Schouppe Ferenc: A pokol. Ismertetés a szentek életéből és a világi történetből vett események alapján PPEK szám: 1093

A pokolban való hit vallásunk legfélelmesebb igazsága. Van pokol. Ez éppen oly bizonyos, mint az Úr Isten léte, vagy mint az, hogy nap van az égen. Valóban semmi sem világosabb előttünk, mint a pokol dogmája. Az üdvözítő Krisztus az evangéliumban tizenötször emlékszik meg a pokolról. Az ész megerősíti a kinyilatkoztatást.

A pokol léte megegyezik az igazságosságra vonatkozó fogalmainkkal, amelyek az emberi szívből ki nem irthatók és el nem távolíthatók. Ez a félelmes igazság már a világ kezdetén ki lett nyilatkoztatva. Az emberiség előtt mindig ismeretes volt s ismeretes most is minden nép előtt, amely nem merült vadsága következtében teljes tudatlanságba. A poklot sohasem tagadták sem az eretnekek, sem a zsidók, sem a mohamedánok. Sőt a pogányok is megőrizték a pokolban való hitüket, habár a pogány tévelygések meg is rontották elméikben a pokolra vonatkozó egészséges fogalmat. Napjaink istentelensége azonban egészen az esztelenségig süllyedt s fölülmúlja az összes századok istentelenségét, mert a pokol létezését tagadni merészeli.

François-Xaver Schouppe (1823-1904) jezsuita könyve a poklot ismerteti az olvasóval a szentek életéből és a világi történetekből vett események alapján. A könyv lektora ezt mondja: „Elolvastam és féltem. Ebben a három szóban foglalhatnám össze azt a leírhatatlan mély hatást, amit ez a munka gyakorolt a lelkemre. De ez a félelem üdvös és hasznos: bánatot ébreszt és jobbulásra int... Éppen azért: tolle-lege! Vedd és olvasd! - ajánlom szeretettel minden léleknek.”

A könyv tartalma:
I. A pokolban való hitről
II. Van pokol
III. Az elkárhozottak megjelenései
IV. A pokol létezésének tagadása esztelen elbizakodottság
V. Az istentelen felébredése a pokolban
VI. A pokolról való hitigazság
VII. A pokoli büntetések
VIII. A pokoltól való üdvös félelem
IX. Gondolj a pokolra!

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 666.988 Schouppe_Ferenc_A_pokol_1.pdf
DOC 458.752 Schouppe_Ferenc_A_pokol_1.doc
EPUB 164.772 Schouppe_Ferenc_A_pokol_1.epub
MOBI 253.482 Schouppe_Ferenc_A_pokol_1.mobi