A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár állománya cím szerint
Rövid leíráshoz és letöltéshez kattintson a műre!
A B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S Sz T U Ü V Z

1147.1940. november 24-re elrendelt engesztelés imádságai; XII. Pius pápa
1145.1942. évi karácsonyi rádióbeszéd; XII. Pius pápa
690.1948-1961 – Magyar egyháztörténeti karcolatok a 20. század közepéről; Székely Tibor
– A –
269.A belső várkastély; Nagy vagy Avilai Szent Teréz
862.A bérmálás; Müller Lajos
663.A Biblia és a fejlődés; Botka József
294.A Biblia földje – A magyar bibliafordítások története; Gyürki László
466.A bíboros és a rendőr; Eszterhás István
771.A bocsánatos bűn; Beltrami András
111.A boldogabb családokért!; MKPK
1138.A Boldogságos Szűz Mária követése; Egy markthali premontrei szerzetes
951.A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szent szívének tisztelete
200.A bölcselet története; Kecskés Pál
1156.A bravúr kötelező. A budapesti Piarista Gimnázium 1950 és 1991 közötti diákjainak emlékkönyve; Felsővályi Ákos (szerk.)
578.A Budapesti Piarista Általános Gimnázium Évkönyvei, 1950-1955; Székely Tibor (szerk.)
937.A búcsú; Schermann Egyed
17. A búcsúk imakönyve; Diós István, Szigeti Kerény
388.A bűnbánat szentsége; Prohászka Ottokár
709.A celibátus (papi nőtlenség) – Története és védelme; Sipos István
1104.A Centralista folyóirat teljes folyama (1937–1947) hasonmás kiadásban
107.A ciszterciek alapító atyái; M. Raymond O.C.S.O.
884.A csend foglya szól; Endrédy Zoltán Sándor
1144.A demokráciáról; XII. Pius pápa
231.A diadalmas világnézet; Prohászka Ottokár
725.„A diadalmas világnézet”. Tanulmányok Prohászka Ottokárról; Zulawski Andor
473.A Dömösi Csodafa; Georgius bácsi
792.A fatimai csoda; Erdey Ferenc
169.A Fehér Rózsa; Inge Scholl
218.A fények rézsűt esnek; Puszta Sándor
581.A filozófus Pázmány; Gerencsér István
356.A főparancs; Varga László
301.A garonne-i paraszt; Jacques Maritain
911.A gyónási titok áldozata; Joseph Spillmann
358.A halál tehetetlen; Varga László
682.A halottégetésről; Csernoch János
735.A harmadik parancs; Müller Lajos
738.A hatodik és a kilencedik parancs; Müller Lajos
785.A három kassai vértanú; Hennig Alajos
1160.A három kassai vértanú; Komárik István
90. A három társ legendája – Ferences Források 4.
968.A házasság; Müller Lajos
109.A házasság; Schütz Antal
171.A házasság etikája; Kecskés Pál
1090.A házasság. Szentbeszédsorozat; Albert István
967.A hetedik a házasság; Jámbor László
739.A hetedik és a tizedik parancs; Müller Lajos
933.A hiábavaló gazdagság; Jeanne Mairet
105.A hit fénye a harmadik évezred küszöbén; Tadeusz Dajczer
477.A hit pajzsa. Olofsson Placid atya élete; Ézsiás Erzsébet
748.A hit világossága; György Attila
1121.A hivatalos pártfogó (Probation Officer); Farkas Edith
21. A hónap szentjei; Rieth József
450.A jellemes ifjú – Dohányzol?; Tóth Tihamér
1100.A Jeromos Füzetek teljes folyama (1990–2020) hasonmás kiadásban
70. A jezsuita nevelés jellemzői és Az ignáci pedagógia
510.A jezsuita rend hazánkban. Rendtörténeti vázlat; Gyenis András
849.A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása; Liguori Szent Alfonz
751.A Jézus Szíve ájtatosság központi természete; Bíró Ferenc
158.A Jóisten állatai; Nagy István
153.A Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye Szinódusi Könyve – 2000
767.A Kalocsai Kollégium, 1860–1940; Kerkai György
820.A Kalocsai Piarista Kollégium története (1765–1860); Gál István
58. A katekézis általános direktóriuma
913.A katholikus fölfogás irányelvei; Jablonkay Gábor
713.A katholikus nevelés szelleme; Marczell Mihály
901.A katholikus öntudat alapkövei; Jablonkay Gábor
1012.A katholikus patronázs; Prohászka Ottokár
501.A katolicizmus lényege; Karl Adam
809.A katolikus autonómia. Az Egyház álláspontjának megvilágítása; Lepold Antal
87. A katolikus család a mai világban; John Hardon, S.J.
141.A Katolikus Egyház istentisztelete; Pusztai László
85. A Katolikus Egyház Katekizmusa
37. A katolikus hit elemei
632.A katolikus iskola; Katolikus Nevelés Kongregációja
955.A Kálvária tragédiája; Bolo Henrik
750.A kegyelem forrásai; György Attila
318.A kegyelem virágszőnyege; Tóth János
665.A kereszt és a feltámadás; Botka József
43. A kereszt fényében; Kozáky István
262.A Keresztelő és tíz Apostol; Valtorta Mária
731.A keresztes hadjáratok története; Áldásy Antal
204.A keresztény ember küldetése a világban; Nyíri Tamás
815.A keresztény élet; Tiefenthaler József
660.A keresztény hitélet és a teremtés lélektani alapjai; Botka József
975.A Keresztény Kis Könyvtár sorozat facsimile kiadásban
630.A keresztény özvegy; Rotterdami Erasmus
57. A keresztény szellemiség lexikona; Christian Schütz
283.A keresztények; Peter Pawlowsky
876.A kereszténység lényege; Zubriczky Aladár
1045.A kereszténység történelmi válsághelyzetei; Medvigy Mihály
861.A keresztség; Müller Lajos
657.A kiforgatott katolicizmus; Malachi Martin
497.A kinyilatkoztatás fényében; Gál Ferenc
897.A királyfi lovagjai; Blaskó Mária
329.A kis herceg; Antoine de Saint-Exupéry
1088.A kísértés órája; Malachi Martin
802.A klerikális reakció – népi demokráciánk ellensége; Magyar Dolgozók Pártja
1048.A kommunizmus és Jézus Szíve; Bíró Xav. Ferenc
396.A kongreganista kézikönyve – A Mária-Kongregáció kézikönyve; Mária-Kongregáció
604.A koreai testvérek
1034.A kórház angyala. Dr. Wettstein Vilma lelki élete; Kovács Vince
246.A köztünk élő Isten; Boros László
711.A lateráni szerződés; Polzovics Iván
825.A lángész tüzében; Báthory Nándorné
662.A láthatatlan Isten; Botka József
207.A lázadó. Camilo Torres életének regénye; Wim Hornman
868.A legszentebb családfa utolsó virága. Árpádházi Boldog Erzsébet, III. András leánya; Kühár Flóris
68. A lelki élet mesterei írásaiból; Kecskés Pál (vál.)
274.A lelki gyermekség útja; P. Martin
211.A lelkipásztorság törvénykönyve; Nagy Szent Gergely
909.A lelkivezetésről; Pierre de Bérulle
197.A Lepel rejtélye; Kenneth F. Weaver
69. A Lélek; Trikál József
986.A lélek erősebb (napló); Harangi László
874.A lélek útjai Istenhez. Itinerarium mentis in Deum; Szent Bonaventúra
345.A létbizalom filozófiája. Az innensőtől a túlsó partig; Boda László
674.A liberalismus és az internationale; Soóky Gábor
99. A liberális hegemónia; Molnár Tamás
935.A limpiasi csodás feszület; Vendel János
465.A lourdes-i csodás gyógyultak. 67 rendkívüli történet; Lourdes Magazine
540.A magyar bibliafordítások történetéből – 1500-1955; Székely Tibor
683.A magyar egyházpolitikai harc története; K. Török Mihály Miklós
719.A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861-1932) és Alapszabályai – 1932
1046.A magyar katolikus főpapság függése a Habsburg-dinasztiától, kapcsolata a Szentszékkel és az 1855-ös Konkordátum; Medvigy Mihály
1030.A Magyar Papi Egység folyóirat (1956–1968) hasonmás kiadásban
878.A Magyar Sion folyóirat hasonmás kiadásban
848.A magyarországi szabadkőművesség felforgató törekvései; Miklóssy István
894.A májusi ájtatosság könyvecskéje
734.A második parancs; Müller Lajos
26. A II. Vatikáni Zsinat okmányai
623.A megbélyegzett Mécs László; Barlay Ö. Szabolcs
666.A megkezdett örökélet; Reginald Garrigou-Lagrange
1086.A megláncolt Péter; Malachi Martin
797.A Megnemismert felhője – A keresztény elmélkedés; Hans Urs von Balthasar
268.A Megváltó társai; Valtorta Mária
775.A mennybõl kizárt Gyula pápa; Rotterdami Erasmus
977.A mennyország aranykulcsa, vagyis a tökéletes bánat; von den Driesch János
326.A mennyország hangja – Mária medjugorjei üzenetei
746.A mi örömhírünk. Lelkigyakorlatos vázlatok; Marcelino Iragui
642.A Mindszenty per árnyékában; Kovách Aladár
440.A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése; Emmerich Anna Katalin
189.A modern ember vallási tudata. A keresztény tapasztalat útján; Luigi Giussani
542.A művelt ifjú – Ne igyál!; Tóth Tihamér
1049.A Nagy Király katonái; Paul Wágner
524.A Napba öltözött ember – Prohászka Ottokár; Pápai Lajos
736.A negyedik parancs; Müller Lajos
535.A nemzetnevelő Pázmány; Schütz Antal
971.A nevelés fontossága és módja; Jámbor László
407.A New Age – keresztény szemmel; Gál Péter
988.A névnapi torta. A Jézuska szánkóján; P. Pál
1105.A női lét privilégiuma; Alice von Hildebrand
198.A nőtanítványok; Valtorta Mária
740.A nyolcadik parancs; Müller Lajos
943.A penitenciatartás; Müller Lajos
616.A piarista diák Rómában; Ruppert József
1093.A pokol. Ismertetés a szentek életéből és a világi történetből vett események alapján; Schouppe Ferenc
290.A Rajna a Tiberisbe ömlött; Ralph M. Wiltgen
902.A rajnaparti dóm (Premontrei Boldog Hermann); Wilhelm Hünermann
1016.A Regnum Marianum története 1900–1970; Emődi László
357.A rohanástól a lélek nyugalmáig; Varga László
710.A római kérdés; Balanyi György
304.A rómaiaknak szóló levél magyarázata; Valtorta Mária
42. A rózsafüzér titkai; Efraim testvér
833.A rózsafüzér titkai; Tóth Kálmán
452.A Sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében; Boda László
1015.A sötétség birodalma; Malachi Martin
248.A száműzött bíboros szolgálatában. Mindszenty József titkárának napi jegyzetei (1972–1975); Msgr. Mészáros Tibor
332.A szegénység trubadúrja; Morovicz Szol. Ferenc (szerk.)
152.A szellemek megkülönböztetése; Bocsa József Sch. P. (szerk.)
900.A Szent István Könyvek sorozat facsimile kiadásban
256.A szent zsolozsma. Története, szerkezete, szelleme és magyarázata; Szunyogh X. Ferenc
807.A szent zsolozsma. Története, szerkezete, szelleme és magyarázata – II.; Szunyogh X. Ferenc
27. A szentek élete I.; Diós István (szerk.)
166.A szentek élete II.; Diós István (szerk.)
1033.A szentek nem halnak ki. Isten szolgája, Eugster Mainrád bencés laikus testvér élete Einsiedelnben; Kolos Bertold
16. A szentektől tanulni; Bocsa József
633.A Szentimreváros apostola – Dr. Kalmár Ödön; Vásony György – Márkus László
812.A Szentlélek hárfája. Prohászka mint mystikus; Horváth Sándor
506.A Szentlélek kiáradása; Gál Ferenc
610.A Szentlélekisten; Gálos László
1159.A szentmise magyarázata a liturgikus megújulás szellemében; Parsch Pius
144.A szentmise olvasmányai – „A” év
145.A szentmise olvasmányai – „B” év
146.A szentmise olvasmányai – „C” év
164.A szentmise története; Petró József
828.A szenttéavatás; Huszár Elemér
287.A szenvedés értéke és a megtestesülés titka; Zakar András
881.A szenvedés iskolája; Keppler Pál Vilmos
1019.A Szeplőtelen előtt – szentbeszéd; Kiss János
46. A szeretet fanatikusai; Peter Kreeft
931.A szeretet művésze; P. Pál
749.A szeretet parancsai; György Attila
112.A szeretet pedagógiája; Sík Sándor
298.A szeretet vértanúi. Gamáliel. Jézus és a gyászolók. A betlehemi pásztorok; Valtorta Mária
608.A Szeretetmű mozgalma az Egyházban és a világban – a Szentlélek Szeplőtelenjének kinyilatkoztatása
796.A szeretetrõl; Romano Guardini – Josef Pieper – Joseph Ratzinger – Karl Rahner – Hans Urs von Balthasar – Jean Vanier
84. A szerzetesek titkai; Walter Nigg
582.A szerzetesélet; Dombi Márk
924.A sziklán épült kincsesház; Müller Lajos
435.A Szív. A Jézus Szíve Szövetség hetilapjának 1956. november 3-i száma; Pálos Antal (szerk.)
908.A Szlovákiában működő Ferences Világi Rend magyar régiójának 2016-os kalendáriuma
1124.A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése (Irányzat és gyakorlat) – 1911. kiadás; Farkas Edith
1125.A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése – 1917. kiadás
1010.A Szolgálat folyóirat teljes folyama (1969–1990) hasonmás kiadásban
334.A szószék üzenete; Vecsey József
481.A Szűzanya Valtorta Mária írásaiban; Gabriele M. Roschini
1037.A tabernákulum fényében. Gondolatok az Oltáriszentségrõl; Lucas József
1089.A tanúságtétel, mint az Egyház ismertetőjegye; Opálény Mihály
498.A teológus az egyházban; Gál Ferenc
563.A teremtő Lélek; Barsi Balázs
140.A természet Istenről beszél; Zivko Kustic
676.A theológiai oktatás reformja; Petró József
695.A XVII. század katolikus imádságirodalma; Gajtkó István
541.A tiszta férfiúság; Tóth Tihamér
420.A torinói halotti lepel és korának meghatározása; Víz László
389.A Torinói Lepel „életre-keltésének” kísérlete; Boda László
22. A tökéletesség kis tükre; Szent Bonaventúra
15. A tökéletesség útja; Nagy vagy Avilai Szent Teréz
456.A turzovkai jelenések. Szlovákia 1958–1968; Kővári Károly
1134.A vakcinák és a magzati szövetekkel végzett kutatások sötét világa; Monica Seeley
543.A vallásos ifjú; Tóth Tihamér
745.A vaskereszt. Történeti elbeszélések; Donászy Ferenc
1133.A védőoltások katolikus szemmel; Pamela Acker
214.A végestől az örökkévalóig; Szent Edith Stein
293.A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve; Országos Liturgikus Tanács
134.A világvallások és a kereszténység; Benkics József
375.A Vízimalomtól a Kútvölgyi engesztelő kápolnáig; Regőczi István
184.A zsebretett levél; Kiss László
143.A zsinatok; Melichár Kálmán
1141.„Ad salutem kezdetű” apostoli körlevel Szent Ágoston halálának ezerötszázadik évfordulójára; XI. Pius pápa
305.Adalékok Káin „esti meséjéhez”; Menyhay Imre
857.Advent. Oratórium szavalókórusra; Sík Sándor
167.Adventi Angyaljáték; Ginder Katalin Mária Bonaventura
455.Adventtől Pünkösdig; Barsi Balázs
534.Ady Istene; Barlay Ö. Szabolcs
482.Aggyisten, Biri; Gárdonyi Géza
1024.Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga … (Imakönyv); Ajtai Kálmán (szerk.)
609.Akarat, csoda, teremtés – Fizikai világkép és keresztény hit; Wolfgang Büchel
620.Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok – I-X. – Válogatás Bölcsvölgyi Zoltán atya beszédeibõl és elmélkedéseibõl; Krajsovszky Gábor
722.Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok – XI-XIV. – Válogatás Bölcsvölgyi Zoltán atya hittanóráiból; Krajsovszky Gábor
638.Akik üldözést szenvedtek az igazságért; P. Félix
177.Akit övéi be nem fogadtak; Msgr. Mészáros Tibor
260.Alkotó hit; Bolberitz Pál
974.Alpesi fény; Weiser Ferenc
720.Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! – Megemlékező előadás Mindszenty Józsefről; Krajsovszky Gábor
742.Anya kell! Versek lányokról és anyákról; Mécs László
1071.Apologia pro vita sua; John Henry Newman
325.Apor püspök élete és halála; Közi Horváth József
729.Apostoli atyák; Vanyó László (szerk.)
987.Apostoli körlevél a keresztény házasságról (Casti connubii); XI. Pius pápa
980.Apostoli körlevél az ifjúság keresztény neveléséről (Divini illius magistri); XI. Pius pápa
813.Apostoli lelkeknek. Elmélkedések; Pierre Charles – Gálffy László
464.Aquinói Szent Tamás; Gilbert K. Chesterton
65. Assisi Szent Ferenc; A. Rotzetter – W.C. van Dijk – T. Matura
20. Assisi Szent Ferenc élete; Balanyi György
36. Assisi Szent Ferenc Művei – Ferences Források 1.
192.Assisi Szent Ferenc Virágoskertje. Fioretti – Ferences Források 6.
1155.Assisi Szent Klára élete; Pálffy Erzsébet
1076.Aszkézis és misztika. A tökéletes élet; Tiefenthaler József
614.Asszonyi életművészet; Báthory Nándorné
1085.Atyák a Regnum Marianum akácfáján
789.Auschwitzi napló; Kardos Klára
699.Az 1789-iki franczia forradalom századik évfordulójára; Freppel Károly Emil
210.Az alázatosság gyakorlása; Pecci Joachim
779.Az Anyaszentegyház öt parancsa; Müller Lajos
914.Az apostolok iskolájában. Elmélkedések az apostolok cselekedeteiről papok számára; Korompai József
278.Az Aranyvirág; Vágvölgyi Éva
892.Az áhítat könyve keresztény katholikusok számára; Platz Bonifác(imakönyv)
338.Az egyház bűnei? (Mi igaz, mi nem igaz?); Tomka Ferenc
1096.„Az Egyház és a béke” című rádióüzenete 1951 karácsonyán; XII. Pius pápa
129.Az Egyház szociális tanítása; Muzslay István
249.Az Egyházi Törvénykönyv
965.Az egyházirend; Müller Lajos
33. Az egyházatyák szentbeszédeiből I.; Radó Polikárp (szerk.)
64. Az egyházatyák szentbeszédeiből II.; Radó Polikárp (szerk.)
52. Az egyházatyák szentbeszédeiből III.; Radó Polikárp (szerk.)
639.Az egyháztörténelem nagy alakjai; Bocsa József
201.Az egyháztörténet kézikönyve; Adriányi Gábor
97. Az egyháztörténet vázlatos áttekintése; Nemes György
718.Az egyházzal vagy nélküle; Cserháti Ferenc
493.Az Egyszülött Fiú. Elmélkedések Jézus életéről; Barsi Balázs
1087.Az elhagyott szőlőskert; Malachi Martin
182.Az első évek...; Hilda Laible
733.Az első parancs; Müller Lajos
412.Az ember a világban; Nyíri Tamás
1122.Az engesztelés lelkisége; Bocsa József – Szegedi László – Szederkényi László
368.Az engesztelés szentje (Szent Margit); Erdey Ferenc
292.Az erdélyi katolicizmus századai; Marton József–Jakabffy Tamás
102.Az erények; Carlo M. Martini
130.Az erkölcsteológia vázlatos áttekintése; Nemes György
349.Az erős asszony. Ward Mária élete; Walter Nigg
712.Az Eucharisztia; Bangha Béla (össz.)
569.Az evangélium és a munka – Prohászka Ottokár társadalomfilozófiai munkássága; S. Szabó Péter
228.Az evangéliumok hitelessége; Mócsy Imre
946.Az élet eredete és az Isten; Hajós József
819.Az „Élet” folyóirat 1918. okt. 13. ünnepi száma Prohászka Ottokár 60. születésnapjára
373.Az élet kenyere; Regőczi István
891.Az élet teljessége; Wimmer M. Anselm
508.Az élet trubadúrjai. Prohászka Assisi Szt. Ferencről; Oslay Osvald
927.Az életszentség olyan egyszerű! (Salgó Teréz élete); Varga János
763.Az életszentség tudománya. Elmélkedések; Erdey Ferenc
678.Az én hajóm; Páter Petit
671.Az Ige testté lőn; Pécsi Gusztáv
234.Az illegális szerzetesrendek ellenőrzése; BM tanulmány
938.Az inkvizíció. Mi a valóság a sok hazugság között?; Petrányi Ferenc
463.Az intellektualizmus túlhajtásai. Több békességet!; Prohászka Ottokár
584.Az irgalmas Atya; Barsi Balázs
355.Az ismeretlen Mindszenty; Maróthy-Meizler Károly
474.Az Isten, az ember és a játék; Bagyinszki Péter Ágoston
654."Az Isten itt állt a hátam mögött..." – József Attila; Barlay Ö. Szabolcs
181.Az Isten szeretetéről szóló könyv; Szent Bernát
341.Az Isten vándora; Regőczi István
776.Az isteni erények I. A hit és remény; Müller Lajos
777.Az isteni erények II. A szeretet; Müller Lajos
595.Az isteni Jegyes keresése és megtalálása a keresztúton; Zsámár Jenő
859.Az isteni malasztról. Bevezető a hét szentséghez; Müller Lajos
428.Az ítélethirdetés Jeremiás életében és Vallomásaiban; Karaffa János
784.Az oltár titka. Jelen van-e Krisztus az Oltáriszentségben?; Bangha Béla
717.Az Oltáriszentség; Müller Lajos
1108.Az Oltáriszentség csodái
612.Az Oltáriszentség élő csodája – Lateau Lujza élete; Bilkei Ferenc (ford.)
424.Az ondavai vámos (Prohászka Ottokár elbeszélése, Kiss Antal tanulmánya); Barlay Ö. Szabolcs (szerk.)
597.Az oratowi vértanú; Czékus Géza
696.Az ókeresztény liturgia kialakulása (Keresztség – Szentmise - Bűnbocsátás); Medvigy Mihály
1008.Az önvizsgálat útján; Johannes Gründel
381.Az örök élet reménye; Gál Ferenc
831.Az örök háború; Malachi Martin
855.Az örök igazságok – Az imádság; Liguori Szent Alfonz
1080.Az Örökimádás folyóirat teljes folyama (1900–1944) hasonmás kiadásban
870.Az öt boldog angol vértanú Jézus Társaságából; K. A.
737.Az ötödik parancs; Müller Lajos
147.Az ősegyház szentségi élete; Kühár Flóris (szerk.)
960.Az utolsó kenet; Müller Lajos
984.Az új honfoglalók; Blaskó Mária
462.„Az Úr nem késlekedik, hanem eljön”. Ádventi és karácsonyi homíliák; Diós István
180.Ádventi és karácsonyi elmélkedések; Csávossy Elemér S.J.
1075.Áhítattal, illendően, nemesen; Tihanyi Tibor (össz.)
923.Ájtatosság Szent Júdás Tádé apostol tiszteletére; Czapik Gyula (össz.)
423.Álarc nélkül. Négyszemközt Nyugat álprófétáival; Barlay Ö. Szabolcs (szerk.)
847.Ámítás és valóság. Adatok a szabadkőművesség leálcázásához; Csápori Gyula
352.Árpádházi Boldog Kinga; Puskásy Pál
505.Árpádházi Szent Erzsébet élete; Elisabeth von Schmidt-Pauli
350.Átöröklés és nemzetvédelem; Marosi Arnold
– B –
610.Babits Istene; Barlay Ö. Szabolcs
772.Baptisták és adventisták; Nyisztor Zoltán
279.Balassi Bálint, az istenkereső; Barlay Ö. Szabolcs
403.Barázda; Josemaría Escrivá
377.Barlang, jászol, szelíd parázs (Pásztorjátékok); Pajor András
170.Beadványom; Mócsy Imre
174.Belon Gellért emlékkönyv; Waigand József (szerk.)
486.XV. Benedek pápa; De Waal Antal
173.Benedicamus Domino; Miklósházy Attila
74. Bennem él Krisztus!; Auffray – Trugly
594.Bepillantás a Bibliába; Thierry Maertens
760.Bepillantások az „Ember fiának” Szívébe; Csávossy Elemér
310.Bernadette Soubirous a lourdesi látnok; Giannina Facco
953.Beszéd a Mária Kongregáció tagfölvételén 1910. május 31-én; Prohászka Ottokár
963.Beszéd a máriaremetei harangszentelési ünnepen, 1924. augusztus hó 31.-én; Prohászka Ottokár
910.Beszédek gróf Teleki Pálról; Koszterszitz József (Koszter Atya)
347.Beszédvázlatok esketésekre; Kerny Géza
132.Beszélgessünk!; Bernhard Liss
491.Beszélgetek a lelkemmel (Soliloquium – De quatuor mentalibus exercitiis); Szent Bonaventúra
799.Beszélgetés a hitről; Joseph Ratzinger
300.Beszélgetés a Mesterrel; Hetényi Varga Károly
764.Beszélgetés az életszentségrõl (Párbeszéd Szent Erzsébetrõl); Ida Friederike Coudenhove
460.Beszélgetések; Jacques Loew
560.Beszélgetések önmagammal – Versek a barázdából; Herczeg János
92.„Betöltötte az egész földkerekséget Krisztus Evangéliumával”; Hermann Schalück
175.Betű és lélek; Jelenits István
382.Bevezetés a katolikus hitbe; Paul Poupard
419.Bevezetés az egyház teológiájába; Kereszty Rókus
118.Bevezetés az esztétikába; Pitroff Pál
436.Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez; Farkasfalvy Dénes
476.Bevezetés Keresztes Szent János tanításába; Federico Ruiz
888.Béketűrés. Házi olvasmányul és nagyböjti elmélkedés gyanánt; Végh Kálmán
1106.Békémet adom nektek!
395.Biblikus teológia – Tanulmányok; Tarjányi Béla
523.Bibliography on Cardinal Mindszenty; Joseph Széplaki
990.Bodzavár úrnői; P. Pál
613.Boldog Celestina Donati és a piarista nővérek; Ruppert József (szerk.)
50. Boldog Margit legendája
649.Boldog vagy, mert hittél; Carlo Carretto
1038.Boldogító szenvedés; Kausz József
511.Boldogok a keresők; Őrsy László
457.Boldog Özséb élete; Gyéressy Ágoston
558.Bosco Szent János; Barsi Balázs
841.Börtönkereszt. Börtönviselt katolikusok visszaemlékezései; Elmer István
1062.Brito Szent János, Madura hithirdető vértanúja; Gyenis András
401.Budapest apostola. Kanter Károly élete (1853–1920); Tiefenthaler József
– C –
723.Calasanzi Szent József élete (1923); Balanyi György
1150.Kalazanci Szent József élete (1941); Balanyi György
1142.„Caritate Christi” kezdetű körlevél Jézus Szentséges Szívének ünnepére; XI. Pius pápa
245.Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről
194.Csernoch János. Emlékezés Nagymagyarország utolsó hercegprímására; Lepold Antal
331.Csodák; Tarjányi Béla (ford., átdolgozta)
1083.Chambon Mária Márta, a boldogságos Szűz vizitációs rendje chambéryi kolostorának szerzetesnője. 1841–1907
– D –
480.Deus caritas est (enciklika a keresztény szeretetről); XVI. Benedek pápa
1040.„Divino afflente Spiritu” kezdetű apostoli körlevél a Szentírásra vonatkozó tanulmányok időszerű ápolásáról; XII. Pius pápa
1000.Dogmatika. A katolikus hitigazságok rendszere; Schütz Antal
366.Dominus Iesus; Hittani Kongregáció
788.Dominus Jesus; Prohászka Ottokár
– E –
1114.Egész Amerika Pátrónája: A Guadalupei Szűz Mária; Kővári Károly
546.Egészen szép vagy; Mácz István
71. Egy ember, aki minden erejéből élt... Emlékezések P. Pap József, S.J. életéről
916.Egy élet egy lélekért; Gerely Jolán
441.Egy élet Jézusért; Csávossy Elemér
755.Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből; Bernhard Zsigmond
286.Egy sír a Duna fölött (Bogner Margit Mária nővér élete és naplója); Csávossy Elemér
252.Egy szegény ember bölcsessége; Eloi Leclerc
650.Egy szent végső szavai; Liziői Kis Szent Teréz
801.Egyedül Sztalin ellen; Mátray Lajos
324.Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében; Mózessy Gergely
681.Egyház és magyarság – Írások, beszédek, interjúk; Gyulay Endre
475.Egyházjog; Erdő Péter
646.E jelben győzni fogsz!; Bíró Ferenc
379.Elfelejtett hitvallónk – A kilencvenéves Lénárd Ödön köszöntése; Hetényi Varga Károly
103.Elkötelezetten; Bolberitz Pál
402.Elmélkedések; Marcus Aurelius
422.Elmélkedések; J. H. Newman
6. Elmélkedések az evangéliumról; Prohászka Ottokár
818.Elmélkedések az Evangéliumról (hasonmás kiadás); Prohászka Ottokár
208.Elmélkedések Jézus Krisztusról; Jacques Loew
1098.Eltakart egyháztörténeti stratégiák Pécsett és Kelet-Közép-Európában 1948–1989; Hubai József
479.Elvész a nyom; Wass Albert
406.Ember, akinek múltja van; Gerd Hamburgrer
906.Ember vagyok,… szenvednem kell!; Bíró Ferenc
756.Emlékbeszéd Vasvári Pálról; Prohászka Ottokár
944.Emlékcsokor. Lelkigyakorlati beszédek. 1915. márc. 8–11.; Prohászka Ottokár
964.Emléklapok a 300 éves piarista jubileumról
443.Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára; Vecsey József
664.Emmánuel – Velünk az Isten; Botka József
905.Engesztelő szentóra. Elmélkedések; Erdey Ferenc
1111.Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentmisehallgatással; Zolotnoki Oktáv
758.Engeszteljünk szentségben!; Erdey Ferenc
417.Erdélyi karácsony. 48 pásztorjáték; Oláh Dénes
528.Erdős Mátyás atya elmélkedései, beszédei, előadásai I.; Krajsovszky Gábor
794.Erdõs Mátyás atya elmélkedései, beszédei, elõadásai II.; Krajsovszky Gábor
972.Erdősi Imre, a branyiszkói hőspap emlékezete; Alleker Lajos
1056.Erkölcs és vallás; Jehlicska Ferenc
157.Ermi furulyája; Nemeshegyi Péter
156.Erő az erőtlenségben; Lénárd Ödön
337.Esküvőnk. A katolikus házasságkötés szertartása; Török Jenő (szerk.)
1148.Eszményi leányélet. Részletek XII. Pius pápa beszédeiből; XII. Pius pápa
553.Esztergom, a prímások városa; Mindszenty József
367.Eucharisztia. Az Oltáriszentség a hit és ész világánál; Schütz Antal
447.Európa és a kereszténység; Bolberitz Pál
319.Evangelii Nuntiandi; VI. Pál pápa
281.Evangéliumok; Valtorta Mária
589.Ez a házasság (Casti connubii); XI. Pius pápa
507.Ezt tudniillik tudni illik! Katekizmuskereső felnőtteknek
– É –
999.Édesanyám, ne öljél meg! Költemény a megfogant életért
261.Édesanyánk az egyház; Barlay Ö. Szabolcs
607.Égi Édesanyánk; Magyary Csilla
409.Éheztem – és ennem adtatok; Böjte Csaba
526.„Élet a halálból” – A feltámadás misztériuma; Belon Gellért
202.Élet és Evangélium; Jelenits István
372.Élet és életszentség; Thomas Merton
344.Élet kenyere; Prohászka Ottokár
470.Életbátorságra vezető kalauz. Rádióbeszédek; Perlaky Lajos
32. Életem Krisztus; Szent Bonaventúra
547.Életemet adtam; Gönczné Posch Jolán
116.Életépítés. Elvek, gondolatok; Horváth Richárd
640.Életfordulón – Önvizsgálat és tájékozódás (gyűjtemény); Török Jenő (szerk.)
655.Életre szólóan szeretni; Török Jenő (szerk.)
533.Élni vagy meghalni?; Mácz István
24. Élő vizek forrása; Prohászka Ottokár
404.Élt egyszer Fatimában három kisgyermek; C. Barthas
162.Én, Symmachus / Lélek és gép; Molnár Tamás
1004.Ének az Éltetőhöz; Cser László
425.Ének és sóhaj (Krisztus legendák); Salkaházi Sára
636.Értékelmélet; Bognár Cecil
364.Érték és Etika; Bolberitz Pál
577."...És az üstökös eltűnt szemünk elől" – Prohászka életének utolsó hónapjai; Barlay Ö. Szabolcs
517....és bízva bízzál; Tóth Károly Antal
959.Évike; P. Pál
– F –
1119.Farkas Edith és életműve; Wimmer M. Anzelm
1120.Farkas Edith és életműve (4. kiadás); Wimmer M. Anzelm
328.Fegyverletétel; Harsányi Lajos
391.Fehérvasárnap; Henriette Brey
426.Fekete furulya; Schalkház Sára
694.Fel a szivekkel; Zánkay Gyula
55. Felelős szabadság; Vencser László
490.Felvidéki kilenced – a keresztény magyarságért és Európáért; Karaffa János
159.Fenyegetett jövőnk védelmében; Farkas Péter
934.Fény a Fényből. Dogmatikus megfontolások az egy Istenről; Ruppert István
1054.Férfiak, szentek (Leggyakoribb védőszentek élete); Endrefalvy Ottó
187.Férfinak és nőnek teremtette; Jean Vanier
384.Filioli – Fiacskáim; Regőczi István
239.Filippi levél. Filemon-levél; Bernhard Mayer
2.Filótea; Szalézi Szent Ferenc
161.Filozófusok istene; Molnár Tamás
123.Fogadjátok a Szentlelket!; Naszályi Emil O.Cist.
151.Fohászok és vallomások. A világ legszebb imái; Lukács László (szerk.)
962.Főpásztori szózat az 1916. évi nagyböjtre; Prohászka Ottokár
889.Főveszedelmünk; Tóth Mike
1143.„Fulgens radiatur” kezdetű apostoli körlevél Szent Benedek boldog halálának ezernégyszázadik évfordulóján; XII. Pius pápa
1026.Fülöp, a kis énekes; Finn Ferenc
851.Franzelin János bíbornok emléke; Nyáry Rezső
– G –
233.Galata levél; Walter Radl
120.Gazdaság és erkölcs; Muzslay István
1022.Gerontius álma; John Henry Newman
405.Gondolatok; Blaise Pascal
1014.Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar katholicizmus 900. jubileumának ünnepére; Prohászka Ottokár
348.Gondolatszikrák; Bakó-Barlay Edit
49. Görög katolikus hittankönyvsorozat; Szaplonczay György
852.Görres József élete; Nyáry Rezső
138.Gyermekeimmel; Eva Petrik
879.Gyermekimák
176.Gyöngyház töredék; Sztrilich Ágnes
936.Gyöngyszemek. Imakönyvecske a legszükségesebb imákkal keresztény katholikusok számára
– H –
66. „Ha szentté nem leszek, hiába születtem!” (P. Csávossy Elemér, S.J. élete); Péteri János
371.„Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek” (Elmélkedések a Szeretetről); Barlay Ö. Szabolcs
359.Ha szólít a hang...; Palágyi Natália
867.Habsburgi Ágnes magyar királyné és Erzsébet hercegasszony, az Árpádház utolsó sarja; Pór Antal
843.Haladás és kereszténység; Kereszty Géza
1070.Halál?; Jáki Szaniszló
224.Hang szólít; Ferencz Győző (szerk.)
925.Harangi László versei
814.Harcold halálig az igazság harcát; Krajsovszky Gábor
1028.Harry Dee. Regény az amerikai ifjúság életéből; Finn Ferenc
641.Házasság – a hűséges szerelem titka; Dietrich von Hildebrand
966.Házassági kis káté; Huszár Elemér (szerk.)
487.Helytállás a pusztában; Gisbert Greshake
691.Heten voltunk; Szűcs Imre
154.Hészükhaszta imamód; Jean-Yves Leloup
652.Hétpecsétes könyv az élet; Mácz István
1112.Hibáink jórafordításának művészete; Tissot József
45. Himnusz a Kereszten; Cser László
394.Himnuszok az Egyházhoz; Gertrud von le Fort
122.Himnuszok könyve; Sík Sándor
591.Hinni? Tizenhat éves fejjel?; Umberto de Vanna
1032.Hiszekegy; Altenburger Gyula
453.Hiszem az örök életet!; Tóth Tihamér
1103.Hiszem és vallom, szeretem és élem. Egy mai nővér vallomása a Szociális Missziótársulat szellemiségéről; Beöthy Zsuzsanna Cecília
1006.Hitelemzések a második elemi osztály számára; Beiger Anna
1005.Hitelemzések az első elemi osztály számára; Beiger Anna
148.Hitébresztő (A, B, C év); Cserháti Ferenc
648.Hittel utána Isten hívásának – Boldog Pietro Casani élete; Mario Carisio
363.Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata; Barsi Balázs
488.Hitvédelem és hazaszeretet avagy antiszemita volt-e Prohászka?; Barlay Ö. Szabolcs
1061.Hitvédők fejedelme. Bellarmino Szent Róbert bíboros élete (1542–1621); Gyenis András
421.Hogyan nevezhetlek?; Szabó Géza
689.Holdbűvölte Pierrot (Pierrot Lunaire); Albert Giraud – Otto Erich Hartleben – Arnold Schönberg
1118.Homo Caritatis; Kopasz Irma (össz.)
527.Homoszexualitás katolikus szemmel; Andreas Laun (szerk.)
805.Hosea; Cs. Siklósi Csaba
571.Hóvirágok a Kis Jézuskának; Soós István
846.Humanum Genus. Apostoli körlevél a szabadkőművességről; XIII. Leó pápa
919.Húsvéti elmélkedések (1905. április 15–19.); Prohászka Ottokár
726.Húsvéti elmélkedések (1907. márc. 23–27.); Prohászka Ottokár
840.Húsvéti elmélkedések (1908. április 11–15.); Prohászka Ottokár
557.Húsvéti stációk; Barsi Balázs
320.Hűségesen követte az Urat; Palágyi Natália
1078.Hűséggel a megpróbáltatásokban; Rózsásné Kubányi Andrea
– I –
821.Idézetek Prohászka püspök szövetkezeti gondolataiból; Világhy Zoltán (szerk.)
439.Igehirdetés és liturgia; Szalai János
512.Igen, Uram!; Anton Gots
605.Igen vagy nem, de hogyan? – A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai; Michael Laimer
1135.Illusztrációk az „A” liturgikus év vasár- és ünnepnapjaira; Harmat Ferenc
1136.Illusztrációk a „B” liturgikus év vasár- és ünnepnapjaira; Harmat Ferenc
1137.Illusztrációk a „C” liturgikus év vasár- és ünnepnapjaira; Harmat Ferenc
869.Ima és hivatás; Müller Lajos
643.Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! – szentkép
445.Imádságok bullája és a déli harangszó; Vecsey Lajos
790.Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára; Donna-Marie Cooper O'Boyle
845.In Eminenti. Bulla a szabadkőművességről; XII. Kelemen pápa
100.„Incarnationis mysterium” kezdetű bulla; II. János Pál pápa
433.Inigó fordulása; Boda László
806.Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről; Lukács László (szerk.)
398.Intézmény és karizma az egyházban; Tomka Ferenc
303.Iránytű a magyar ifjúság számára; Prohászka Ottokár
743.Iránytű katolikus sajtóapostolok számára; Nádas Zoltán
96. „Irgalmad többet ér, mint az élet”; Antalóczi Lajos (szerk.)
992.Ismerd meg az Oltáriszentséget; Kausz József
339.Isten a történelemben; Schütz Antal
86. Isten gyermeke vagyok – imakönyv
135.Isten gyermekei vagyunk. Keresztény alapismeretek; Őrfi Mária
285.Isten, ember, vallás; Bolberitz Pál
236.Isten hazánkért térdelünk elédbe! Magyarok imafüzete; Karaffa János (össz.)
108.Isten kezében; Naszályi Emil O.Cist.
1072.Isten képe a természetben; Walter János
981.Isten közelében. Elmélkedések I.; Pierre Charles – Gállfy László
982.Isten közelében. Elmélkedések II.; Pierre Charles – Gállfy László
983.Isten közelében. Elmélkedések III.; Pierre Charles – Gállfy László
1052.Isten magányában. Lelkigyakorlatok; Gálos László
1092.Isten megtapasztalása az imában; Matta el Meszkin
1117.Isten Szolgálója, Higginson Teréz és Jézus Szent Fejének, az Isteni Bölcsesség Székhelyének tisztelete; Kővári Károly
253.Isten útjain; Henri de Lubac
383.Isten vándora a szeretetről; Regőczi István
56. Isten, véletlen és szükségszerűség; Keith Ward
829.Istenkereső lelkek. Levelek jó emberekhez; Peter Lippert
1152.Istenről beszélni veszélyes. Tapasztalataim Keleten és Nyugaton; Tatjána Goricseva
23. Istentől Istenhez; Nemeshegyi Péter
413.István király (tragédia három felvonásban); Sík Sándor
451.Itt vagyok... engem küldj! (Duchesne Szent Filippine); R. S. C. J.
958.Itt vagyok én is!; P. Pál
142.Itt vagyok, Uram!; Michel Quoist
306.Így élni jó; Michel Quoist
296.Így élt Édesanyánk; Hálás gyermekek
444.Így értsd az Ószövetséget!; Solt Jenő
136.Így értsd az Újszövetséget!; Solt Jenő
627.Így lesz barátom Jézus; Joseph Moore
783.Így lépj az oltár elé! Beszélgetések a házasságról; Kovács Sándor
532.Így tudtad te is?; Theodor Bovet
1084.Így, vagy sehogy! A Regnum Marianum története képekben
1025.Így – vagy sehogy! Fejezetek a Regnum Marianum életéből; Dobszay János
1161.Íme a Szív! A Jézus Szíve tisztelet fontosabb idézetei Alacoque Szent Margit irataiból; Zsámár Jenő
603.Íme az Ember; Mácz István
– J –
949.Jahvétól – Krisztushoz. Hitoktatás a keresztség szentségére készülő izraeliták számára; Huszár Elemér
688.Játszva latinul; Magyar László
117.Jelenések, üzenetek és a jövő; Antalóczi Lajos
205.Jelképek a keresztúton; Barlay Ö. Szabolcs
574.Jellemrajzok a katholikus Egyház életéből; Bangha Béla
259.Jezsuita mandarin; Plattner Félix
774.Jezsuita szellem; Gálffy László
276.Jézus; Valtorta Mária
715.Jézus 33 szava; Barsi Balázs
265.Jézus, a szegények barátja; Valtorta Mária
770.Jézus bensõ élete – I. Jézus gyermeksége; Baij Mária Cecília
834.Jézus benső élete – II. Jézus gyermekkora az Egyiptomból való visszatérésig; Baij Mária Cecília
835.Jézus bensõ élete – III. Jézus élete Názáretben Szent József haláláig; Baij Mária Cecília
313.Jézus csodái; Valtorta Mária
266.Jézus és a bűnbánók; Valtorta Mária
1107.Jézus és a gyermekek; Valtorta Mária
264.Jézus és a pogányok; Valtorta Mária
267.Jézus és a Sátán; Valtorta Mária
312.Jézus gazdag barátai; Valtorta Mária
798.Jézus istenségének bizonyítékai; Bangha Béla
832.Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés; Kereszty Rókus
687.Jézus Krisztus születésének esztendeje és a keresztény időszámítás; Huber Lipót
625.Jézushoz megyek; Jean Vanier
340.Jézus lelkülete; Belon Gellért
63. Jézus nyomában; Gerhard Kroll
555.Jézus pere; Barsi Balázs
514.Jézus Szive apostola. P. Bíró Ferenc S. J. emlékezete; Petruch Antal
216.Jézus Szíve elmélkedések; Csávossy Elemér S.J.
51. Jézussal a keresztúton; Bánk József (gyűjtése)
238.John Henry Newman; Barsi Balázs
1020.John Henry Newman, a kétkedők apostola; Meriol Trevor–Léonie Caldecott
9. Jó az Isten; Nemeshegyi Péter
702.Jób könyve; Székely László
599.Jöjj, kövess engem!; Liptay György, Kozma György (szerk).
766.Jöjj, kövess engem! Szemelvények a szentek életébõl; György Attila
1128.Jöjjetek, imádjuk! Szentségimádások az irgalmasság rendkívüli szentévében; Pákozdi István (szerk.)
263.Júdás; Valtorta Mária
618.Júlia – Párbeszéd a szerelemről; Visky András
– K –
114.Kalazanci Szent József zsolozsmája
178.KALOT Vezérkönyv; Farkas György (össz.)
113.Kant valláserkölcsi világnézete; Erdey Ferenc
1036.Karácsonyéji álom. Pásztorjáték három felvonásban; Pusch Ödön
752.Karácsonyi álom; Gárdonyi Géza
44. Karácsonyi versek
998.Katholikus pap a modern társadalomban; Zeman Jenő
302.Katolikus dogmatika; Előd István
1131.Katolikus dogmatika. Jegyzet a katolikus gimnáziumok használatára; Jelenits István
896.Katolikus dogmatika világi hívők számára. I. kötet: Alapvető dogmatika; Varga János
1132.Katolikus erkölcstan. Jegyzet a katolikus gimnáziumok használatára; Jelenits István
495.Katolikus felelősség; Kerkai Jenő
160.Kárpátalja templomai. Római katolikus templomok; Kohán László (fényk.)
191.Kegyelem és nehézkedés; Simone Weil
385.Kelemen Didák csodás élete és működése; Csák Alajos Cirjék
1094.Keresztény emlékek az első három századból; Tarjányi Béla
149.Keresztény vagyok!; C. S. Lewis
206.Keresztények az ezredfordulón; Szabó Ferenc
370.Keresztneveink, védőszentjeink; Fekete Antal
40. Keresztút; Efraim testvér
353.Keresztút; Josemaría Escrivá
217.Keresztút; Roger testvér – Teréz anya
376.Keresztút (Mindszenty József emlékére); Regőczi István
29. Keresztúti illusztrációk (grafika)
31. Keresztút-gyűjtemény
8. Képek Magyar Szent Erzsébet életéből (grafika)
257.Képek Szent Vince életéből; Elisabeth Heck
757.Kérdezzük meg a Szentírást (Bibliás Katekizmus); Esztergomi Fõegyházmegye Katechetikai Bizottsága
41. Kései esők; Efraim testvér
692.Két főrangú zsidó konvertita a IV. századból; Huber Lipót
163.Két végtelen között; Szabó Ferenc
165.Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez; Várnai Jakab (össz.)
989.Ki gondolta volna!; P. Pál
397.Ki nekem Jézus Krisztus?; A.-M. Carré (szerk.)
213.Ki nekem Krisztus? Miért vagyok keresztény?; Barlay Ö. Szabolcs
565.Ki volt Ikvay László?; Hollai Ferenc
115.Ki volt Kaszap István?; Endrődy László nyomán
1123.Kiengesztelődés, gyógyulás, szabadulás; Bocsa József
667.Kihez menjek feleségül?; Tower Vilmos
429.Kilenced a szegények orvosának közbenjárásáért; Karaffa János
442.Királyleány legendája; Bali Mária Ildefonsa és Kákonyi Mária Constantina
904.Kis Boldogasszony képeskönyve; Bali Mária Ildefonsa – Kákonyi Mária Constantina
48. Kis Filokália
133.Kis képes Biblia; Gerely József
786.Kísértés a jóra (Etikai olvasókönyv); Mácz István
552.Kit vegyek el feleségül?; Tower Vilmos
596.Kína arca és sorsa – Egy kínai misszionárius naplójából; Cser László
98. Kommunikáció – igazságosságban és szeretetben; Nemes György
701.Kommunikáció igazságosságban és szeretetben (2. kiadás); Nemes György
883.Konferencia beszédek – 1903–1904; Prohászka Ottokár
1011.Konferencia beszédek – 1907. márc. 4–6.; Prohászka Ottokár
872.Konferencia beszédek – 1907. március 11–16.; Prohászka Ottokár
873.Konferencia beszédek – 1908. április 6–11.; Prohászka Ottokár
761.Konferencia beszédek – 1918; Prohászka Ottokár
762.Konferencia beszédek – 1920; Prohászka Ottokár
836.Konferencia beszédek – 1923; Prohászka Ottokár
837.Konferencia beszédek – 1924–1925; Prohászka Ottokár
232.2. Korintusi levél; Jacob Kremer
81. Kortárs magyar jezsuiták III.; Szabó Ferenc (szerk.)
459.Korunk lelke; Prohászka Ottokár
697.Kosztka Szent Szaniszló; Lisieuxi Szent Teréz
538.Kosztolányi Istene; Barlay Ö. Szabolcs
79. Kovácsházi keresztút; Szokolay Zoltán
354.Kovácstűzhely; Josemaría Escrivá
804.Kövess engem. Elmélkedések Jézus Krisztus követésérõl; Roothaan János–Müller Lajos
172.Közösen olvassuk a Bibliát; Wilhelm Egger
1058.„Kő kövön nem marad”… Elbeszélés Jeruzsálem pusztulásának idejéből; Lenzen–Sebregondi Mária
78. Krisztus; Schütz Antal
220.Krisztus, a lélek élete; Dom Columba Marmion
374.Krisztus, a mi reménységünk; Barsi Balázs
284.Krisztus agóniája bennünk. Meditációk a szenvedésről; Barlay Ö. Szabolcs
588.Krisztus, Egyház, papság; Schnattner Szigfrid
212.Krisztus él!; Michel Quoist
544.Krisztus és az ifjú; Tóth Tihamér
979.Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben; Schütz Antal
956.Krisztus keresztje és a vörös socialismus; Dvorecky János
856.Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál. Krisztus valódi arcmásának felfedezése; Rudolf Hynek
28. Krisztus követése (Jelenits István fordítása); Kempis Tamás
88. Krisztus követése (Pázmány–Zsiros fordítása); Kempis Tamás
448.Krisztus követségében járunk; Bolberitz Pál
509.Krisztus papja; Tiefenthaler József
559.Krisztus sokféleképpen él bennünk; Brückner Ákos Előd
255.Krisztus tanúi a történelemben; Salgó János
77. Krisztus útján; Palau Gábor, S.J.
912.Krisztusi nagykorúság. Bérmálkozóknak és megbérmáltaknak; Ervin Gábor
186.Krisztusra tekintve; Joseph Ratzinger
400.Kultúra és terror. A társadalmi kérdés; Prohászka Ottokár
– L –
288.Latin–magyar egyházjogi kisszótár; Erdő Péter
155.Láng az őszutóban. Interjúk, naplók, versek; Szabó Ferenc
985.Lángoló szívecskék; P. Wágner
1023.Láthatatlan valóság. Boldog John Henry Newman hagyatéka
195.Látogasd meg önmagad!; Jean Abiven
1154.Látogatás a Legméltóságosabb Oltáriszentségnél és Boldogságos Szűznél a hónap minden napjára; Liquori Szent Alfonz
893.Legszentebb imakönyv (a görög szertartású katolikus egyház miséi); Kiss Andor
1044.Legyen egy akol és egy pásztor; Kausz József
895.Legyetek tökéletesek!; Müller Lajos
492.Legyetek világító emberek; Prohászka Ottokár
658.Legyőzetve is Ő győzött! – Szemelvények Mindszenty József bíboros írásaiból és beszédeiből; Krajsovszky Gábor
408.Lelki gyakorlatai; Nagy Szent Gertrúd
753.Lelkigyakorlat: „Akarom, gyógyulj meg”; Barlay Ö. Szabolcs
700.Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen; Barlay Ö. Szabolcs
468.Lelkigyakorlat papoknak; Lénárd György
886.Lelkigyakorlatok; Loyolai Szent Ignác
82. Lelkigyakorlatok Szent Ignáccal; David Fleming
921.Levelek az önnevelésről egy nagydiákhoz (Útravaló a vakációra II.); Révai József
864.Lélekben és igazságban. Lelki kalauz; Kecskés Pál
706.Lélekmentés a nagy világégés után; Mihályfi Ákos
626.Lélektől lélekig; Josef Krumbachner
548.Lélekzetvételeim – Szívdobbanások; Mácz István
1007.Lépcsőima. Levelek egy teológushoz a földön vándorló papról; Koszter Atya
1027.Lightfoot Kolozs. Elbeszélés egy amerikai diák életéből; Finn Ferenc
842.Liguori Szent Alfonz; Nyáry Rezső
941.Limpias kilenced; Tóth János
311.Lisieux-i Teréz; René Laurentin
273.Lisieux-i Szent Teréz; Szolgálat
432.Liturgiam Authenticam; Római Dokumentum
918.Liturgikus gyermekszentbeszédek; Túrmezei Ferenc
494.Liturgikus lexikon; Verbényi István–Arató Miklós Orbán
502.Lumen Christi (Krisztus világossága); Büttner Ferenc
– M –
390.Magasság és mélység – Advent, karácsony, nagyböjt és húsvét; Barsi Balázs–Telek Péter-Pál
562.Magasság és mélység – Évközi idő; Barsi Balázs–Telek Péter-Pál
947.Magánosan a kanakok között. Jean Godefroy, a kannibálok apostola; Claude Renaudy
561."Magunkba le" – Reményik Sándor; Barlay Ö. Szabolcs
299.Magyar cserkészvezetők könyve. A cserkészet pedagógiája; Sík Sándor – Surján László
1065.Magyar életerő; Schütz Antal
427.Magyar hitvallók a XX. században; Karaffa János
73. Magyar jezsuiták vallomásai I–II.; Szabó Ferenc (szerk.)
25. Magyar Katolikus Katekizmus
106.Magyar katolikus katekizmus. 1995
1130.Magyar költők Jézusa (Meditációk 20. századi magyar költők Jézus-verseiről); Bozók Ferenc
531.Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat...; Tóth Zoltán József
1113.Magyar-latin misszále az év minden napjára a római misekönyv szerint; Szunyogh Xaver Ferenc
199.Magyar nyelvű katolikus könyvek, 1945–1993; András Imre
7. Magyar Szent Erzsébet élete; Toldy László
877.Magyar szentek legendái; Rosty Kálmán
227.Magyar szentek, szentéletű magyarok; Balanyi György
1146.Magyar vonatkozású megnyilvánulások 1956-ban; XII. Pius pápa
414.Magyarok Nagyasszonya; Kovács L. P. Bánk
545.Magyarország részvétele a XXIII. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson – Bécs, 1912
1109.Majláth püspök lelki arca; Erőss Alfréd
887.Manréza imakönyv. Útmutató a lelkigyakorlat minden ájtatosságához és 12 elmélkedés a havi számadásra
566.Maradjatok szeretetemben!; Halász Pius
957.Matyi; P. Pál
515.Mária-dalok és legendák; Rudnyánszky Gyula
343.Mária élete; Valtorta Mária
18. Mária, Isten mosolya; Richer, Étienne
1042.„Mediator Dei et hominum” kezdetű apostoli körlevél a szent liturgiáról; XII. Pius pápa
125.Megalkuvás nélkül; Ágotha Tivadar
19. Megegyezés Isten akaratával; Szent Alfonz, Liguori
668.Megmentett mondatok; Mácz István
188.Megváltott lét; Boros László
1039.Menyekzői felköszöntők; Kausz József
926.Merici Szent Angéla; Sigrid Undset
624.Merjünk magyarok lenni! Idézetek Teleki Pál gróf beszédeiből és írásaiból; Teleki Pál
942.Messiási jövendölések; Kővári Károly
94. Mécs; Lénárd Ödön
1031.Mélyen szállunk; Rezek Sándor
13. Mi a kereszténység?; Nemeshegyi Péter
226.Mi a Biblia?; Mócsy Imre
1157.Mi európaiak; Maritain – Huizinga – Marcel – Belloc – Bernanos – Wust – XII. Pius
592.Mi értelme az életnek?; Umberto de Vanna
1099.Miatyánk – Prohászka a szeretet szentje; Barlay Ö. Szabolcs
1151.Miért? Tűnődések az élet értelméről; Mácz István
1091.Minden élet egy csoda; Tarjányi Ferenc, Tarjányi Veronika, Tarjányi Béla
606.Minden Népek Nagyasszonya
1053.Mindenkinek legyen karácsonya; Harangi László
1018.„Mindenkinek mindene lettem.” Emlékeink Mihály atyáról; Tarjányi Béla (szerk.)
289.Mindent az Istenért!; Kiss Szaléz
871.Mindent Jézusért; Faber Frigyes Vilmos
321.Mindszenty bíboros; Közi Horváth József
467.Mindszenty bíboros, a szent; Füzér Julián
89. Mindszenty breviárium
322.Mindszenty József látogatása a Szent István Magyar Plébánián – 1974. május 19.
392.Mindszenty József pere
454.Minek gyónjak?; Bolberitz Pál
335.Misekönyv
280.Misekönyvem; Engelbert Gross
1127.Missziós útravalók; Farkas Edith
323.Misztikusok imagyűjteménye; Máthé Mária (összeállította)
838.Mit olvassunk Prohászkától?; Török Jenő
915.Mit rejt a jövő? Rafols Mária élete és jövendölései; G. L. Boué
780.Modern babonák; Nyisztor Zoltán
333.Modern katolicizmus; Prohászka Ottokár
54. Montecorvinoi János; Balanyi György
53. Morus Szent Tamás élete; P. K.
930.Mozaikok a Regnum életéből a hetvenes évektől napjainkig; Dobszay János
183.„Mutasd meg az Atyát!”; Ervin Gábor
932.„Mystici Corporis Christi” kezdetű enciklika; XII. Pius pápa
– N –
449.Nagy kérdések útján. Gondolatok a világnézeti kérdésről; Bangha Béla
705.Nagy Szent Gergely élete; Babura László
907.Nagyböjti beszédvázlatok; Czapik Gyula
1079.Nagyböjti papi elmélkedések; Plus, Raoul
754.Nagypéntek. Elmélkedések és imádságok; John Henry Newman
431.Napi kenyerünk. Hamvazószerdától Nagypéntekig; Diós István
430.Napi kenyerünk. Homíliák a szentekről; Diós István
485.Napkelet és Napnyugat: Élő szellemek hódolata az Oltáriszentség előtt; Bangha Béla (szerk.)
800.Napló; Prohászka Ottokár
72. Napló (Az Isteni Irgalmasság üzenete); Boldog Faustina Kowalska nővér
314.Naplójegyzetek I. (1877–1918); Prohászka Ottokár
315.Naplójegyzetek II. (1891–1919); Prohászka Ottokár
316.Naplójegyzetek III. (1919–1927); Prohászka Ottokár
1013.Napot tükröző üvegcserép; Kunszery Gyula
899.Napsugárka – Bogner Mária Margitról; Blaskó Mária
629.Nászajándék – A házasság ABC-je; Christa Meves
203.Názáretből Betlehembe; Barlay Ö. Szabolcs
995.Negyedóra a szószéken I. Szentbeszédek Ádventtől Áldozócsütörtökig; Esser X. Ferenc
996.Negyedóra a szószéken II. Szentbeszédek Szentháromság vasárnapjától Ádventig; Esser X. Ferenc
997.Negyedóra a szószéken III. Szentbeszédek az egyházi év jelesebb ünnepeire; Esser X. Ferenc
1067.Negyvenezer magyar levente kálváriája a második világháború végén; Kovács Mihály
564."Neked adom az élet koronáját" – A Jelenések könyvének magyarázata; Barsi Balázs
721.Nem vonakodom attól, hogy odaadjam magamat az egyházért, a hazáért – Megemlékező előadás Mindszenty Józsefről; Krajsovszky Gábor
747.Nemzetnevelés. Szociálpedagógiai tanulmány; Miklóssy István
399.Neveléstan; Marczell Mihály
1021.Newman bíboros, a közbenjáró és pártfogó. Egy csoda története; Peter Jennings
219.Newman-breviárium
601.Néhány szó a kath. egyházvagyon kérdéséhez; Pilcz Ede
950.Ninon kisasszony; Zaymus Gyula
680.Nova Vulgata
282.Nyisd fel szemeidet és láss! Dr. Batthyány-Strattmann László; Puskely Mária
765.Nyolc nap a szentségi Krisztussal. Eucharisztikus lelkigyakorlat; Csávossy Elemér
346.Nyugtalan a mi szívünk (Szent Ágoston megtérésének drámája); Boda László
– O –
922.Oltártüzek. Anima Christi
554.Orate fratres! II – Imádkozzatok, testvérek!; Hubay József Bertalan – Kormos Gyula
484.Oremus! Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez rövid bevezetővel; Kormos Gyula
1082.Ostromnapló. Szerzetes nővérek a halálkatlanban 1944. március 19-étől 1946. február 16-áig; Szociális Missziótársulat
– Ö –
361.Ökumenikus Direktórium; Keresztény Egységtitkárság
693.Önéletrajz; Lisieux-i Szent Teréz
317.Önéletrajz; Shvoy Lajos
196.Önéletrajz; Szent Józsefről nevezett Mária-Terézia Anya
781.Öregszünk, de gyõzzük!; Alfons Deeken
567.Örök liturgia; Halász Pius
369.Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata; Barsi Balázs
139.Örökmécs; Romano Guardini
1102.Örökségünk. Olvasókönyv a Szociális Missziótársulat karizmájához; Beöthy Zsuzsanna Cecília (össz.)
1116.Örömünk ünnepe. A római katolikus liturgia és a szimbólumok; Pákozdi István
787.Örülj velem! Lírai sorok az örömrõl; Mácz István
126.Ösvény, Olthatatlan lángok; Szappanos Márta Mária
380.Összegyűjtött börtönversek; Lénárd Ödön
1162.Összegyűjtött munkái / Tartalomjegyzék; Bangha Béla
850.Összegyűjtött munkái / Tartalomjegyzék / Bevezetés (Schütz Antal); Prohászka Ottokár
80. Összegyűjtött versei; Sík Sándor
615.Ötven esztendő; Nyisztor Zoltán
1066.Öveges József; Kovács Mihály
309.Őrangyalom mondja; Valtorta Mária
489.Ősmagyar keresztneveket keresztény szellemben; Meskó Lajos
137.Ősszülők, ősbűn mai szemmel; Evva Ferenc
14. Őt kövessük; Henrik Sienkiewicz
– P –
769.P. Bíró Ferenc S. J.; Petruch Antal
602.P. Kelemen Didák, a Felső-Tiszavidék apostola; Monay Ferenc
537.Pap voltam Rákosi és Kádár alatt; Miskolczy Kálmán
1081.Parázs a hamu alatt. Dokumentumok és visszaemlékezések a pécsi cserkészek katakombaéletéből (1947) – 1952 – 1965…; Aczél László Zsongor
520.Páduai Szent Antal kis imakönyve; P. Özséb
619.Pálos Antal emlékezete; Szabó Ferenc – Lázár Kovács Ákos (szerk.)
993.Pápa életpályák; Medvigy Mihály
67. Párbeszéd a hitről; Szabó Ferenc
677.Páter Petit mosolygó élete; Endrődy László
580.Pázmány – Az ember és az író; Sík Sándor
244.Pázmány ébresztése; Rónay György
209.Pázmány Péter (1570–1637); Novák Lajos
600.Pázmány Péter Összes Művei és Pázmány-forrásmunkák
536.Pázmány személyisége; Kornis Gyula
575.Pécsi egyetemi ifjúsági lelkigyakorlatok; Prohászka Ottokár
530.Példabeszéd. A kilencvenedik esztendő; Olofsson Placid
1115.Példabeszédek; Tarjányi Béla
297.Példabeszédek; Valtorta Mária
242.Péter; Valtorta Mária
241.1. és 2. Péter-levél. Júdás-levél; Paula-Angelika Seethaler
732.Plátó; Auguste Diès
504.Pozsonytól Kassáig. Írók, költők, művészek a Felvidéken; Szabó Ferenc
1149.Primíciád; Török Jenő
822.Prohászka; Menczer József
550.Prohászka a szívekben – Magyar Fioretti; Horváth Kálmán
229.Prohászka az alkotó; Barlay Ö. Szabolcs
631.Prohászka breviárium; Brisits Frigyes (össz.)
730.Prohászka breviárium. – Prohászka Ottokár püspök gondolatai az év minden napjára; Kasekné Szrenka Szilvia (szerk.)
759.Prohászka-dolgozatok. Életrajzi Adattár (PÉA); Barlay Ö. Szabolcs
679.Prohászka esztétikája; Rezek S. Román
330.Prohászka ébresztése – I.; Szabó Ferenc (szerk.)
365.Prohászka ébresztése – II.; Szabó Ferenc (szerk.)
1017.Prohászka és a Regnum Marianum; Gyorgyovich Miklós
308.Prohászka gyermekkora; Prohászka a szívekben; Barlay Ö. Szabolcs
585.Prohászka index-ügye száz év távlatából; Frenyó Zoltán
221.Prohászka – Interjú 1.; Barlay Ö. Szabolcs
222.Prohászka – Interjú 2.; Barlay Ö. Szabolcs
223.Prohászka – Interjú 3.; Barlay Ö. Szabolcs
673.Prohászka intuíciója és átélése; Rezek S. Román
1051.Prohászka küldetése; Vargha László SJ
570.Prohászka mint akadémikus; Schütz Antal
271.Prohászka Ottokár, a székesfehérváriak szent püspöke; Barlay Ö. Szabolcs
549.Prohászka Ottokár életének titka; Barlay Ö. Szabolcs
572.Prohászka Ottokár életrajza; Némethy Ernő
860.Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teológiája: a Collegium Romanum szellemi befolyása; Szabó Ferenc
621.Prohászka Ottokár mint író; Sík Sándor
478.Prohászka Ottokár parlamenti beszédei; Barlay Ö. Szabolcs (szerk.)
634.Prohászka Ottokár politikai pályakezdése; Fekete Antal
808.Prohászka Ottokár publikációi a Magyar Sion folyóiratban
817.Prohászka Ottokár publikációi a Magyar Sionban, melyek kimaradtak az „Összegyűjtött Munkái”-ból
830.Prohaszka Ottokár – püspök az emberért; Mózessy Gergely (szerk.)
816.Prohászka Ottokár recenziói a Magyar Sion folyóiratban
811.Prohászka Ottokár szociális és földreform elképzelései; Pap Sándor
573.Prohászka Ottokár szociális tanítása; Vass Péter (össz.)
863.Prohászka-tanulmányok. 2007–2009; Mózessy Gergely (szerk.)
866.Prohászka-tanulmányok. 2009–2012; Mózessy Gergely (szerk.)
568.Prohászka Ottokár társadalomszemlélete; Tamás József
672.Prohászka Ottokár természetszemlélete; Jámbor Mike
101.Prohászka önmagáról; Szabó Ferenc (szerk.)
791.Prohászka püspök üzenete; Halász Piusz
684."Prohászka" szám; Vigilia 1974/12
272.Prohászka szobor ledöntése. 1947; Barlay Ö. Szabolcs
727.Prohászka. Tanulmányok; Brisits Frigyes (összegyűjtötte)
516.Prohászka utolsó szentbeszédei. Pápa, 1927. március
1041.„Provida Mater” kezdetű apostoli konstitúció; XII. Pius pápa
– Q –
1050.„Quadragesimo anno” kezdetű körlevél a társadalmi rend megújításáról; XI. Pius pápa
1139.„Quas primas” kezdetű apostoli körlevél, amely Krisztus-király ünnepét rendeli el; XI. Pius pápa
1140.„Quinquagesimo ante” kezdetű apostoli körlevel áldozópapságának 50. évfordulójáról és a jubileumi esztendő meghosszabbításáról; XI. Pius pápa
– R –
635.Rabindranath Tagore világnézete; Záborszky István
519.Rabláncon Krisztusért; Bolváry Pál
628.Rafinált vallásüldözés Magyarországon; Közi Horváth József
1001.Ragyogó szemek; Gausz Tibor
645.II. Rákóczi Ferenc élete; Márki Sándor
593.Reggel és este Istennel – Keresztény imakönyv; Klara Bühler
978.Reggeleim; Lénárd Ödön
131.Reggeli és esti imák a cserkésztáborban; Arató László (szerk.)
1129.Reggeli virágszedés. Azoknak, akik még maguk is fakadó rügyek; Majsai Mór – Solymoss Vendel
644.Reménytelen dolgok szentjei; Béky Gellért – Kővári Károly
461.Rerum Novarum. Apostoli körlevél a munkások helyzetéről; XIII. Leó pápa
994.Régészeti tanulmányúton Mexikóban; Medvigy Mihály
59. Régi Magyar Szentség (Ungaricae Sanctitatis Indicia); Hevenesi Gábor
60. Régi Magyar Szentség (Ungaricae Sanctitatis Indicia); Hoffman, Schott (grafika)
1126.Revertimini ad fontes!
1043.Robinson unokái. Cserkészregény; Harangi László
270.Roger testvér Taizé alapítója; Kathryn Spink
469.Romon Virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról; Barlay Ö. Szabolcs
127.Romzsa Teodor munkácsi görögkatolikus püspök vértanú halála; Mária-Teofila O.S.B.M.
1055.Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel
827.Rosty Kálmán S. J. élete és műfordításai; Tímár Kálmán
83. Római katolikus hittan tanterv és minta tanmenet; Őrfi Mária – Pusztai László
939.Római levelek; Bangha Béla
38. Rózsafűzér (grafika)
583.Rózsafüzér titkok; Kővári Károly (össz.)
251.Rövid dogmatika. Világiak számára; Rudloff Leó – Kolos Bertold
– S –
393.Salkaházi Sára, a szociális szeretet apostola; Schéda Mária
438.Salkaházi Sára élete és munkássága; Mona Ilona és Szeghalmi Elemér
824.Samassa, a politikus; Huttkay Lipót
61. Savio Domonkos; Enzo Bianco
969.Savonarola elmélkedései a börtönben a Miserere zsoltárról
1095.Scheeben és Prohászka, két modern misztikus; Erőss Alfréd
865.Schematismus Cleri Archidioecensis Strigoniensis 1958–1927
647.Schütz Antal üdvözlése ezüstmiséje alkalmával
472.Sekrestyések kézikönyve; Egri papság
1064.Sík Sándor (1889–1963); Török Jenő
793.Silentium. Titkos jegyzõkönyv. Unicornis; Hamvas Béla
342.Sion hegyén; Prohászka Ottokár
418.Slachta Margit; Mona Ilona
945.Soproni vallásos beszédek az intelligens urak részére. 1915. márc. 8–10.; Prohászka Ottokár
258.Sorsközösség Krisztussal; Bolberitz Pál
500.Sorsvállalás; Martin János
93. Só; Lénárd Ödön
95. Só és mécs; Lénárd Ödön
716.Sötét napok. Ötvenhat nap a Gestapó börtöneiben; Tiefenthaler József
471.Stimulus amoris. A szeretet zsarátnoka; Milánói Jakab
411.Sugárzó emberek. Életpéldák századunkból; Marosi László (szerk.)
579.Suttogások és kiáltások; Mácz István
– Sz –
307.Szabadság és erkölcs; Bolberitz Pál
656.Szalézi Szent Ferenc válogatott levelei; Lepold Antal (össz.)
773.Szekták Magyarországon. Methodisták, nazarénusok, Üdv Hadserege stb.; Nyisztor Zoltán
1060.Szembe a Nappal; Sík Sándor
617.Szemek, amelyek a Szűzanyát látták; Luigi Moresco
215.Szent Ambrus élete; Babura László
728.Szent Anzelm; Zoltán Veremund
685.Szent Ágoston De civitate Dei művének méltatása; Kiss Albin
179.Szent Ágoston élete; Babura László
503.Szent Benedek élete és szelleme
1002.Szent bilincsek; Müller Lajos
669.Szent év – 1950; Actio Catholica Hungarorum in Exteris (szerk.)
351.Szent Ignác vize; Tomcsányi Lajos (átd. Jámbor László)
880.Szent Imre herczeg; Karácson Imre
295.Szent István; Balanyi György
898.Szent István ajándéka; Blaskó Mária
586.Szent Jeromos élete; Babura László
651.Szent József elmélkedések – az ő litániája alapján; Babura László
875.Szent József lelke; Gallus Tibor
30. Szent keresztútjárás
378.Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért; Tibola Imre
185.Szent Klára művei és életének forrásai – Ferences Források 3.
704.Szent László király élete; Karácsonyi János
11. Szent magyarság; Sík Sándor
35. Szent Magyarság Versei; Bujdosó Bálint
1158.Szent Pál; Martin Aurél
1. Szent vagy, Uram! énekeskönyv; Harmath Artúr, Sík Sándor (szerk.)
810.Szent Vince, a szeretet apostola; Kárpáti Pál
778.Szentbeszéd 1892. aug. 20-án Buda Várában; Prohászka Ottokár
961.Szentbeszéd 1893. augusztus 20-án, Szent István napján a Székesfehérvári Székesegyházban; Prohászka Ottokár
882.Szentbeszéd – 1898. december 31.; Prohászka Ottokár
952.Szentbeszéd Szent Adalbert ünnepén. 1892. május 1.; Prohászka Ottokár
362.Szentbeszédek – 1; Tóth János
940.Szentbeszéd a polgári házasságról; Prohászka Ottokár
416.Szentbeszédek a szentmiséről; Kenyeres Lajos
225.Szentírásmagyarázat az Egyházban; Pápai Biblikus Bizottság
47. Szentjeink; Rieth József
360.Szentnek kiáltjuk! Emigráns magyarok Mindszenty bíborosról halála 10. évfordulóján; Füzér Julián (szerk.)
104.Szenvedni Érted. Keresztes Szent János életrajza; Klemm Nándor
556.Szerelmes szellők suttogása; Barsi Balázs
190.Szeretem az egyházat; Yves Congar
10. Szeretet az Isten; Nemeshegyi Péter
119.Szeretetből élni; Kelety Géza O. Cist.
653.Szép az Isten; Mácz István
903.Sziénai legenda; Ijjas Antal
496.Szikrák Loyolai Szent Ignác lelkéből; Mócsy Imre (össz.)
243.Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel; Cserháti Ferenc
768.Szociáldemokrácia és kereszténység; Keresztény Kis Könyvtár
744.Szociáldemokrácia, kommunizmus és kereszténység; Csávossy Elemér
1101.Szomjazlak Istenem! Útmutatás az Isten vonzását elfogadók számára; Naszályi Emil O. Cist.
854.Szűz Mária dicsõsége; Liguori Szent Alfonz
1035.Szűz Mária titka; Montforti Boldog Grignon Lajos
– T –
275.Taizé forrásai; Roger testvér
1069.Takáts Márton érseki helynök Kalocsán; Nagyfalusy Lajos
458.Találkozás a kereszténységgel (fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek); Tomka Ferenc
1097.Találkozások; Tarjányi Béla
230.Találkozások Jézussal; Barlay Ö. Szabolcs
954.Találkozásom az ifjú sassal. Vitéz Kiss Vilmos m. kir. repülőhadnagy jellemképe; Szabó József
675. Találkoztam a szeretettel; Mácz István
1059.Talita kum! Mondom neked, kislány, állj fel!; Katrien Kúti
522.Tanuljunk imádkozni; Jálics Ferenc
434.„Tartsd meg a közösséget, és az megtart téged”; Orbán Viktor
3. Távlatok '95 (1995. évf. 26. szám)
4. Távlatok '96 (1996. évf. 27-28. szám)
128.Teilhard önmagáról; Szabó Ferenc (szerk.)
976.Teljes búcsú a halál órájánl; Bernhard Zsigmond
853.Temetési könyv; Kerny Géza
193.Temetőnk sírjai; Egy öreg pap
150.Teológiai kisszótár; Karl Rahner, Herbert Vorgrimler
34. Teológiai tanulmányok
686.Teréz a stigmatizált; Nyisztor Zoltán
928.Természet és ember a liturgikus lélek szemléletében; Endes Miklósné Sándor Rozi
707.Természetbölcselet; Trikál József
1153.Testamentum és hat levél; Benedek Elek
539.Testvéreink szolgálatában; Benkő Antal – Szentmártoni Mihály
240.1. és 2. Tesszaloniki levél; Otto Knoch
415.„Tégy engem a szívedre pecsétnek”; Barsi Balázs
991.Tél, nyár, õsz, tavasz; P. Pál
110.Térj vissza!; Herbert Madinger
885.Térképvázlatok a hitoktatásban; Túrmezei Ferenc
387.Thália és teológia; Bolberitz Pál – Eperjes Károly
1057.„Ti kinek tartotok engem?”; Béky Gellért
327.Titkos Értelmű Rózsa
622.XII. Pius pápa; Früchtl Ede
39. Tizenkét csillagú korona; Sík Sándor
124.Törekedjünk fölfelé!; Naszályi Emil O.Cist.
291.Történetek a Jóistenről; Rainer Maria Rilke
1068.Tűz és kard felett; Pécsi Tamás
– U –
1047.„Ubi arcano Dei consilio” kezdetű enciklika Krisztus békéjéről, melyet Krisztus országában kell keresni; XI. Pius pápa
386.Ugye, atyafiak?! – Kelemen Didák; Rákos Raymund
1003.„Uram, taníts meg minket szeretni!”; Barlay Ö. Szabolcs
168.Ut sint unum; Csávossy Elemér S.J.
336.Utad az esküvőig (Nemiség a szeretetben); Boda László
1110.Utunk (Az Út) folyóirat teljes folyama (1934–1944) hasonmás kiadásban
91. Új elmélkedések; Prohászka Ottokár
521.Új Pünkösd?; Leo Jozef Suenens
250.Újszövetségi Szentírás (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)
237.Út; Josemaría Escrivá
782.Út az oltár felé; Kovács Sándor
437.Út, Igazság, Élet. 1400 hitvalló nyilatkozat; Riesz Lajos
1009.Útközben. Elmélkedések; Cser László
823.Útmutatás az elmélkedéshez; Tóth Mike
637.Útmutatás jámbor lelkek számára; Carlo Guseppi Quadrupani
826.Útmutató a tökéletes lelki életre; Keresztes Szent János
62. Úton a teljesség felé; Gál Ferenc
529.ÚtraValó; Olofsson Placid
513.Úttalan utak Ura; Őrsy László
– Ü –
724.Üdvözlégy, Oltáriszentség!; Tóth Tihamér
121.Ünnepszemle; Cserháti Ferenc
76. Üveglegenda; Mécs László
247.Üzenet. Válogatott versek; Mécs László
525.Üzenetek a XXI. századba
– V –
518.Valami nagyon szépet Istenért. A kalkuttai Teréz anya; Malcolm Muggeridge
277.Valtorta Mária
587.Van Isten!; Radó Polikárp
590.Van Krisztusunk!; Tower Vilmos
661.Van-e Isten?; Botka József
970.Van-e Isten, van-e lélek?; Vágássy Gyula
598.Van másvilág!; Radó Polikárp
890.Vasárnap; Tóth Mike
1073.Vasárnapi beszédei (Adventtõl Nagyböjtig); John Henry Newman
1074.Vasárnapi beszédei (Nagyböjt és Húsvét); John Henry Newman
12. Vasárnapi kalauz; Meskó Lajos (szerk.)
917.Vasárnapi szentbeszéd-vázlatok. Adventtől Septuagesimáig; Czapik Gyula
948.Válaszunk a fatimai üzenetre; Magni–Castelbranco
973.Válaszúton; Weiser Ferenc
703.Válogatás Newman bíboros műveiből angolul és magyarul; Newman
483.Válogatott munkák; Pázmány Péter
920.Velünk az Isten. Adventi utazás Thomas Mertonnal, Kalkuttai Szent Teréz Anyával, Henri Nouwennel
410.Veni Sancte, Te Deum; Móra Ferenc
254.Veni Sancte – Te Deum. Rövid szentbeszédek; Ervin Gábor
576.Veszprémi lelkigyakorlatok; Prohászka Ottokár
5. Vezércsillag imakönyv; Tárkányi Béla (szerk.)
839.Védő és segítő szentjeink; Mátrai János
708.Vigasztalások könyve a halálról; Wibbelt Ágoston
714.Vigasztaló gondolatok; Tower Vilmos
659.Vigyétek az örömhírt; Botka József
235.Világvége? Mikor?; Karaffa János
446.Virágos Pannónia. A magyar szentek élete; Gábriel Asztrik
1063.Visszaemlékezései; Loyolai Szent Ignác
1077.Visszaemlékezések Erdős Mátyás atyáról; Krajsovszky Gábor, Slíz Judit
698.Volt szabadgondolkozónak önvallomásai; Taxil Leo
795.Vörös naplóm; Lányi Ede
551.Vörösmarty Mihály; Barlay Ö. Szabolcs
844.Ward Mária. A Szűz-Mária-Intézet alapítójának élete
929.Watomika, az utolsó delaware főnök; Weiser Ferenc
1029.Wynn Percy. Képek egy amerikai nevelőintézetből; Finn Ferenc
– Z –
803.Zádori János; Walter Gyula
741.Zrinyi-gárda. Liga az erkölcs védelmére; Csávossy Elemér
858.Zrínyi Miklós; Sík Sándor
670.Zsidóság, kereszténység, germánság; Michael Faulhaber
499.Zsinat és korforduló; Gál Ferenc
75. Zsoltárok könyve; Sík Sándor