Radó Polikárp: Van Isten! PPEK szám: 587

Boldogító istenhitünkre akarja ez a könyvecske rányitni szemünket. Ki akarja tágítani szellemünk látóhatárát a csodálatos nagy világra, az elképzelhetetlenül mérhetetlen világmindenségre. Sok embernek csak az a baja, hogy nem tudott még megszabadulni gyermekes istenfogalmától. Ahogyan az elemi iskola képein látta, Isten az ő számára egy szakállas bácsi, aki valahol, irdatlan messzeségben trónuson ül.
Isten a végtelen, mérhetetlen Lángelme, aki ronthat és teremthet száz világot, milliószorta nagyobbat, mint a világegyetem, aki teremtő akaratával létrehívta és fenntartja a mindenséget. Ezt a mindent kigondoló Lángelmét, a természet csodálatos törvényeinek Törvényhozóját és Rendezőjét nem ismerhetjük meg érzékeink tapasztalásával. És mégis föl tud hozzá emelkedni ar ember szelleme, ha elfogulatlanul szemléli a nagy természetet.
Az emberiség legnagyobb gondolkozói, négy évszázaddal Krisztus születése előtt: Platón és Arístoteles, bár pogányok voltak, isteni kijelentés nélkül, a természet szemléletéből rájöttek arra, hogy Isten van, és tudományosan, bölcseleti úton bizonyították is ezt. Aristoteles Isten-bizonyítása annyira kidolgozott és mintaszerű, hogy legnagyobb hittudósunk: Aquinói Szent Tamás erre az alapra építette természetes istenérveit. Mi a természet nyitott könyvében, ha nem is láthatjuk meg, de mégis következtetünk Isten létezésére és Hozzá emeljük szemünket.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 317.319 Rado_Polikarp_Van_Isten_1.pdf
DOC 178.688 Rado_Polikarp_Van_Isten_1.doc
EPUB 68.125 Rado_Polikarp_Van_Isten_1.epub
MOBI 92.258 Rado_Polikarp_Van_Isten_1.mobi