Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK szám: 627

Bevezetés a lelki életbe, fiatalok számára. Ezt az alcímet adta az eredeti amerikai kiadás könyvünknek. Egyre inkább a tapasztalat is felismerteti minden Istent kereső fiatallal, hogy vallásossága nem merülhet ki világnézeti tájékozódásban vagy jótékony, segítőkész munkálkodásban. Bármennyire is jogos igénye a fiataloknak, hogy közösségben találjanak Istenre, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a vallásosság, az Istennel fenntartott állandó kapcsolat személyes jellegű is. Ha nem is fogalmazza meg mindenki saját maga számára, mégis tény marad, hogy a közösségben megtalált vagy megélt vallásosság révén is legszemélyesebb kérdéseire keres választ minden fiatal Istennél. Hogy meg is találja, szüksége van bizonyos gyakorlatra az Istennel folytatott párbeszédben.
Ezért tartjuk szükségesnek ezt a kis művet, amely az imaélet, a személyes Isten-kapcsolat elemeivel ismerteti meg a fiatal olvasót. Nem logikai rendben, mint a rendszeres aszkétikák teszik, hanem a személyből kiindulva, a lélektan törvényszerűségeit figyelembe véve tárgyalja témáját. Minden fejezet végén lelki gyakorlatokat is ad, vagyis a továbbgondolkodást elindító kérdéseket tesz fel olvasójának.
Sokan úgy vélik, a szektáknak azért van olyan sikerük, mert vallásos légkörük egészen személyes. Pedig csak közösségi életük olyan, amelyben az egyén megtalálja önmagát. A személyes ima elkerülhetetlen kiegészítője a közösségi életnek, különben pusztán emberi szinten marad. Ugyanakkor igényli is a közösségi életet, amely megóvja az egyént saját tévedéseitől, egyéni ötleteinek Isten akaratával történő összetévesztésétől.
Vannak magatartások, amelyek mintegy összeegyeztethetetlenek bizonyos más viselkedéssel. "Nevető ember nem lő le senkit" - szokták mondani. A rendszeres személyes ima is olyan cselekvés, amely szinte magától kizár sok olyan viselkedési formát, amelyek nemcsak az örök üdvösséget veszélyeztetik, hanem az emberi együttélést is megmérgezik. Akinek gyakorlata van abban, hogy naponta helyre tegye önmagát, mert az abszolút Istennel elegyedik szóba, az végül is képtelen lesz az önzésre, gőgre, haragtartásra és minden egyéb olyan hibára, amelynek alapja önmagunk túlértékelése. Aki imáiban nemcsak kér, de Isten szívügye iránt is érdeklődik, annak emberi kapcsolatai is melegebbek, kiegyensúlyozottabbak lesznek, mert a legjobb helyen gyakorolja a más személlyel összehangolt rezonanciát.
Könyvünk segít megtenni az első lépéseket az Istennel kapcsolatot tartó imaéletben. Adja Isten, hogy Olvasóink mihamarabb kinőjék ezt a gyerekcipőt, és egyre magasabbra kívánkozzanak az örök élet előízét már itt képviselő személyes imaéletben.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 782.508 Joseph_Moore_Igy_lesz_baratom_Jezus_1.pdf
DOC 477.184 Joseph_Moore_Igy_lesz_baratom_Jezus_1.doc
EPUB 242.146 Joseph_Moore_Igy_lesz_baratom_Jezus_1.epub
MOBI 241.855 Joseph_Moore_Igy_lesz_baratom_Jezus_1.mobi