lelkek számára szilárd alapot nyújtott: messze tündöklő példát adott a megnyugvásnak, a belső rendnek az ellenséges külső viszonyoktól független helyreállítására. Az ő Istentől megáldott szelleme volt a vezére a térítő szerzetesek számtalan nemzedékének, akik Európát s benne a mi magyar hazánkat is kereszténnyé s ezzel az igazi művelődés részesévé tették. Szent Benedek szerzetes fiai lettek az Egyház jobbkeze, amely jobbkézzel az Egyház a régi világból megmentette, amit menteni lehetett s érdemes volt, s amely kézzel a népvándorlás friss vérű népeit anyai keblére ölelte s a keresztény középkor nagy nemzeteivé nevelte.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 450.384 Szent_Benedek_elete_es_szelleme_1.pdf
DOC 333.824 Szent_Benedek_elete_es_szelleme_1.doc
EPUB 99.575 Szent_Benedek_elete_es_szelleme_1.epub
MOBI 128.132 Szent_Benedek_elete_es_szelleme_1.mobi