Müller Lajos: Az isteni malasztról. Bevezető a hét szentséghez PPEK szám: 859

Isten, ki értelmes teremtményeit – az eléjük tűzött végcél felé – parancsai által irányítja s vezérli, erőforrásokról is gondoskodott, melyekre a paradicsomi bűn által legyengült emberi természet annyira rászorul. Evégből nevezetesen hét szentséget rendelt. Igazi malaszttól duzzadó források ezek, amelyek a vétek által letarolt földet kristályos vizeikkel öntözgetik és új lelki édenné varázsolják.
A Keresztény Kis Könyvtár eme 16. kötete az isteni malasztot mutatja be, mely nélkül a szentségek tárgyalása minden alapot nélkülöz. Fontos a malasztról beszélni, mert még a műveltebb katolikus közönség körében is aránylag ritkán akad, akinek az isteni malasztról s annak jelentőségéről tiszta fogalmai volnának. Hányan és hányan élnek Egyházunk kebelén, kik annak éltető légkörét, a malasztot, alig ismerik, annál kevésbé tudják öntudatosan kihasználni, kiélvezni.
A könyv második fele a szentségekhez nyújt általános bevezetőt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.104.073 Muller_Lajos_Az_isteni_malasztrol_Bevezetes_a_het_szentseghez_1.pdf
DOC 740.352 Muller_Lajos_Az_isteni_malasztrol_Bevezetes_a_het_szentseghez_1.doc
EPUB 234.697 Muller_Lajos_Az_isteni_malasztrol_Bevezetes_a_het_szentseghez_1.epub
MOBI 461.223 Muller_Lajos_Az_isteni_malasztrol_Bevezetes_a_het_szentseghez_1.mobi