Petruch Antal: Jézus Szive apostola. P. Bíró Ferenc S. J. emlékezete PPEK szám: 514

Egy szerzetes páter, a jezsuita Bíró Ferenc emlékezetét újítja föl e könyv, nemcsak mint az Istenbe-merültség, hősies kötelességteljesítés és lángoló papi buzgalom ragyogó mintaképe, nemcsak mint a legjobb lelkipásztorok és lelkiatyák közt is szeretetének és szíve jóságának páratlan melegével messze kimagasló jópásztori egyéniség, hanem mint messzeágazó és termékeny kezdeményezések elindítója, egészséges és nagystílű elgondolások, gyakorlati tervek és útmutatások kitermelője, egy fáradhatatlanul bátorító, lelkesítő, biztató és sebeket gyógyító vezér, akinek nyomában szeretet és szent vidámság rózsái keltek mindenütt s áldás fakadt bőven, amerre csak járt.
Hálás szívvel emlékeznek rá magyar rendtársai, akiknek 9 éven át rendfőnökük, provinciálisuk volt s akinek nevéhez a magyar rendtartomány történetében igen fontos és áldásos kezdeményezések fűződnek. Hálásan gondol rá a magyar papság, amelyet gyújtó szavával, szent gyakorlataival, cikkeivel és lelki vezetésével a legmagasabb papi életeszmény, a Szent Szív felé igazított. Hálával azok az egyesületek és intézmények, amelyeket vagy létesített, vagy ő növelt naggyá: a Mária-kongregációk, Jézus Szíve-szövetségek, világi apostoli kezdeményezések, s nem utolsó helyen a Hitoktatónők Testülete, akiknek intézménye szintén az ő lánglelkéből pattant ki. De talán valamennyi közt legmaradandóbb alkotása: a Jézus Szíve Népleányainak Társasága, az a modern, apostoli életcélokat maga elé tűző s a mellett a lelkiség legmélyebb forrásaiból, az Üdvözítő Szívének szeretetéből táplálkozó női alakulat, amelynek ő, főleg élete második és befejező szakában, gondjai, figyelme és szeretete legjavát szentelte.
Lásd szintén Petruch Antal: P. Bíró Ferenc S. J. című művét a könyvtárban.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.424.664 Petruch_Antal_Jezus_Szive_apostola_1.pdf
DOC 2.551.808 Petruch_Antal_Jezus_Szive_apostola_1.doc
EPUB 1.652.70 Petruch_Antal_Jezus_Szive_apostola_1.epub
MOBI 1.019.013 Petruch_Antal_Jezus_Szive_apostola_1.mobi