Gálffy László: Jezsuita szellem PPEK szám: 774

Sokan igyekeztek már világosságot deríteni a „jezsuita szellem” titkára, de vajmi gyakran a rend működésének inkább csak a külső, változatos tüneményeit hajszolták. Érdekfeszítő adathalmazaikkal és kápráztató pillanatfelvételeikkel legfeljebb annyit értek el, hogy a jezsuiták működésének irányító és hatóerői sokak szemében még talányszerűbbek lettek, mint azelőtt. Az ilyen felszínes leírások hasonlítanak ahhoz, mint amikor valamely műépítményről vagy hatalmas templomról úgy adunk ismertetést, hogy csak kívülről írjuk le annak méreteit és formáit, csak kívülről nézzük ablakfestményeit, de nem megyünk be a templomba. Pedig kívülről sok minden érthetetlen és láthatatlan, ami csak akkor lesz világossá, ha belülről próbáljuk nézni.
Ez a könyv belülről vizsgálja a jezsuita rend életét. És ebben a vázlatos tanulmányban nem a négyszázéves szerzet öt világrészre kiterjedő, rendkívül sokrétű működésének vagy fényes sikereinek és viharos üldöztetéseinek képeit akarja lepergetni, hanem a rend tevékenységének benső rugóit és legbensőbb éltető szellemét igyekszik megvilágítani, hogy teljesebb képet adjon a jezsuita szellem fővonásairól.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.101.916 Galffy_Laszlo_Jezsuita_szellem_1.pdf
DOC 717.824 Galffy_Laszlo_Jezsuita_szellem_1.doc
EPUB 295.564 Galffy_Laszlo_Jezsuita_szellem_1.epub
MOBI 642.594 Galffy_Laszlo_Jezsuita_szellem_1.mobi