Karl Adam: A katolicizmus lényege PPEK szám: 501

A könyv a katolicizmus lényegét kutatja. Nem érve be azzal, amely hitünket a többi keresztény vallásrendszertől megkülönbözteti, hanem – mélyebbre hatolva – választ keres annak vezérlő alapeszméjére és az általa kiváltott hatóerőkre nézve is. Tudni akarjuk, milyen egységes alapfogalom, milyen lényegi forma érvényesül e nagyszabású műben. Ezt a lényegkutatást csakis élőhitű katolikus végezheti, mert a lényegvizsgálat csak addig járhat sikerrel, míg a szív közreműködik. A katolicizmusnak a lelkisége az elméleten is túlmenő figyelmet kelt. A katolicizmus lényegileg megállapodást, igent jelent, minden érték elismerését, bárhol találhatók is azok, égen vagy földön. Az akatolikus vallások nem a feltétlen bizonyosság, hanem a tagadás, nemlegesség, elvitatás, a szubjektív kiválasztás útján létesültek. A katolicizmus múltja azonos a tekintetnélküli, szigorúan következetes, átfogó igenlés történelmével, amely elmegy egészen a kinyilatkoztatás teljes igazolásáig, a Krisztusban megszületett isteni akaratnak minden irányban kibontakozó teljességéig. Ez adja a tekintet nélküli feltétlen, átfogó igent a teljes emberi élethez, életviszonylatának és életgyökereinek összességéhez. A katolicizmus fejezi ki a feltétlen igent legmélyebb létokunkhoz, az élő Istenhez. A teljes Istent vallja, a teremtő erő és ítélet Istenét, nemcsak a gyermekek és bűnösök jó atyját, mégkevésbé a felvilágosodásnak és deizmusnak csodától iszonyodó istenét. És a teljes Krisztust vallja, akiben ez az Isten nekünk megnyilatkozott, tehát a kéttermészetű Krisztust, az égben és földön örök egységben élő Istenembert. És vallja, hogy ezt a Krisztust csakis az egész közösségben, az egész földi emberiségben érhetjük el, mert csak a közösség az az ősi adottság, mely személyiségeket tud kitermelni.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 923.811 Karl_Adam_A_katolicizmus_lenyege_1.pdf
DOC 1.043.456 Karl_Adam_A_katolicizmus_lenyege_1.doc
EPUB 289.546 Karl_Adam_A_katolicizmus_lenyege_1.epub
MOBI 405.956 Karl_Adam_A_katolicizmus_lenyege_1.mobi