Tower Vilmos: Kihez menjek feleségül? PPEK szám: 667

Azt mondják, hogy a férfi sorsa a nő. De még inkább igaz, hogy a nő sorsa a férfi. És még hatványozottabban, a legfelső fokban az asszony sorsa a férj.
Az asszonynak életmódja, háziasszonyi s anyai mivolta, boldogsága, szerencséje, földi, sőt örök sorsának mikénti kialakulása is nagyrészt a férjétől függ.
Ezért minden férjhezmenni kívánó és kérőre akadó nőnek jól össze kell szednie eszét, emberismeretét, lelkiismeretét, tapasztalatát és mindezt buzgó imával kell összekapcsolnia, hogy döntése és válasza őt alkalmas férfi oldalára juttassa.
Szeretném, ha minden olvasóm találna könyvemben valamit, amit a maga hasznára és javára felhasználhat, akár fényes palotában, akár pincelakásban vagy faluszéli sárkunyhóban szorul némi irányításra és útbaigazításra.
Olvassuk el hát, elmélkedjük át, fontoljuk, szívleljük meg és ismételve forgassuk e könyv lapjait, hogy nagyobb bizalommal és szentebb reménnyel tehessük meg életünknek talán legnagyobb, legfontosabb, legdöntőbb lépését: az esküvői oltár elé! (A könyv Előszavából)
E könyv 1944-ben jelent meg. Egy-ket megállapítását a mai korhoz kell igazítani, de a házasság akkori problémái – sajnos – a mai korunkra is igazak. A megoldások is időtállók...

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 870.260 Tower_Vilmos_Kihez_menjek_felesegul_1.pdf
DOC 750.024 Tower_Vilmos_Kihez_menjek_felesegul_1.doc
EPUB 262.299 Tower_Vilmos_Kihez_menjek_felesegul_1.epub
MOBI 315.889 Tower_Vilmos_Kihez_menjek_felesegul_1.mobi