Székely Tibor (szerk.): A Budapesti Piarista Általános Gimnázium Évkönyvei, 1950-1955 PPEK szám: 578

A kommunista diktatúra a vallást teljesen ki akarta törölni az emberek életéből. Az eredményt látjuk: a kommunizmus eltűnt, a vallás, az Egyház tovább él, bizonyítva annak krisztusi eredetét és a Szentlélektől való irányítását. De nagy pusztításokat végzett, életeket tört ketté fizikailag is, lelkileg is, és sokakat fordított el Istentől. Rengeteg a munka, sok lelkipásztorra, sok Prohászkára és Mindszentyre van szüksége ebben az újjáépítő korban az Egyyházban.
A diktatúra az iskolákat elvette az Egyház kezéből, mert a fiatalság megmételyezése volt célja, hogy a saját képére nevelje a következő nemzedékeket. (Ezt teszi a mai liberalizmus is!) A kor egyik legismertebb egyházi iskolája volt a Piarista Rend budapesti gimnáziuma. Évkönyveik nem jelenhettek meg azokban az években, hisz a diktatúra mindentől félt. Ez a kötet visszamenőleg állítja össze az 1950-1955-ös évek évkönyveit, az akkor összegyűjtött, de nem publikált adatokból, statisztikai kimutatásokból.. Az évkönyvek történelmi időket ölelnek föl. Az iskolát először államosítják, majd engedélyezik működését, azután elveszik a Duna-parti épületét, és át kell költöznie a Mikszáth Kálmán térre. Az évkönyvek olvasása során mind a tanárokra, mind a diákokra hősökként néz az utánuk jövő tanárok és diákok sora és az egész magyar társadalom. Ezeken a lapokon visszaemlékezhetünk a legendás intézményre, a csodálatos tanárokra, az éltető iskolára. Aki vállalta a diktatúrában is a kegyes atyák oktatását, vezetését, egy életre meghatározó indítást kapott.
Az évkönyvek aktualitását az iskola régi, Duna-parti épületébe való visszaköltözése adja. Hirdesse ez is az Egyház erejét és Isten dicsőségét! Laudetur Jesus Christus!

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 8.674.706 Szekely_Tibor_szerk_A_Budapesti_Piarista_Altalanos_Gimnazium_Evkonyvei_1950-1955_1.pdf
DOC 6.449.152 Szekely_Tibor_szerk_A_Budapesti_Piarista_Altalanos_Gimnazium_Evkonyvei_1950-1955_1.doc
EPUB 2.963.192 Szekely_Tibor_szerk_A_Budapesti_Piarista_Altalanos_Gimnazium_Evkonyvei_1950-1955_1.epub
MOBI 3.529.384 Szekely_Tibor_szerk_A_Budapesti_Piarista_Altalanos_Gimnazium_Evkonyvei_1950-1955_1.mobi