Kereszty Géza: Haladás és kereszténység PPEK szám: 843

Nem egyszer hallunk vagy olvasunk mindenféleképp variált olyas nyilatkozatokat, melyek szerint a keresztény vallás elvei a haladást megnehezítik, vagy legalább a múltban sokszor megnehezítették, szabad folyásának gátat vetettek. Igaz-e ez? Bírnak-e alappal az ilyes nyilatkozatok?
Jelen tanulmány azt tűzte ki magának célul, hogy ezen és hasonló, akár tudatlanságból, akár rosszakaratból eredő nyilatkozatoknak teljes alaptalanságát kimutassa, – sőt bebizonyítsa, hogy éppen a keresztény vallás elvei azok, melyek a valódi haladást mindenkor és minden téren előmozdították.
Haladás! Szép szó, ó de hányféleképpen értelmezik azt korunk gyermekei! Ki-ki saját ízlése szerint érti azt, csaknem mindenki más valamit akar vele kifejezni, és saját óhajait, reményeit, ábrándjait csúsztatja az objektív jelentés helyébe.
Azért ezen esszé mindenekelőtt a haladás meghatározásának kérdésével foglalkozik. Átmegy azután a haladásnak kiinduló- és célpontjára, szól továbbá annak eszményéről. És ez képezi a műnek mintegy általános részét, honnan az átmenet a különösbe azon kérdés fejtegetésével történik, hogy miben kell voltaképpen nyilvánulnia a haladásnak.
A különös rész mind elméletileg, mind gyakorlati alkalmazással a kérdés tulajdonképpeni érdemét tárgyalja, s a kereszténységnek minden igazi haladást elősegítő, áldásos hatását méltányolja az erkölcsi, szellemi, anyagi és társadalmi téren, mint amelyeken a haladásnak nyilvánulnia kell.
A mű néhány lapján nem tárgyalja teljesen és kimerítően a kereszténység befolyását az emberiségre, annak történelmére, – hiszen ez jóformán lehetetlen is; mert ama befolyásnak, mely a világot átalakította, eredménye óriási, kimeríthetetlen. De, hogy a kereszténység elvei soha gátat nem vetettek az igazi haladásnak, hanem ellenkezőleg, azt a leghathatósabban előmozdították: arról az elfogulatlan olvasó az itt felsorolt adatokból is meg fog győződni.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.310.445 Kereszty_Geza_Haladas_es_keresztenyseg_1.pdf
DOC 959.488 Kereszty_Geza_Haladas_es_keresztenyseg_1.doc
EPUB 322.113 Kereszty_Geza_Haladas_es_keresztenyseg_1.epub
MOBI 676.603 Kereszty_Geza_Haladas_es_keresztenyseg_1.mobi