A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár állománya szerző szerint
A szentek keresztnevük, a többi szerző vezetéknevük, a folyóiratok és a szerző nélküli művek címük szerint szerepelnek. A művek előtti szám azok PPEK sorszáma. Rövid leíráshoz és letöltéshez kattintson a műre!
A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N O Ö P Q R S Sz T U Ü V W Z

– A –
951.A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szent szívének tisztelete
1104.A Centralista folyóirat teljes folyama (1937–1947) hasonmás kiadásban
90. A három társ legendája – Ferences Források 4.
1100.A Jeromos Füzetek teljes folyama (1990–2020) hasonmás kiadásban
70. A jezsuita nevelés jellemzői és Az ignáci pedagógia
153.A Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye Szinódusi Könyve – 2000
58. A katekézis általános direktóriuma
85. A Katolikus Egyház Katekizmusa
37. A katolikus hit elemei
975.A Keresztény Kis Könyvtár sorozat facsimile kiadásban
604.A koreai testvérek
719.A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861-1932) és Alapszabályai – 1932
1030.A Magyar Papi Egység folyóirat (1956–1968) hasonmás kiadásban
878.A Magyar Sion folyóirat hasonmás kiadásban
894.A májusi ájtatosság könyvecskéje
26. A II. Vatikáni Zsinat okmányai
797.A Megnemismert felhője – Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés
900.A Szent István Könyvek sorozat facsimile kiadásban
144.A szentmise olvasmányai – „A” év
145.A szentmise olvasmányai – „B” év
146.A szentmise olvasmányai – „C” év
608.A Szeretetmű mozgalma az Egyházban és a világban – a Szentlélek Szeplőtelenjének kinyilatkoztatása
908.A Szlovákiában működő Ferences Világi Rend magyar régiójának 2016-os kalendáriuma
1010.A Szolgálat folyóirat teljes folyama (1969–1990) hasonmás kiadásban
195.Abiven, Jean: Látogasd meg önmagad!
669.Actio Catholica Hungarorum in Exteris (szerk.): Szent év – 1950
1081.Aczél László Zsongor: Parázs a hamu alatt. Dokumentumok és visszaemlékezések a pécsi cserkészek katakombaéletéből (1947) – 1952 – 1965…
501.Adam, Karl: A katolicizmus lényege
201.Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve
1024.Ajtai Kálmán (szerk.): Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga … (Imakönyv)
1090.Albert István: A házasság. Szentbeszédsorozat
849.Alfonz, Liguori Szent: A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása
855.Alfonz, Liguori Szent: Az örök igazságok – Az imádság
19. Alfonz, Liguori Szent: Megegyezés Isten akaratával
854.Alfonz, Liguori Szent: Szűz Mária dicsõsége
972.Alleker Lajos: Erdősi Imre, a branyiszkói hőspap emlékezete
1032.Altenburger Gyula: Hiszekegy
199.András Imre: Magyar nyelvű katolikus könyvek, 1945–1993
96. Antalóczi Lajos (szerk.): „Irgalmad többet ér, mint az élet”
117.Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő
131.Arató László (szerk.): Reggeli és esti imák a cserkésztáborban
192.Assisi Szent Ferenc Virágoskertje. Fioretti – Ferences Források 6.
1085.Atyák a Regnum Marianum akácfáján
74. Auffray – Trugly: Bennem él Krisztus!
249.Az Egyházi Törvénykönyv
819.Az „Élet” folyóirat 1918. okt. 13. ünnepi száma Prohászka Ottokár 60. születésnapjára
1080.Az Örökimádás folyóirat teljes folyama (1900–1944) hasonmás kiadásban
125.Ágotha Tivadar: Megalkuvás nélkül
731.Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története
– B –
705.Babura László: Nagy Szent Gergely élete
215.Babura László: Szent Ambrus élete
179.Babura László: Szent Ágoston élete
586.Babura László: Szent Jeromos élete
651.Babura László: Szent József elmélkedések – az ő litániája alapján
474.Bagyinszki Péter Ágoston: Az Isten, az ember és a játék
770.Baij Mária Cecília: Jézus bensõ élete – I. Jézus gyermeksége
834.Baij Mária Cecília: Jézus benső élete – II. Jézus gyermekkora az Egyiptomból való visszatérésig
835.Baij Mária Cecília: Jézus bensõ élete – III. Jézus élete Názáretben Szent József haláláig
348.Bakó-Barlay Edit: Gondolatszikrák
710.Balanyi György: A római kérdés
20. Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete
723.Balanyi György: Calasanzi Szent József élete
227.Balanyi György: Magyar szentek, szentéletű magyarok
54. Balanyi György: Montecorvinoi János
295.Balanyi György: Szent István
442.Bali Mária Ildefonsa és Kákonyi Mária Constantina: Királyleány legendája
904.Bali Mária Ildefonsa – Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve
712.Bangha Béla (össz.): Az Eucharisztia
784.Bangha Béla: Az oltár titka. Jelen van-e Krisztus az Oltáriszentségben?
574.Bangha Béla: Jellemrajzok a katholikus Egyház életéből
798.Bangha Béla: Jézus istenségének bizonyítékai
449.Bangha Béla: Nagy kérdések útján. Gondolatok a világnézeti kérdésről
485.Bangha Béla (szerk.): Napkelet és Napnyugat: Élő szellemek hódolata az Oltáriszentség előtt
939.Bangha Béla: Római levelek
623.Barlay Ö. Szabolcs: A megbélyegzett Mécs László
534.Barlay Ö. Szabolcs: Ady Istene
654.Barlay Ö. Szabolcs: "Az Isten itt állt a hátam mögött..." – József Attila
424.Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Az ondavai vámos (Prohászka Ottokár elbeszélése, Kiss Antal tanulmánya)
423.Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Álarc nélkül. Négyszemközt Nyugat álprófétáival
610.Barlay Ö. Szabolcs: Babits Istene
279.Barlay Ö. Szabolcs: Balassi Bálint, az istenkereső
261.Barlay Ö. Szabolcs: Édesanyánk az egyház
577.Barlay Ö. Szabolcs: "...És az üstökös eltűnt szemünk elől" – Prohászka életének utolsó hónapjai
371.Barlay Ö. Szabolcs: „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek” (Elmélkedések a Szeretetről)
488.Barlay Ö. Szabolcs: Hitvédelem és hazaszeretet avagy antiszemita volt-e Prohászka?
205.Barlay Ö. Szabolcs: Jelképek a keresztúton
213.Barlay Ö. Szabolcs: Ki nekem Krisztus? Miért vagyok keresztény?
538.Barlay Ö. Szabolcs: Kosztolányi Istene
284.Barlay Ö. Szabolcs: Krisztus agóniája bennünk. Meditációk a szenvedésről
753.Barlay Ö. Szabolcs: Lelkigyakorlat: „Akarom, gyógyulj meg”
700.Barlay Ö. Szabolcs: Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen
561.Barlay Ö. Szabolcs: "Magunkba le" – Reményik Sándor
1099.Barlay Ö. Szabolcs: Miatyánk – Prohászka a szeretet szentje
203.Barlay Ö. Szabolcs: Názáretből Betlehembe
229.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka az alkotó
759.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka-dolgozatok. Életrajzi Adattár (PÉA)
308.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka gyermekkora; Prohászka a szívekben
221.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka – Interjú 1.
222.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka – Interjú 2.
223.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka – Interjú 3.
271.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár, a székesfehérváriak szent püspöke
549.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka
478.Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Prohászka Ottokár parlamenti beszédei
272.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka szobor ledöntése. 1947
469.Barlay Ö. Szabolcs: Romon Virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról
230.Barlay Ö. Szabolcs: Találkozások Jézussal
1003.Barlay Ö. Szabolcs: „Uram, taníts meg minket szeretni!”
551.Barlay Ö. Szabolcs: Vörösmarty Mihály
563.Barsi Balázs: A teremtő Lélek
455.Barsi Balázs: Adventtől Pünkösdig
493.Barsi Balázs: Az Egyszülött Fiú. Elmélkedések Jézus életéről
584.Barsi Balázs: Az irgalmas Atya
558.Barsi Balázs: Bosco Szent János
363.Barsi Balázs: Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata
557.Barsi Balázs: Húsvéti stációk
715.Barsi Balázs: Jézus 33 szava
555.Barsi Balázs: Jézus pere
238.Barsi Balázs: John Henry Newman
374.Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk
564.Barsi Balázs: "Neked adom az élet koronáját" – A Jelenések könyvének magyarázata
369.Barsi Balázs: Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata
390.Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Advent, karácsony, nagyböjt és húsvét
562.Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő
556.Barsi Balázs: Szerelmes szellők suttogása
415.Barsi Balázs: „Tégy engem a szívedre pecsétnek”
404.Barthas, C.: Élt egyszer Fatimában három kisgyermek
51. Bánk József (gyűjtése): Jézussal a keresztúton
825.Báthory Nándorné: A lángész tüzében
614.Báthory Nándorné: Asszonyi életművészet
1006.Beiger Anna: Hitelemzések a második elemi osztály számára
1005.Beiger Anna: Hitelemzések az első elemi osztály számára
526.Belon Gellért: „Élet a halálból” – A feltámadás misztériuma
340.Belon Gellért: Jézus lelkülete
771.Beltrami András: A bocsánatos bűn
480.XVI. Benedek pápa: Deus caritas est (enciklika a keresztény szeretetről)
134.Benkics József: A világvallások és a kereszténység
539.Benkő Antal – Szentmártoni Mihály: Testvéreink szolgálatában
1103.Beöthy Zsuzsanna Cecília: Hiszem és vallom, szeretem és élem. Egy mai nővér vallomása a Szociális Missziótársulat szellemiségéről
1102.Beöthy Zsuzsanna Cecília (össz.): Örökségünk. Olvasókönyv a Szociális Missziótársulat karizmájához
181.Bernát, Szent: Az Isten szeretetéről szóló könyv
755.Bernhard Zsigmond: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből
976.Bernhard Zsigmond: Teljes búcsú a halál óráján
1057.Béky Gellért: „Ti kinek tartotok engem?”
644.Béky Gellért – Kővári Károly: Reménytelen dolgok szentjei
909.Bérulle, Pierre de: A lelkivezetésről
61. Bianco Enzo: Savio Domonkos
612.Bilkei Ferenc (ford.): Az Oltáriszentség élő csodája – Lateau Lujza élete
751.Bíró Ferenc: A Jézus Szíve ájtatosság központi természete
1048.Bíró Xav. Ferenc: A kommunizmus és Jézus Szíve
646.Bíró Ferenc: E jelben győzni fogsz!
906.Bíró Ferenc: Ember vagyok,… szenvednem kell!
897.Blaskó Mária: A királyfi lovagjai
984.Blaskó Mária: Az új honfoglalók
899.Blaskó Mária: Napsugárka – Bogner Mária Margitról
898.Blaskó Mária: Szent István ajándéka
234.BM tanulmány: Az illegális szerzetesrendek ellenőrzése
152.Bocsa József Sch. P. (szerk.): A szellemek megkülönböztetése
16. Bocsa József: A szentektől tanulni
639.Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai
345.Boda László: A létbizalom filozófiája. Az innensőtől a túlsó partig
452.Boda László: A Sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében
389.Boda László: A Torinói Lepel „életre-keltésének” kísérlete
433.Boda László: Inigó fordulása
346.Boda László: Nyugtalan a mi szívünk (Szent Ágoston megtérésének drámája)
336.Boda László: Utad az esküvőig (Nemiség a szeretetben)
636.Bognár Cecil: Értékelmélet
260.Bolberitz Pál: Alkotó hit
103.Bolberitz Pál: Elkötelezetten
447.Bolberitz Pál: Európa és a kereszténység
364.Bolberitz Pál: Érték és Etika
285.Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás
448.Bolberitz Pál: Krisztus követségében járunk
454.Bolberitz Pál: Minek gyónjak?
258.Bolberitz Pál: Sorsközösség Krisztussal
307.Bolberitz Pál: Szabadság és erkölcs
387.Bolberitz Pál – Eperjes Károly: Thália és teológia
50. Boldog Margit legendája
955.Bolo Henrik: A Kálvária tragédiája
519.Bolváry Pál: Rabláncon Krisztusért
874.Bonaventúra, Szent: A lélek útjai Istenhez. Itinerarium mentis in Deum
22. Bonaventúra, Szent: A tökéletesség kis tükre
491.Bonaventúra, Szent: Beszélgetek a lelkemmel (Soliloquium – De quatuor mentalibus exercitiis)
32. Bonaventúra, Szent: Életem Krisztus
246.Boros László: A köztünk élő Isten
188.Boros László: Megváltott lét
663.Botka József: A Biblia és a fejlődés
665.Botka József: A kereszt és a feltámadás
660.Botka József: A keresztény hitélet és a teremtés lélektani alapjai
662.Botka József: A láthatatlan Isten
664.Botka József: Emmánuel – Velünk az Isten
661.Botka József: Van-e Isten?
659.Botka József: Vigyétek az örömhírt
915.Boué, G. L.: Mit rejt a jövő? Rafols Mária élete és jövendölései
532.Bovet, Theodor: Így tudtad te is?
409.Böjte Csaba: Éheztem – és ennem adtatok
391.Brey, Henriette: Fehérvasárnap
631.Brisits Frigyes (össz.): Prohászka breviárium
727.Brisits Frigyes (összegyűjtötte): Prohászka. Tanulmányok
559.Brückner Ákos Előd: Krisztus sokféleképpen él bennünk
35. Bujdosó Bálint: Szent Magyarság Versei
609.Büchel, Wolfgang: Akarat, csoda, teremtés – Fizikai világkép és keresztény hit
593.Bühler, Klara: Reggel és este Istennel – Keresztény imakönyv
502.Büttner Ferenc: Lumen Christi (Krisztus világossága)
– C –
648.Carisio, Mario: Hittel utána Isten hívásának – Boldog Pietro Casani élete
649.Carretto; Carlo: Boldog vagy, mert hittél
397.Carré, A.-M. (szerk.): Ki nekem Jézus Krisztus?
245.Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről
1083.Chambon Mária Márta, a boldogságos Szűz vizitációs rendje chambéryi kolostorának szerzetesnője. 1841–1907
813.Charles, Pierre – Gálffy László: Apostoli lelkeknek. Elmélkedések
981.Charles. Pierre – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések I.
982.Charles, Pierre – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések II.
983.Charles. Pierre – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések III.
464.Chesterton, Gilbert K.: Aquinói Szent Tamás
190.Congar, Yves: Szeretem az egyházat
764.Coudenhove, Ida Friederike: Beszélgetés az életszentségrõl (Párbeszéd Szent Erzsébetrõl)
923.Czapik Gyula (össz.): Ájtatosság Szent Júdás Tádé apostol tiszteletére
907.Czapik Gyula: Nagyböjti beszédvázlatok
917.Czapik Gyula: Vasárnapi szentbeszéd-vázlatok. Adventtől Septuagesimáig
597.Czékus Géza: Az oratowi vértanú
– Cs –
805.Cs. Siklósi Csaba: Hosea
385.Csák Alajos Cirjék: Kelemen Didák csodás élete és működése
847.Csápori Gyula: Ámítás és valóság. Adatok a szabadkőművesség leálcázásához
180.Csávossy Elemér S.J.: Ádventi és karácsonyi elmélkedések
760.Csávossy Elemér: Bepillantások az „Ember fiának” Szívébe
441.Csávossy Elemér: Egy élet Jézusért
286.Csávossy Elemér: Egy sír a Duna fölött (Bogner Margit Mária nővér élete és naplója)
216.Csávossy Elemér S.J.: Jézus Szíve elmélkedések
765.Csávossy Elemér: Nyolc nap a szentségi Krisztussal. Eucharisztikus lelkigyakorlat
744.Csávossy Elemér: Szociáldemokrácia, kommunizmus és kereszténység
168.Csávossy Elemér S.J.: Ut sint unum
741.Csávossy Elemér: Zrinyi-gárda. Liga az erkölcs védelmére
1004.Cser László: Ének az Éltetőhöz
45. Cser László: Himnusz a Kereszten
596.Cser László: Kína arca és sorsa – Egy kínai misszionárius naplójából
1009.Cser László: Útközben. Elmélkedések
718.Cserháti Ferenc: Az egyházzal vagy nélküle
148.Cserháti Ferenc: Hitébresztő (A, B, C év)
121.Cserháti Ferenc: Ünnepszemle
243.Cserháti Ferenc: Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel
682.Csernoch János: A halottégetésről
– D –
105.Dajczer, Tadeusz: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén
486.De Waal Antal: XV. Benedek pápa
781.Deeken, Alfons: Öregszünk, de gyõzzük!
732.Diès, Auguste: Plátó
27. Diós István (szerk.): A szentek élete I.
166.Diós István (szerk.): A szentek élete II.
462.Diós István: „Az Úr nem késlekedik, hanem eljön”. Ádventi és karácsonyi homíliák
431.Diós István: Napi kenyerünk. Hamvazószerdától Nagypéntekig
430.Diós István: Napi kenyerünk. Homíliák a szentekről
17. Diós István, Szigeti Kerény: A búcsúk imakönyve
1025.Dobszay János: Így – vagy sehogy! Fejezetek a Regnum Marianum életéből
930.Dobszay János: Mozaikok a Regnum életéből a hetvenes évektől napjainkig
582.Dombi Márk: A szerzetesélet
745.Donászy Ferenc: A vaskereszt. Történeti elbeszélések
977.von den Driesch János: A mennyország aranykulcsa, vagyis a tökéletes bánat
956.Dvorecky János: Krisztus keresztje és a vörös socialismus
– E –
42. Efraim testvér: A rózsafüzér titkai
40. Efraim testvér: Keresztút
41. Efraim testvér: Kései esők
172.Egger, Wilhelm: Közösen olvassuk a Bibliát
472.Egri papság: Sekrestyések kézikönyve
71. Egy ember, aki minden erejéből élt... Emlékezések P. Pap József, S.J. életéről
193 Egy öreg pap: Temetőnk sírjai
841.Elmer István: Börtönkereszt. Börtönviselt katolikusok visszaemlékezései
302.Előd István: Katolikus dogmatika
964.Emléklapok a 300 éves piarista jubileumról
440.Emmerich Anna Katalin: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése
1016.Emődi László: A Regnum Marianum története 1900–1970
928.Endes Miklósné Sándor Rozi: Természet és ember a liturgikus lélek szemléletében
1054.Endrefalvy Ottó: Férfiak, szentek (Leggyakoribb védőszentek élete)
884.Endrédy Zoltán Sándor: A csend foglya szól
677.Endrődy László: Páter Petit mosolygó élete
115.Endrődy László nyomán: Ki volt Kaszap István?
630.Erasmus, Rotterdami: A keresztény özvegy
775.Erasmus, Rotterdami: A mennybõl kizárt Gyula pápa
792.Erdey Ferenc: A fatimai csoda
368.Erdey Ferenc: Az engesztelés szentje (Szent Margit)
763.Erdey Ferenc: Az életszentség tudománya. Elmélkedések
758.Erdey Ferenc: Engeszteljünk szentségben!
905.Erdey Ferenc: Engesztelő szentóra. Elmélkedések
113.Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete
475.Erdő Péter: Egyházjog
288.Erdő Péter: Latin–magyar egyházjogi kisszótár
1095.Erőss Alfréd: Scheeben és Prohászka, két modern misztikus
183.Ervin Gábor: „Mutasd meg az Atyát!”
912.Ervin Gábor: Krisztusi nagykorúság. Bérmálkozóknak és megbérmáltaknak
254.Ervin Gábor: Veni Sancte – Te Deum. Rövid szentbeszédek
403.Escrivá, Josemaría: Barázda
353.Escrivá, Josemaría: Keresztút
354.Escrivá, Josemaría: Kovácstűzhely
237.Escrivá, Josemaría: Út
995.Esser X. Ferenc: Negyedóra a szószéken I. Szentbeszédek Ádventtől Áldozócsütörtökig
996.Esser X. Ferenc: Negyedóra a szószéken II. Szentbeszédek Szentháromság vasárnapjától Ádventig
997.Esser X. Ferenc: Negyedóra a szószéken III. Szentbeszédek az egyházi év jelesebb ünnepeire
757.Esztergomi Fõegyházmegye Katechetikai Bizottsága: Kérdezzük meg a Szentírást (Bibliás Katekizmus)
466.Eszterhás István: A bíboros és a rendőr
137.Evva Ferenc: Ősszülők, ősbűn mai szemmel
507.Ezt tudniillik tudni illik! Katekizmuskereső felnőtteknek
999.Édesanyám, ne öljél meg! Költemény a megfogant életért
477.Ézsiás Erzsébet: A hit pajzsa. Olofsson Placid atya élete
– F –
871.Faber Frigyes Vilmos: Mindent Jézusért
310.Facco; Giannina: Bernadette Soubirou a lourdes-i látnok
178.Farkas György (össz.): KALOT Vezérkönyv
159.Farkas Péter: Fenyegetett jövőnk védelmében
436.Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez
670.Faulhaber, Michael: Zsidóság, kereszténység, germánság
72. Faustina Kowalska, Boldog: Napló (Az Isteni Irgalmasság üzenete)
370.Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink
634.Fekete Antal: Prohászka Ottokár politikai pályakezdése
36. Ferenc, Assisi Szent: Művei – Ferences Források 1.
2. Ferenc, Szalézi Szent: Filótea
224.Ferencz Győző (szerk.): Hang szólít
1026.Finn Ferenc: Fülöp, a kis énekes
1028.Finn Ferenc: Harry Dee. Regény az amerikai ifjúság életéből
1027.Finn Ferenc: Lightfoot Kolozs. Elbeszélés egy amerikai diák életéből
1029.Finn Ferenc: Wynn Percy. Képek egy amerikai nevelőintézetből
82. Fleming, David: Lelkigyakorlatok Szent Ignáccal
585.Frenyó Zoltán: Prohászka index-ügye száz év távlatából
699.Freppel Károly Emil: Az 1789-iki franczia forradalom századik évfordulójára
467.Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent
360.Füzér Julián (szerk.): Szentnek kiáltjuk! Emigráns magyarok Mindszenty bíborosról halála 10. évfordulóján
622.Früchtl Ede: XII. Pius pápa
– G –
875.Gallus Tibor: Szent József lelke
666.Garrigou-Lagrange, Reginald: A megkezdett örökélet
695.Gajtkó István: A XVII. század katolikus imádságirodalma
1001.Gausz Tibor: Ragyogó szemek
446.Gábriel Asztrik: Virágos Pannónia. A magyar szentek élete
497.Gál Ferenc: A kinyilatkoztatás fényében
506.Gál Ferenc: A Szentlélek kiáradása
498.Gál Ferenc: A teológus az egyházban
381.Gál Ferenc: Az örök élet reménye
62. Gál Ferenc: Úton a teljesség felé
499.Gál Ferenc: Zsinat és korforduló
820.Gál István: A Kalocsai Piarista Kollégium története (1765–1860)
407.Gál Péter: A New Age – keresztény szemmel
774.Gálffy László: Jezsuita szellem
611.Gálos László: A Szentlélekisten
1052.Gálos László: Isten magányában. Lelkigyakorlatok
482.Gárdonyi Géza: Aggyisten, Biri
752.Gárdonyi Géza: Karácsonyi álom
473.Georgius bácsi: A Dömösi Csodafa
916.Gerely Jolán: Egy élet egy lélekért
133.Gerely József: Kis képes Biblia
581.Gerencsér István: A filozófus Pázmány
211.Gergely, Nagy Szent: A lelkipásztorság törvénykönyve
408.Gertrúd, Nagy Szent: Lelki gyakorlatai
167.Ginder Katalin Mária Bonaventura: Adventi Angyaljáték
689.Giraud, Albert – Hartleben, Otto Erich – Schönberg, Arnold; Holdbűvölte Pierrot (Pierrot Lunaire)
189.Giussani, Luigi: A modern ember vallási tudata. A keresztény tapasztalat útján
512.Gots, Anton; Igen, Uram!
547.Gönczné Posch Jolán: Életemet adtam
487.Greshake, Gisbert: Helytállás a pusztában
1008.Gründel, Johannes: Az önvizsgálat útján
280.Gross, Engelbert: Misekönyvem
139.Guardini, Romano: Örökmécs
796.Guardini, Romano – Pieper, Josef – Ratzinger, Joseph – Rahner, Karl – Balthasar, Hans Urs von – Vanier, Jean: A szeretetrõl
– Gy –
510.Gyenis András: A jezsuita rend hazánkban. Rendtörténeti vázlat
1062.Gyenis András: Brito Szent János, Madura hithirdető vértanúja
1061.Gyenis András: Hitvédők fejedelme. Bellarmino Szent Róbert bíboros élete (1542–1621)
879.Gyermekimák
457.Gyéressy Ágoston: Boldog Özséb élete
1017.Gyorgyovich Miklós: Prohászka és a Regnum Marianum
936.Gyöngyszemek. Imakönyvecske a legszükségesebb imákkal keresztény katholikusok számára
748.György Attila: A hit világossága
750.György Attila: A kegyelem forrásai
749.György Attila: A szeretet parancsai
766.György Attila: Jöjj, kövess engem! Szemelvények a szentek életébõl
681.Gyulay Endre: Egyház és magyarság – Írások, beszédek, interjúk
294.Gyürki László: A Biblia földje – A magyar bibliafordítások története
– H –
946.Hajós József: Az élet eredete és az Isten
566.Halász Pius: Maradjatok szeretetemben!
567.Halász Pius: Örök liturgia
791.Halász Piusz: Prohászka püspök üzenete
406.Hamburgrer, Gerd: Ember, akinek múltja van
793.Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzõkönyv. Unicornis
986.Harangi László: A lélek erősebb (napló)
1053.Harangi László: Mindenkinek legyen karácsonya
1043.Harangi László: Robinson unokái. Cserkészregény
925.Harangi László versei
87. Hardon, John, S.J.: A katolikus család a mai világban
1. Harmath Artúr, Sík Sándor (szerk.): Szent vagy, Uram! énekeskönyv
328.Harsányi Lajos: Fegyverletétel
319.VI. Pál pápa: Evangelii Nuntiandi
296.Hálás gyermekek: Így élt Édesanyánk
257.Heck, Elisabeth: Képek Szent Vince életéből
785.Hennig Alajos: A három kassai vértanú
560.Herczeg János: Beszélgetések önmagammal – Versek a barázdából
300.Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel
379.Hetényi Varga Károly: Elfelejtett hitvallónk – A kilencvenéves Lénárd Ödön köszöntése
59. Hevenesi Gábor: Régi Magyar Szentség (Ungaricae Sanctitatis Indicia)
1105.Hildebrand, Alice von: A női lét privilégiuma
641.Hildebrand, Dietrich von: Házasság – a hűséges szerelem titka
366.Hittani Kongregáció: Dominus Iesus
60. Hoffmann, Schott: Régi Magyar Szentség (grafika)
565.Hollai Ferenc: Ki volt Ikvay László?
207.Hornman, Wim: A lázadó. Camilo Torres életének regénye
550.Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben – Magyar Fioretti
116.Horváth Richárd: Életépítés. Elvek, gondolatok
812.Horváth Sándor: A Szentlélek hárfája. Prohászka mint mystikus
1098.Hubai József: Eltakart egyháztörténeti stratégiák Pécsett és Kelet-Közép-Európában 1948–1989
554.Hubay József Bertalan – Kormos Gyula: Orate fratres! II – Imádkozzatok, testvérek!
687.Huber Lipót: Jézus Krisztus születésének esztendeje és a keresztény időszámítás
692.Huber Lipót: Két főrangú zsidó konvertita a IV. századból
828.Huszár Elemér: A szenttéavatás
966.Huszár Elemér (szerk.): Házassági kis káté
949.Huszár Elemér: Jahvétól – Krisztushoz. Hitoktatás a keresztség szentségére készülő izraeliták számára
824.Huttkay Lipót: Samassa, a politikus
902.Hünermann, Wilhelm: A rajnaparti dóm (Premontrei Boldog Hermann)
856.Hynek, Rudolf: Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál. Krisztus valódi arcmásának felfedezése
– I –
886.Ignác, Loyolai Szent: Lelkigyakorlatok
1063.Ignác, Loyolai Szent; Visszaemlékezései
1084.Így, vagy sehogy! A Regnum Marianum története képekben
903.Ijjas Antal: Sziénai legenda
643.Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! – szentkép
746.Iragui, Marcelino: A mi örömhírünk. Lelkigyakorlatos vázlatok
86. Isten gyermeke vagyok – imakönyv
– J –
913.Jablonkay Gábor: A katholikus fölfogás irányelvei
901.Jablonkay Gábor: A katholikus öntudat alapkövei
1070.Jáki Szaniszló: Halál?
967.Jámbor László: A hetedik a házasság
971.Jámbor László: A nevelés fontossága és módja
672.Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszemlélete
522.Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni
826.János, Keresztes Szent: Útmutató a tökéletes lelki életre
1056.Jehlicska Ferenc: Erkölcs és vallás
175.Jelenits István: Betű és lélek
202.Jelenits István: Élet és Evangélium
1021.Jennings, Peter: Newman bíboros, a közbenjáró és pártfogó. Egy csoda története
– K –
870.K. A.: Az öt boldog angol vértanú Jézus Társaságából
114.Kalazanci Szent József zsolozsmája
428.Karaffa János: Az ítélethirdetés Jeremiás életében és Vallomásaiban
490.Karaffa János: Felvidéki kilenced – a keresztény magyarságért és Európáért
236.Karaffa János (össz.): Isten hazánkért térdelünk elédbe! Magyarok imafüzete
429.Karaffa János: Kilenced a szegények orvosának közbenjárásáért
427.Karaffa János: Magyar hitvallók a XX. században
235.Karaffa János: Világvége? Mikor?
880.Karácson Imre: Szent Imre herczeg
704.Karácsonyi János: Szent László király élete
44. Karácsonyi versek
789.Kardos Klára: Auschwitzi napló
730.Kasekné Szrenka Szilvia (szerk.): Prohászka breviárium. – Prohászka Ottokár püspök gondolatai az év minden napjára
632.Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola
1038.Kausz József: Boldogító szenvedés
992.Kausz József: Ismerd meg az Oltáriszentséget
1044.Kausz József: Legyen egy akol és egy pásztor
1039.Kausz József: Menyekzői felköszöntők
810.Kárpáti Pál: Szent Vince, a szeretet apostola
200.Kecskés Pál: A bölcselet története
171.Kecskés Pál: A házasság etikája
68. Kecskés Pál (vál.): A lelki élet mesterei írásaiból
864.Kecskés Pál: Lélekben és igazságban. Lelki kalauz
845.XII. Kelemen pápa: In Eminenti. Bulla a szabadkőművességről
119.Kelety Géza O. Cist.: Szeretetből élni
28. Kempis Tamás: Krisztus követése (Jelenits István fordítása)
88. Kempis Tamás: Krisztus követése (Pázmány–Zsiros fordítása)
416.Kenyeres Lajos: Szentbeszédek a szentmiséről
881.Keppler Pál Vilmos: A szenvedés iskolája
361.Keresztény Egységtitkárság: Ökumenikus Direktórium
768.Keresztény Kis Könyvtár: Szociáldemokrácia és kereszténység
29. Keresztúti illusztrációk (grafika)
31. Keresztút-gyűjtemény
843.Kereszty Géza: Haladás és kereszténység
419.Kereszty Rókus: Bevezetés az egyház teológiájába
832.Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés
495.Kerkai Jenő: Katolikus felelősség
767.Kerkai György: A Kalocsai Kollégium, 1860–1940
347.Kerny Géza: Beszédvázlatok esketésekre
853.Kerny Géza: Temetési könyv
48. Kis Filokália
685.Kiss Albin: Szent Ágoston De civitate Dei művének méltatása
893.Kiss Andor: Legszentebb imakönyv (a görög szertartású katolikus egyház miséi)
1019.Kiss János: A Szeplőtelen előtt – szentbeszéd
184.Kiss László: A zsebretett levél
289.Kiss Szaléz: Mindent az Istenért!
185.Klára, Szent, művei és életének forrásai – Ferences Források 3.
104.Klemm Nándor: Szenvedni Érted. Keresztes Szent János életrajza
240.Knoch, Otto: 1. és 2. Tesszaloniki levél
160.Kohán László (fényk.): Kárpátalja templomai. Római katolikus templomok
1033.Kolos Bertold: A szentek nem halnak ki. Isten szolgája, Eugster Mainrád bencés laikus testvér élete Einsiedelnben
484.Kormos Gyula: Oremus! Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez rövid bevezetővel
536.Kornis Gyula: Pázmány személyisége
914.Korompai József: Az apostolok iskolájában. Elmélkedések az apostolok cselekedeteiről papok számára
1007.Koszter Atya: Lépcsőima. Levelek egy teológushoz a földön vándorló papról
910.Koszterszitz József (Koszter Atya): Beszédek gróf Teleki Pálról
642.Kovách Aladár: A Mindszenty per árnyékában
414.Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya
1067.Kovács Mihály: Negyvenezer magyar levente kálváriája a második világháború végén
1066.Kovács Mihály: Öveges József
783.Kovács Sándor: Így lépj az oltár elé! Beszélgetések a házasságról
782.Kovács Sándor: Út az oltár felé
1034.Kovács Vince: A kórház angyala. Dr. Wettstein Vilma lelki élete
43. Kozáky István: A kereszt fényében
325.Közi Horváth József: Apor püspök élete és halála
321.Közi Horváth József: Mindszenty bíboros
628.Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon
456.Kővári Károly: A turzovkai jelenések. Szlovákia 1958–1968
942.Kővári Károly: Messiási jövendölések
583.Kővári Károly (össz.): Rózsafüzér titkok
620.Krajsovszky Gábor: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok – I-X. – Válogatás Bölcsvölgyi Zoltán atya beszédeibõl és elmélkedéseibõl
722.Krajsovszky Gábor: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok – XI-XIV. – Válogatás Bölcsvölgyi Zoltán atya hittanóráiból
720.Krajsovszky Gábor: Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! – Megemlékező előadás Mindszenty Józsefről
528.Krajsovszky Gábor: Erdős Mátyás atya elmélkedései, beszédei, előadásai I.
794.Krajsovszky Gábor: Erdõs Mátyás atya elmélkedései, beszédei, elõadásai II.
814.Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát
658.Krajsovszky Gábor: Legyőzetve is Ő győzött! – Szemelvények Mindszenty József bíboros írásaiból és beszédeiből
721.Krajsovszky Gábor: Nem vonakodom attól, hogy odaadjam magamat az egyházért, a hazáért – Megemlékező előadás Mindszenty Józsefről
1077.Krajsovszky Gábor, Slíz Judit: Visszaemlékezések Erdős Mátyás atyáról
46. Kreeft, Peter: A szeretet fanatikusai
232.Kremer, Jacob: 2. Korintusi levél
63. Kroll, Gerhard: Jézus nyomában
626.Krumbachner, Josef: Lélektől lélekig
1013.Kunszery Gyula: Napot tükröző üvegcserép
140.Kustic, Zivko: A természet Istenről beszél
1059.Kúti, Katrien: Talita kum! Mondom neked, kislány, állj fel!
868.Kühár Flóris: A legszentebb családfa utolsó virága. Árpádházi Boldog Erzsébet, III. András leánya
147.Kühár Flóris (szerk.): Az ősegyház szentségi élete
– L –
182.Laible, Hilda: Az első évek...
605.Laimer, Michael: Igen vagy nem, de hogyan? – A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai
1035.Lajos: Szűz Mária titka; Montforti Boldog Grignon
527.Laun, Andreas (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel
311.Laurentin, René: Lisieux-i Teréz
795.Lányi Ede: Vörös naplóm
252.Leclerc, Eloi: Egy szegény ember bölcsessége
394.le Fort, Gertrud von: Himnuszok az Egyházhoz
154.Leloup, Jean-Yves: Hészükhaszta imamód
1058.Lenzen–Sebregondi Mária: „Kő kövön nem marad”… Elbeszélés Jeruzsálem pusztulásának idejéből
846.XIII. Leó pápa: Humanum Genus. Apostoli körlevél a szabadkőművességről
461.XIII. Leó pápa: Rerum Novarum. Apostoli körlevél a munkások helyzetéről
809.Lepold Antal: A katolikus autonómia. Az Egyház álláspontjának megvilágítása
194.Lepold Antal: Csernoch János. Emlékezés Nagymagyarország utolsó hercegprímására
656.Lepold Antal (össz.): Szalézi Szent Ferenc válogatott levelei
149.Lewis, C. S.: Keresztény vagyok!
468.Lénárd György: Lelkigyakorlat papoknak
156.Lénárd Ödön: Erő az erőtlenségben
94. Lénárd Ödön: Mécs
380.Lénárd Ödön: Összegyűjtött börtönversek
978.Lénárd Ödön: Reggeleim
93. Lénárd Ödön: Só
95. Lénárd Ödön: Só és mécs
829.Lippert, Peter: Istenkereső lelkek. Levelek jó emberekhez
599.Liptay György, Kozma György (szerk).: Jöjj, kövess engem!
697.Lisieuxi Szent Teréz: Kosztka Szent Szaniszló
693.Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza
132.Liss, Bernhard: Beszélgessünk!
460.Loew, Jacques: Beszélgetések
208.Loew, Jacques: Elmélkedések Jézus Krisztusról
465.Lourdes Magazine: A lourdes-i csodás gyógyultak. 67 rendkívüli történet
253.Lubac, Henri de: Isten útjain
1037.Lucas József: A tabernákulum fényében. Gondolatok az Oltáriszentségrõl
151.Lukács László (szerk.): Fohászok és vallomások. A világ legszebb imái
806.Lukács László (szerk.): Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről
– M –
110.Madinger, Herbert: Térj vissza!
594.Maertens, Thierry: Bepillantás a Bibliába
948.Magni–Castelbranco: Válaszunk a fatimai üzenetre
802.Magyar Dolgozók Pártja: A klerikális reakció – népi demokráciánk ellensége
25. Magyar Katolikus Katekizmus
106.Magyar katolikus katekizmus. 1995
111.MKPK: A boldogabb családokért!
688.Magyar László: Játszva latinul
545.Magyarország részvétele a XXIII. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson – Bécs, 1912
607.Magyary Csilla: Égi Édesanyánk
933.Mairet, Jeanne: A hiábavaló gazdagság
887.Manréza imakönyv. Útmutató a lelkigyakorlat minden ájtatosságához és 12 elmélkedés a havi számadásra
402.Marcus Aurelius: Elmélkedések
713.Marczell Mihály: A katholikus nevelés szelleme
399.Marczell Mihály: Neveléstan
301.Maritain, Jacques: A garonne-i paraszt
220.Marmion, Dom Columba: Krisztus, a lélek élete
350.Marosi Arnold: Átöröklés és nemzetvédelem
411.Marosi László (szerk.): Sugárzó emberek. Életpéldák századunkból
355.Maróthy-Meizler Károly: Az ismeretlen Mindszenty
500.Martin János: Sorsvállalás
657.Martin, Malachi: A kiforgatott katolicizmus
1088.Malachi Martin: A kísértés órája
1086.Malachi Martin: A megláncolt Péter
1015.Malachi Martin: A sötétség birodalma
1087.Malachi Martin: Az elhagyott szőlőskert
831.Martin, Malachi: Az örök háború
274.Martin, P.: A lelki gyermekség útja
102.Martini, Carlo M.: Az erények
292.Marton József–Jakabffy Tamás: Az erdélyi katolicizmus századai
1092.Matta el Meszkin: Isten megtapasztalása az imában
239.Mayer, Bernhard: Filippi levél. Filemon-levél
546.Mácz István: Egészen szép vagy
533.Mácz István: Élni vagy meghalni?
652.Mácz István: Hétpecsétes könyv az élet
603.Mácz István: Íme az Ember
786.Mácz István: Kísértés a jóra (Etikai olvasókönyv)
548.Mácz István: Lélekzetvételeim – Szívdobbanások
668.Mácz István: Megmentett mondatok
787.Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömrõl
579.Mácz István: Suttogások és kiáltások
653.Mácz István: Szép az Isten
675.Mácz István: Találkoztam a szeretettel
396.Mária-Kongregáció: A kongreganista kézikönyve – A Mária-Kongregáció kézikönyve
326.Mária medjugorjei üzenetei – A mennyország hangja
127.Mária-Teofila O.S.B.M.: Romzsa Teodor munkácsi görögkatolikus püspök vértanú halála
100.II. János Pál pápa: „Incarnationis mysterium” kezdetű bulla
645.Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc élete
323.Máthé Mária (összeállította): Misztikusok imagyűjteménye
839.Mátrai János: Védő és segítő szentjeink
801.Mátray Lajos: Egyedül Sztalin ellen
1045.Medvigy Mihály: A kereszténység történelmi válsághelyzetei
1046.Medvigy Mihály: A magyar katolikus főpapság függése a Habsburg-dinasztiától, kapcsolata a Szentszékkel és az 1855-ös Konkordátum
696.Medvigy Mihály: Az ókeresztény liturgia kialakulása (Keresztség – Szentmise - Bűnbocsátás)
993.Medvigy Mihály: Pápa életpályák
994.Medvigy Mihály: Régészeti tanulmányúton Mexikóban
143.Melichár Kálmán: A zsinatok
822.Menczer József: Prohászka
305.Menyhay Imre: Adalékok Káin „esti meséjéhez”
372.Merton, Thomas: Élet és életszentség
489.Meskó Lajos: Ősmagyar keresztneveket keresztény szellemben
12. Meskó Lajos (szerk.): Vasárnapi kalauz
629.Meves, Christa: Nászajándék – A házasság ABC-je
742.Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról
76. Mécs László: Üveglegenda
247.Mécs László: Üzenet. Válogatott versek
177.Mészáros Tibor, Msgr.: Akit övéi be nem fogadtak
248.Mészáros Tibor, Msgr.: A száműzött bíboros szolgálatában. Mindszenty József titkárának napi jegyzetei (1972–1975)
706.Mihályfi Ákos: Lélekmentés a nagy világégés után
173.Miklósházy Attila: Benedicamus Domino
848.Miklóssy István: A magyarországi szabadkőművesség felforgató törekvései
747.Miklóssy István: Nemzetnevelés. Szociálpedagógiai tanulmány
471.Milánói Jakab: Stimulus amoris. A szeretet zsarátnoka
606.Minden Népek Nagyasszonya
89. Mindszenty breviárium
553.Mindszenty József: Esztergom, a prímások városa
322.Mindszenty József látogatása a Szent István Magyar Plébánián – 1974. május 19.
392.Mindszenty József pere
335.Misekönyv
537.Miskolczy Kálmán: Pap voltam Rákosi és Kádár alatt
99. Molnár Tamás: A liberális hegemónia
162.Molnár Tamás: Én, Symmachus / Lélek és gép
161.Molnár Tamás: Filozófusok istene
418.Mona Ilona: Slachta Margit
438.Mona Ilona és Szeghalmi Elemér: Salkaházi Sára élete és munkássága
602.Monay Ferenc: P. Kelemen Didák, a Felső-Tiszavidék apostola
627.Moore, Joseph: Így lesz barátom Jézus
617.Moresco, Luigi: Szemek, amelyek a Szűzanyát látták
332.Morovicz Szol. Ferenc (szerk.): A szegénység trubadúrja
228.Mócsy Imre: Az evangéliumok hitelessége
170.Mócsy Imre: Beadványom
226.Mócsy Imre: Mi a Biblia?
496.Mócsy Imre (össz.): Szikrák Loyolai Szent Ignác lelkéből
410.Móra Ferenc: Veni Sancte, Te Deum
324.Mózessy Gergely: Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében
830.Mózessy Gergely (szerk.): Prohaszka Ottokár – püspök az emberért
863.Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok. 2007–2009
866.Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok. 2009–2012
518.Muggeridge, Malcolm: Valami nagyon szépet Istenért. A kalkuttai Teréz anya
129.Muzslay István: Az Egyház szociális tanítása
120.Muzslay István: Gazdaság és erkölcs
862.Müller Lajos: A bérmálás
735.Müller Lajos: A harmadik parancs
738.Müller Lajos: A hatodik és a kilencedik parancs
968.Müller Lajos: A házasság
739.Müller Lajos: A hetedik és a tizedik parancs
861.Müller Lajos: A keresztség
734.Müller Lajos: A második parancs
736.Müller Lajos: A negyedik parancs
740.Müller Lajos: A nyolcadik parancs
943.Müller Lajos: A penitenciatartás
924.Müller Lajos: A sziklán épült kincsesház
779.Müller Lajos: Az Anyaszentegyház öt parancsa
965.Müller Lajos: Az egyházirend
733.Müller Lajos: Az első parancs
776.Müller Lajos: Az isteni erények I. A hit és remény
777.Müller Lajos: Az isteni erények II. A szeretet
859.Müller Lajos: Az isteni malasztról. Bevezető a hét szentséghez
737.Müller Lajos: Az ötödik parancs
717.Müller Lajos: Az Oltáriszentség
960.Müller Lajos: Az utolsó kenet
869.Müller Lajos: Ima és hivatás
895.Müller Lajos: Legyetek tökéletesek!
1002.Müller Lajos: Szent bilincsek
– N –
158.Nagy István: A Jóisten állatai
1069.Nagyfalusy Lajos: Takáts Márton érseki helynök Kalocsán
123.Naszályi Emil O.Cist.: Fogadjátok a Szentlelket!
108.Naszályi Emil O.Cist.: Isten kezében
1101.Naszályi Emil O. Cist.: Szomjazlak Istenem! Útmutatás az Isten vonzását elfogadók számára
124.Naszályi Emil O.Cist.: Törekedjünk fölfelé!
743.Nádas Zoltán: Iránytű katolikus sajtóapostolok számára
97. Nemes György: Az egyháztörténet vázlatos áttekintése
130.Nemes György: Az erkölcsteológia vázlatos áttekintése
98. Nemes György: Kommunikáció – igazságosságban és szeretetben
701.Nemes György: Kommunikáció igazságosságban és szeretetben (2. kiadás)
157.Nemeshegyi Péter: Ermi furulyája
23. Nemeshegyi Péter: Istentől Istenhez
9. Nemeshegyi Péter: Jó az Isten
13. Nemeshegyi Péter: Mi a kereszténység?
10. Nemeshegyi Péter: Szeretet az Isten
1071.Newman, John Henry: Apologia pro vita sua
219.Newman-breviárium
422.Newman, J. H.: Elmélkedések
1022.Newman, John Henry: Gerontius álma
1023.Newman, John Henry: Láthatatlan valóság. Boldog John Henry Newman hagyatéka
754.Newman, John Henry: Nagypéntek. Elmélkedések és imádságok
1073.John Henry Newman: Vasárnapi beszédei (Adventtõl Nagyböjtig)
1074.John Henry Newman: Vasárnapi beszédei (Nagyböjt és Húsvét)
703.Newman – Válogatás Newman bíboros műveiből angolul és magyarul
572.Némethy Ernő: Prohászka Ottokár életrajza
84. Nigg, Walter: A szerzetesek titkai
349.Nigg, Walter: Az erős asszony. Ward Mária élete
680.Nova Vulgata
209.Novák Lajos: Pázmány Péter (1570–1637)
851.Nyáry Rezső: Franzelin János bíbornok emléke
852.Nyáry Rezső: Görres József élete
842.Nyáry Rezső: Liguori Szent Alfonz
204.Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban
412.Nyíri Tamás: Az ember a világban
772.Nyisztor Zoltán: Baptisták és adventisták
780.Nyisztor Zoltán: Modern babonák
615.Nyisztor Zoltán: Ötven esztendő
773.Nyisztor Zoltán: Szekták Magyarországon. Methodisták, nazarénusok, Üdv Hadserege stb.
686.Nyisztor Zoltán: Teréz a stigmatizált
– O –
790.O'Boyle, Donna-Marie Cooper: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára
417.Oláh Dénes: Erdélyi karácsony
530.Olofsson Placid: Példabeszéd. A kilencvenedik esztendő
529.Olofsson Placid: ÚtraValó
922.Oltártüzek. Anima Christi
1089.Opálény Mihály: A tanúságtétel, mint az Egyház ismertetőjegye
434.Orbán Viktor: „Tartsd meg a közösséget, és az megtart téged”
293.Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve
508.Oslay Osvald: Az élet trubadúrjai. Prohászka Assisi Szt. Ferencről
– Ö –
520.P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve
135.Őrfi Mária: Isten gyermekei vagyunk. Keresztény alapismeretek
83. Őrfi Mária – Pusztai László: Római katolikus hittan tanterv és minta tanmenet
511.Őrsy László: Boldogok a keresők
513.Őrsy László: Úttalan utak Ura
– P –
53. P. K.: Morus Szent Tamás élete
638.P. Félix: Akik üldözést szenvedtek az igazságért
988.P. Pál: A névnapi torta. A Jézuska szánkóján
931.P. Pál: A szeretet művésze
990.P. Pál: Bodzavár úrnői
959.P. Pál: Évike
958.P. Pál: Itt vagyok én is!
989.P. Pál: Ki gondolta volna!
957.P. Pál: Matyi
991.P. Pál: Tél, nyár, õsz, tavasz
377.Pajor András: Barlang, jászol, szelíd parázs (Pásztorjátékok)
77. Palau Gábor, S.J.: Krisztus útján
359.Palágyi Natália: Ha szólít a hang...
320.Palágyi Natália: Hűségesen követte az Urat
811.Pap Sándor: Prohászka Ottokár szociális és földreform elképzelései
405.Pascal, Blaise: Gondolatok
283.Pawlowsky, Peter: A keresztények
435.Pálos Antal (szerk.): A Szív. A Jézus Szíve Szövetség hetilapjának 1956. november 3-i száma
225.Pápai Biblikus Bizottság: Szentírásmagyarázat az Egyházban
524.Pápai Lajos: A Napba öltözött ember – Prohászka Ottokár
678.Páter Petit: Az én hajóm
600.Pázmány Péter Összes Művei és Pázmány-forrásmunkák
483.Pázmány Péter: Válogatott munkák
210.Pecci Joachim: Az alázatosság gyakorlása
470.Perlaky Lajos: Életbátorságra vezető kalauz. Rádióbeszédek
938.Petrányi Ferenc: Az inkvizíció. Mi a valóság a sok hazugság között?
138.Petrik, Eva: Gyermekeimmel
164.Petró József: A szentmise története
676.Petró József: A theológiai oktatás reformja
514.Petruch Antal: Jézus Szive apostola. P. Bíró Ferenc S. J. emlékezete
769.Petruch Antal: P. Bíró Ferenc S. J.
671.Pécsi Gusztáv: Az Ige testté lőn
1068.Pécsi Tamás: Tűz és kard felett
66. Péteri János: „Ha szentté nem leszek, hiába születtem!” (P. Csávossy Elemér, S.J. élete)
601.Pilcz Ede: Néhány szó a kath. egyházvagyon kérdéséhez
118.Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába
987.XI. Pius pápa apostoli körlevele a keresztény házasságról (Casti connubii)
980.XI. Pius pápa apostoli körlevele az ifjúság keresztény neveléséről (Divini illius magistri)
589.XI. Pius pápa: Ez a házasság (Casti connubii)
1050.XI. Pius pápa: „Quadragesimo anno” kezdetű körlevél a társadalmi rend megújításáról
1047.XI. Pius pápa: „Ubi arcano Dei consilio” kezdetű enciklika Krisztus békéjéről, melyet Krisztus országában kell keresni
1096.XII. Pius pápa: „Az Egyház és a béke” című rádióüzenete 1951 karácsonyán
1040.XII. Pius pápa: „Divino afflente Spiritu” kezdetű apostoli körlevél a Szentírásra vonatkozó tanulmányok időszerű ápolásáról
932.XII. Pius pápa: Mystici Corporis Christi kezdetű enciklika
1042.XII. Pius pápa: „Mediator Dei et hominum” kezdetű apostoli körlevél a szent liturgiáról
1041.XII. Pius pápa: „Provida Mater” kezdetű apostoli konstitúció
259.Plattner Félix: Jezsuita mandarin
892.Platz Bonifác: Az áhítat könyve keresztény katholikusok számára (imakönyv)
1079.Plus, Raoul: Nagyböjti papi elmélkedések
711.Polzovics Iván: A lateráni szerződés
382.Poupard, Paul: Bevezetés a katolikus hitbe
867.Pór Antal: Habsburgi Ágnes magyar királyné és Erzsébet hercegasszony, az Árpádház utolsó sarja
388.Prohászka Ottokár: A bűnbánat szentsége
231.Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet
1012.Prohászka Ottokár: A katholikus patronázs
463.Prohászka Ottokár: Az intellektualizmus túlhajtásai. Több békességet!
953.Prohászka Ottokár: Beszéd a Mária Kongregáció tagfölvételén 1910. május 31-én
963.Prohászka Ottokár: Beszéd a máriaremetei harangszentelési ünnepen, 1924. augusztus hó 31.-én
788.Prohászka Ottokár: Dominus Jesus
6. Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról
818.Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról (hasonmás kiadás)
756.Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról
944.Prohászka Ottokár: Emlékcsokor. Lelkigyakorlati beszédek. 1915. márc. 8–11.
344.Prohászka Ottokár: Élet kenyere
24. Prohászka Ottokár: Élő vizek forrása
962.Prohászka Ottokár: Főpásztori szózat az 1916. évi nagyböjtre
1014.Prohászka Ottokár: Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar katholicizmus 900. jubileumának ünnepére
919.Prohászka Ottokár: Húsvéti elmélkedések (1905. április 15–19.)
726.Prohászka Ottokár: Húsvéti elmélkedések (1907. márc. 23–27.)
840.Prohászka Ottokár: Húsvéti elmélkedések (1908. április 11–15.)
303.Prohászka Ottokár: Iránytű a magyar ifjúság számára
883.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1903–1904
1011.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1907. márc. 4–6.
872.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1907. március 11–16.
873.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1908. április 6–11.
761.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1918
762.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1920
836.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1923
837.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1924–1925
459.Prohászka Ottokár: Korunk lelke
400.Prohászka Ottokár: Kultúra és terror. A társadalmi kérdés
492.Prohászka Ottokár: Legyetek világító emberek
333.Prohászka Ottokár: Modern katolicizmus
800.Prohászka Ottokár: Napló
314.Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek I. (1877–1918)
315.Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek II. (1891–1919)
316.Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek III. (1919–1927)
850.Prohászka Ottokár Összegyűjtött munkái / Tartalomjegyzék / Bevezetés (Schütz Antal)
575.Prohászka Ottokár: Pécsi egyetemi ifjúsági lelkigyakorlatok
808.Prohászka Ottokár publikációi a Magyar Sion folyóiratban
817.Prohászka Ottokár publikációi a Magyar Sionban, melyek kimaradtak az „Összegyűjtött Munkái”-ból
816.Prohászka Ottokár recenziói a Magyar Sion folyóiratban
342.Prohászka Ottokár: Sion hegyén
945.Prohászka Ottokár: Soproni vallásos beszédek az intelligens urak részére. 1915. márc. 8–10.
778.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd 1892. aug. 20-án Buda Várában
961.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd 1893. augusztus 20-án, Szent István napján a Székesfehérvári Székesegyházban
882.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd – 1898. december 31.
940.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd a polgári házasságról
952.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd Szent Adalbert ünnepén. 1892. május 1.
91. Prohászka Ottokár: Új elmélkedések
516.Prohászka utolsó szentbeszédei. Pápa, 1927. március
576.Prohászka Ottokár: Veszprémi lelkigyakorlatok
1036.Pusch Ödön: Karácsonyéji álom. Pásztorjáték három felvonásban
352.Puskásy Pál: Árpádházi Boldog Kinga
282.Puskely Mária: Nyisd fel szemeidet és láss! Dr. Batthyány-Strattmann László
218.Puszta Sándor: A fények rézsűt esnek
141.Pusztai László: A Katolikus Egyház istentisztelete
– Q –
637.Quadrupani, Carlo Guseppi: Útmutatás jámbor lelkek számára
306.Quoist, Michel: Így élni jó
142.Quoist, Michel: Itt vagyok, Uram!
212.Quoist, Michel: Krisztus él!
– R –
233.Radl, Walter: Galata levél
33. Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből I.
64. Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből II.
52. Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből III.
587.Radó Polikárp: Van Isten!
598.Radó Polikárp: Van másvilág!
150.Rahner, Karl; Vorgrimler, Herbert: Teológiai kisszótár
799.Ratzinger, Joseph: Beszélgetés a hitről
186.Ratzinger, Joseph: Krisztusra tekintve
107.Raymond, M. O.C.S.O.: A ciszterciek alapító atyái
386.Rákos Raymund: Ugye, atyafiak?! – Kelemen Didák
375.Regőczi István: A Vízimalomtól a Kútvölgyi engesztelő kápolnáig
373.Regőczi István: Az élet kenyere
341.Regőczi István: Az Isten vándora
384.Regőczi István: Filioli – Fiacskáim
383.Regőczi István: Isten vándora a szeretetről
376.Regőczi István: Keresztút (Mindszenty József emlékére)
947.Renaudy, Claude: Magánosan a kanakok között. Jean Godefroy, a kannibálok apostola
679.Rezek S. Román: Prohászka esztétikája
673.Rezek S. Román: Prohászka intuíciója és átélése
1031.Rezek Sándor: Mélyen szállunk
921.Révai József: Levelek az önnevelésről egy nagydiákhoz (Útravaló a vakációra II.)
18. Richer, Étienne: Mária, Isten mosolya
437.Riesz Lajos: Út, Igazság, Élet. 1400 hitvalló nyilatkozat
21. Rieth József: A hónap szentjei
47. Rieth József: Szentjeink
291.Rilke, Rainer Maria; Történetek a Jóistenről
275.Roger testvér: Taizé forrásai
217.Roger testvér – Teréz anya: Keresztút
804.Roothaan János–Müller Lajos: Kövess engem. Elmélkedések Jézus Krisztus követésérõl
481.Roschini, Gabriele M.: A Szűzanya Valtorta Mária írásaiban
877.Rosty Kálmán: Magyar szentek legendái
65. Rotzetter, A. – van Dijk, W.C. – Matura, T.: Assisi Szent Ferenc
432.Római Dokumentum: Liturgiam Authenticam
1055.Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel
244.Rónay György: Pázmány ébresztése
38. Rózsafűzér (grafika)
1078.Rózsásné Kubányi Andrea: Hűséggel a megpróbáltatásokban
451.R. S. C. J.: Itt vagyok... engem küldj! (Duchesne Szent Filippine)
251.Rudloff Leó – Kolos Bertold: Rövid dogmatika. Világiak számára
515.Rudnyánszky Gyula: Mária-dalok és legendák
476.Ruiz, Federico: Bevezetés Keresztes Szent János tanításába
934.Ruppert István: Fény a Fényből. Dogmatikus megfontolások az egy Istenről
616.Ruppert József: A piarista diák Rómában
613.Ruppert József (szerk.): Boldog Celestina Donati és a piarista nővérek
– S –
329.Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg
255.Salgó János: Krisztus tanúi a történelemben
425.Salkaházi Sára: Ének és sóhaj (Krisztus legendák)
969.Savonarola elmélkedései a börtönben a Miserere zsoltárról
426.Schalkház Sára: Fekete furulya
92. Schalück, Hermann: A ferences evangelizáció
865.Schematismus Cleri Archidioecensis Strigoniensis 1958–1927
937.Schermann Egyed: A búcsú
393.Schéda Mária: Salkaházi Sára, a szociális szeretet apostola
505.von Schmidt-Pauli, Elisabeth: Árpádházi Szent Erzsébet élete
588.Schnattner Szigfrid: Krisztus, Egyház, papság
169.Scholl, Inge: A Fehér Rózsa
1093.Schouppe Ferenc: A pokol. Ismertetés a szentek életéből és a világi történetből vett események alapján
109.Schütz Antal: A házasság
535.Schütz Antal: A nemzetnevelő Pázmány
1000.Schütz Antal: Dogmatika. A katolikus hitigazságok rendszere
367.Schütz Antal: Eucharisztia. Az Oltáriszentség a hit és ész világánál
339.Schütz Antal: Isten a történelemben
78. Schütz Antal: Krisztus
979.Schütz Antal: Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben
1065.Schütz Antal: Magyar életerő
570.Schütz Antal: Prohászka mint akadémikus
647.Schütz Antal üdvözlése ezüstmiséje alkalmával
57. Schütz, Christian: A keresztény szellemiség lexikona
241.Seethaler, Paula-Angelika: 1. és 2. Péter-levél. Júdás-levél
317.Shvoy Lajos: Önéletrajz
14. Sienkiewicz, Henrik: Őt kövessük
709.Sipos István: A celibátus (papi nőtlenség) – Története és védelme
112.Sík Sándor: A szeretet pedagógiája
857.Sík Sándor: Advent. Oratórium szavalókórusra
122.Sík Sándor: Himnuszok könyve
413.Sík Sándor: István király (tragédia három felvonásban)
80. Sík Sándor: Összegyűjtött versei
580.Sík Sándor: Pázmány – Az ember és az író
621.Sík Sándor: Prohászka Ottokár mint író
1060.Sík Sándor: Szembe a Nappal
11. Sík Sándor: Szent magyarság
39. Sík Sándor: Tizenkét csillagú korona
858.Sík Sándor: Zrínyi Miklós
75. Sík Sándor: Zsoltárok könyve
299.Sík Sándor – Surján László: Magyar cserkészvezetők könyve. A cserkészet pedagógiája
444.Solt Jenő: Így értsd az Ószövetséget!
136.Solt Jenő: Így értsd az Újszövetséget!
674.Soóky Gábor: A liberalismus és az internationale
571.Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának
911.Spillmann, Joseph: A gyónási titok áldozata
270.Spink, Kathryn: Roger testvér Taizé alapítója
569.S. Szabó Péter: Az evangélium és a munka – Prohászka Ottokár társadalomfilozófiai munkássága
214.Stein, Szent Edith: A végestől az örökkévalóig
521.Suenens, Leo Jozef: Új Pünkösd?
– Sz –
206.Szabó Ferenc: Keresztények az ezredfordulón
163.Szabó Ferenc: Két végtelen között
81. Szabó Ferenc (szerk.): Kortárs magyar jezsuiták / 3
155.Szabó Ferenc: Láng az őszutóban. Interjúk, naplók, versek
73. Szabó Ferenc (szerk.): Magyar jezsuiták vallomásai I–II.
67. Szabó Ferenc: Párbeszéd a hitről
504.Szabó Ferenc: Pozsonytól Kassáig. Írók, költők, művészek a Felvidéken
330.Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka ébresztése – I.
365.Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka ébresztése – II.
860.Szabó Ferenc: Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teológiája: a Collegium Romanum szellemi befolyása
101.Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka önmagáról
128.Szabó Ferenc (szerk.): Teilhard önmagáról
619.Szabó Ferenc – Lázár Kovács Ákos (szerk.): Pálos Antal emlékezete
421.Szabó Géza: Hogyan nevezhetlek?
954.Szabó József: Találkozásom az ifjú sassal. Vitéz Kiss Vilmos m. kir. repülőhadnagy jellemképe
439.Szalai János: Igehirdetés és liturgia
49. Szaplonczay György: Görög katolikus hittankönyvsorozat
126.Szappanos Márta Mária: Ösvény, Olthatatlan lángok
503.Szent Benedek élete és szelleme
30. Szent keresztútjárás
702.Székely László: Jób könyve
690.Székely Tibor: 1948-1961 – Magyar egyháztörténeti karcolatok a 20. század közepéről
578.Székely Tibor (szerk.): A Budapesti Piarista Általános Gimnázium Évkönyvei, 1950-1955
540.Székely Tibor: A magyar bibliafordítások történetéből – 1500-1955
523.Széplaki, Joseph: Bibliography on Cardinal Mindszenty
1082.Szociális Missziótársulat: Ostromnapló. Szerzetes nővérek a halálkatlanban 1944. március 19-étől 1946. február 16-áig
79. Szokolay Zoltán: Kovácsházi keresztút
273.Szolgálat: Lisieux-i Szent Teréz
176.Sztrilich Ágnes: Gyöngyház töredék
196.Szent Józsefről nevezett Mária-Terézia Anya önéletrajza
256.Szunyogh X. Ferenc: A szent zsolozsma. Története, szerkezete, szelleme és magyarázata
807.Szunyogh X. Ferenc: A szent zsolozsma. Története, szerkezete, szelleme és magyarázata – II.
691.Szűcs Imre: Heten voltunk
– T –
568.Tamás József: Prohászka Ottokár társadalomszemlélete
395.Tarjányi Béla: Biblikus teológia – Tanulmányok
331.Tarjányi Béla (ford., átdolgozta): Csodák
1094.Tarjányi Béla: Keresztény emlékek az első három századból
1018.Tarjányi Béla (szerk.): „Mindenkinek mindene lettem.” Emlékeink Mihály atyáról
1097.Tarjányi Béla: Találkozások
1091.Tarjányi Ferenc, Tarjányi Veronika, Tarjányi Béla: Minden élet egy csoda
698.Taxil Leo volt szabadgondolkozónak önvallomásai
5. Tárkányi Béla (szerk.): Vezércsillag imakönyv
3. Távlatok '95 (1995. évf. 26. szám)
4. Távlatok '96 (1996. évf. 27-28. szám)
624.Teleki Pál: Merjünk magyarok lenni! Idézetek Teleki Pál gróf beszédeiből és írásaiból
34. Teológiai tanulmányok
650.Teréz, Liziői Kis Szent: Egy szent végső szavai
269.Teréz, Nagy vagy Avilai Szent: A belső várkastély
15. Teréz, Nagy vagy Avilai Szent: A tökéletesség útja
378.Tibola Imre; Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért
815.Tiefenthaler József: A keresztény élet
1076.Tiefenthaler József: Aszkézis és misztika. A tökéletes élet
401.Tiefenthaler József: Budapest apostola. Kanter Károly élete (1853–1920)
509.Tiefenthaler József: Krisztus papja
716.Tiefenthaler József: Sötét napok. Ötvenhat nap a Gestapó börtöneiben
1075.Tihanyi Tibor (össz.): Áhítattal, illendően, nemesen
827.Tímár Kálmán: Rosty Kálmán S. J. élete és műfordításai
327.Titkos Értelmű Rózsa
7. Toldy László: Magyar Szent Erzsébet élete
8. Toldy László: Képek Magyar Szent Erzsébet életéből (grafika)
351.Tomcsányi Lajos (átd. Jámbor László): Szent Ignác vize
338.Tomka Ferenc: Az egyház bűnei? (Mi igaz, mi nem igaz?)
398.Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az egyházban
458.Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel (fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek)
667.Tower Vilmos: Kihez menjek feleségül?
552.Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül?
590.Tower Vilmos: Van Krisztusunk!
714.Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok
318.Tóth János: A kegyelem virágszőnyege
941.Tóth János: Limpias kilenced
362.Tóth János: Szentbeszédek – 1
833.Tóth Kálmán: A rózsafüzér titkai
517.Tóth Károly Antal: ...és bízva bízzál
889.Tóth Mike: Főveszedelmünk
823.Tóth Mike: Útmutatás az elmélkedéshez
890.Tóth Mike: Vasárnap
450.Tóth Tihamér: A jellemes ifjú – Dohányzol?
542.Tóth Tihamér: A művelt ifjú – Ne igyál!
541.Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság
543.Tóth Tihamér: A vallásos ifjú
453.Tóth Tihamér: Hiszem az örök életet!
544.Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú
724.Tóth Tihamér: Üdvözlégy, Oltáriszentség!
531.Tóth Zoltán József: Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat...
337.Török Jenő (szerk.): Esküvőnk. A katolikus házasságkötés szertartása
640.Török Jenő (szerk.): Életfordulón – Önvizsgálat és tájékozódás (gyűjtemény)
655.Török Jenő (szerk.): Életre szólóan szeretni
838.Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?
1064.Török Jenő: Sík Sándor (1889–1963)
683.K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története
1020.Trevor, Meriol–Caldecott, Léonie: John Henry Newman, a kétkedők apostola
69. Trikál József: A Lélek
707.Trikál József: Természetbölcselet
918.Túrmezei Ferenc: Liturgikus gyermekszentbeszédek
885.Túrmezei Ferenc: Térképvázlatok a hitoktatásban
– U –
926.Undset, Sigrid: Merici Szent Angéla
250.Újszövetségi Szentírás (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)
– Ü –
525.Üzenetek a XXI. századba
– V –
277.Valtorta Mária
262.Valtorta Mária: A Keresztelő és tíz Apostol
268.Valtorta Mária: A Megváltó társai
198.Valtorta Mária: A nőtanítványok
304.Valtorta Mária: A rómaiaknak szóló levél magyarázata
298.Valtorta Mária: A szeretet vértanúi. Gamáliel. Jézus és a gyászolók. A betlehemi pásztorok
281.Valtorta Mária: Evangéliumok
276.Valtorta Mária: Jézus
265.Valtorta Mária: Jézus, a szegények barátja
313.Valtorta Mária: Jézus csodái
266.Valtorta Mária: Jézus és a bűnbánók
264.Valtorta Mária: Jézus és a pogányok
267.Valtorta Mária: Jézus és a Sátán
312.Valtorta Mária: Jézus gazdag barátai
263.Valtorta Mária: Júdás
343.Valtorta Mária: Mária élete
309.Valtorta Mária: Őrangyalom mondja
297.Valtorta Mária: Példabeszédek
242.Valtorta Mária: Péter
187.Vanier, Jean: Férfinak és nőnek teremtette
625.Vanier, Jean: Jézushoz megyek
591.Vanna, Umberto de: Hinni? Tizenhat éves fejjel?
592.Vanna; Umberto de: Mi értelme az életnek?
729.Vanyó László (szerk.): Apostoli atyák
927.Varga János: Az életszentség olyan egyszerű! (Salgó Teréz élete)
896.Varga János: Katolikus dogmatika világi hívők számára. I. kötet: Alapvető dogmatika
356.Varga László: A főparancs
358.Varga László: A halál tehetetlen
357.Varga László: A rohanástól a lélek nyugalmáig
1051.Vargha László SJ: Prohászka küldetése
573.Vass Péter (össz.): Prohászka Ottokár szociális tanítása
970.Vágássy Gyula: Van-e Isten, van-e lélek?
278.Vágvölgyi Éva: Az Aranyvirág
165.Várnai Jakab (össz.): Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez
633.Vásony György – Márkus László: A Szentimreváros apostola – Dr. Kalmár Ödön
334.Vecsey József: A szószék üzenete
443.Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára
445.Vecsey Lajos: Imádságok bullája és a déli harangszó
920.Velünk az Isten. Adventi utazás Thomas Mertonnal, Kalkuttai Szent Teréz Anyával, Henri Nouwennel
55. Vencser László: Felelős szabadság
935.Vendel János: A limpiasi csodás feszület
494.Verbényi István–Arató Miklós Orbán: Liturgikus lexikon
888.Végh Kálmán: Béketűrés. Házi olvasmányul és nagyböjti elmélkedés gyanánt
684.Vigilia 1974/12: "Prohászka" szám
821.Világhy Zoltán (szerk.): Idézetek Prohászka püspök szövetkezeti gondolataiból
618.Visky András: Júlia – Párbeszéd a szerelemről
420.Víz László: A torinói halotti lepel és korának meghatározása
– W –
1049.Wágner, Paul: A Nagy Király katonái
174.Waigand József (szerk.): Belon Gellért emlékkönyv
803.Walter Gyula: Zádori János
1072.Walter János: Isten képe a természetben
56. Ward, Keith: Isten, véletlen és szükségszerűség
844.Ward Mária. A Szűz-Mária-Intézet alapítójának élete
479.Wass Albert: Elvész a nyom
985.P. Wágner: Lángoló szívecskék
197.Weaver, Kenneth F.: A Lepel rejtélye
191.Weil, Simone: Kegyelem és nehézkedés
974.Weiser Ferenc: Alpesi fény
973.Weiser Ferenc: Válaszúton
929.Weiser Ferenc: Watomika, az utolsó delaware főnök
708.Wibbelt Ágoston: Vigasztalások könyve a halálról
290.Wiltgen, Ralph M.: A Rajna a Tiberisbe ömlött
891.Wimmer M. Anselm.: Az élet teljessége
– Z –
287.Zakar András: A szenvedés értéke és a megtestesülés titka
950.Zaymus Gyula: Ninon kisasszony
635.Záborszky István: Rabindranath Tagore világnézete
694.Zánkay Gyula: Fel a szivekkel
998.Zeman Jenő: Katholikus pap a modern társadalomban
728.Zoltán Veremund: Szent Anzelm
876.Zubriczky Aladár: A kereszténység lényege
725.Zulawski Andor: „A diadalmas világnézet”. Tanulmányok Prohászka Ottokárról
595.Zsámár Jenő: Az isteni Jegyes keresése és megtalálása a keresztúton